Завантаження сайту

Безоплатна поставка нерезиденту та ознаки контрольованих операцій. На які ризики варто звернути увагу!

Безоплатна поставка нерезиденту та ознаки контрольованих операцій. На які ризики варто звернути увагу!
12.09.2017
       Напередодні подачі Звіту про контрольовані операції (законодавчий термін встановлено до 01-го жовтня) значна кількість платників податків з острахом переглядає свою діяльність за 2016 рік, аналізує проведені господарські операції з нерезидентами та зважує, чи відповідають вони критеріям визнання їх контрольованими, щоб нічого бува не випустити з поля зору та подати до контролюючого органу коректний звіт.
 
       Саме в цьому контексті (ідентифікація контрольованих операцій) все уявляється досить просто: необхідно проаналізувати вартісний критерій (обсяги операцій мають перевищувати 5 млн гривень для 2016 року) та визначити, чи контрагент є пов’язаною особою, чи, можливо, має реєстрацію у низькоподатковій юрисдикції. Більш проблематичнішим є питання з підготовки Документації по обґрунтуванню відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу витягнутої руки. Але, як правило, компанії, що розумно розподіляють власні ресурси, цю функцію делегують консалтинговим компаніям, які мають значний досвід з такого роду послуг. При цьому питання підготовки та подачі Звіту про контрольовані операції досить часто залишається за бухгалтерами.
 
       І ось тут варто звернути увагу на один з листів ДФС від 17.07.2017 року №1233/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Дехто зауважить, що Індивідуальна податкова консультація носить індивідуальний характер та не може поширюватись на усіх платників податків. Але неодноразово податківці засвідчували, що думка, висловлена в ІПК може засвідчувати загальноприйняту позицію контролюючого органу, а платнику податків, у якого виникають спірні питання з приводу позиції, висловленої в такій ІПК, варто з первинними документами звертатись за отриманням роз’яснення з приводу власної конкретної ситуації.
 
       У згаданій ІПК розглянуте питання щодо операцій з безоплатної поставки нерезиденту (пов’язаній особі) товарів (робіт, послуг). При цьому досить справедливо зроблено висновок, що безоплатна передача прирівнюється до поставки (згідно з вимогами п.14.1.202 ст.14 ПКУ). Тобто передані безоплатно товари на користь пов’язаної особи нерезидента за відповідності вартісному критерію визнаватимуться контрольованими.
 
       Але тут постає питання такого вартісного критерію. Податківці зазначають, що «ціна таких товарів для цілей трансфертного ціноутворення розглядатиметься з урахуванням умов усіх договорів, пов’язаних з цією операцією, що впливатимуть на об’єкт оподаткування податком на прибуток».
 
       І тут, на нашу думку, можуть бути ідентифіковані істотні ризики, оскільки за практикою застосовування вимог ПКУ в частині податку на додану вартість бухгалтери при безоплатній передачі визначають зобов’язання по ПДВ з ціни не нижчої за вартість придбання (тобто із собівартості). І саме такий підхід може бути використаний окремими бухгалтерами при визначені обсягу такого роду контрольованих операцій. Інша частина бухгалтерів може застосувати принцип аналогії та використати ціну, яка є найбільш поширеною для аналогічного товару при здійсненні звичайних поставок (за плату), що також може мати місце і вважатись виправданим. Але ціна за різних умов поставки (з доставкою, без доставки і т.ін.) може досить коливатись.
 
       І тут варто бухгалтеру, який визначає вартість безоплатно поставлених товарів (наданих послуг), чітко взяти до уваги всі можливі чинники, що в ціновій політиці компанії впливають на ціноутворення (транспортування, страхування та інші супутні послуги і умови). Адже занижена вартість предмету контрольованої операції - це підстава для застосування штрафної санкції відповідно до вимог п.120.3 ст.120 ПКУ – 1% від суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті, але не більше 300 РПМ за усі незадекларовані контрольовані операції.
 
       Отже, у випадку, якщо платник податків ідентифікував у себе операції з безоплатної передачі товарів (надання послуг) на користь контрольованого контрагента, перед подачею Звіту про КО ми радимо детально проаналізувати усі фактори, що можуть бути визначальними при ціноутворенні такого роду операцій та досить зважено підійти до питання встановлення вартості безоплатно переданого товару (наданої послуги).
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group