Завантаження сайту

Безнадійна заборгованість по кредитам банків. Нюанси списання.

Безнадійна заборгованість по кредитам банків. Нюанси списання.
19.09.2017
       Сьогодні у нашому «Блозі» ми хотіли б зупинитись на питанні, що з першого погляду може здатись досить простим, але все ж має свої підводні камінці, – це списання безнадійної заборгованості по банківським кредитам, в тому числі для цілей оподаткування.
 
       Так, положення п. 14.1.11 ст.14 Податкового кодексу чітко визначають, що безнадійною може визаватись заборгованість по зобов’язаннях, за якими минув строк позовної давності. Загальний термін позовної давності відповідно до положень ст. 257 Цивільного кодексу України встановлений тривалістю у три роки. Відповідно, суб’єкти господарювання мають можливість (зобов’язані) визначити доходи за неповернутим банківським кредитом за сплином 3-річного терміну від дати, коли термін виконання такого зобов’язання наступив.
 
       Разом із тим положення п.14.1.11 ст.14 ПКУ містять спеціальну норму, за якою фінансові установи (банки) можуть визнавати безнадійною дебіторську заборгованість позичальників вже після сплину 360 днів від дати настання терміну для повернення фінансового кредиту (крім кредитів пов’язаним особам та співробітникам, в тому числі звільненим протягом останніх трьох років). При цьому така норма поширюється як на суму тіла кредиту, так і на суму доходів фінансової установи, нарахованих за послугу надання кредиту (відсотків).
 
       І саме з приводу застосування вказаної норми своїм листом від 08.02.2017 року №2440/6/99-99-15-02-02-15 ДФС висловила свою позицію, що при визначенні суми, яка підлягає списанню як безнадійна, необхідно розглядати окремо суму боргу за кредитом, окремо нараховані відсотки (терміни спливу 360 днів). І у випадку, якщо за нарахованими відсотками термін погашення наступав пізніше (а відповідно, і строк у 360 днів спливав пізніше), то спочатку потрібно списувати суму безнадійної заборгованості по тілу кредиту, і вже потім суму заборгованості по нарахованим відсоткам.
 
       Проте, вже у листі від 27.07.2017 року №1374/6/99-99-15-02-02-15/ІПК (ми неодноразово наголошували, що листи у форматі ІПК хоч і не є офіційними роз’ясненнями, проте у повній мірі відображають узагальнену позицію та думку ДФС з того чи іншого питання) з посиланням на МСФЗ (а усі банківські установи зобов’язані вести облік та складати свою фінансову звітність саме за положенням МСФЗ) податківці дійшли до висновку, що списання безнадійної заборгованості по неповернутому у термін понад 360 днів фінансовому кредиту підлягають списанню разом із нарахованими на суму такого кредиту відсотками. Такий висновок аргументовано положеннями нормативних документів, які регламентують відображення в обліку фінансових активів у вигляді кредитів та заборгованості (Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (Постанова Правління НБУ від 24.10.2011р. №373), Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України (Постанова Правління НБУ від 27.12.2007р. №481), МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання») та відповідно до яких фінансовий актив при його відображення в обліку не підлягає розподілу окремо на складові- тіло заборгованості, нараховані відсотки, неамортизована премія (дисконт). Відповідно, лист від 08.02.2017 року №2440/6/99-99-15-02-02-15 було відкликано, а позиція податківців чітко сформульована – списання безнадійної (неповернутої понад 360 днів) заборгованості відбувається одночасно і по тілу кредиту, і по сумі нарахованих на такий кредит відсотків.
 
       Зазначену позицію ДФС підтвердило і у своєму нещодавньому листі від 10.08.2017р. №1555/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, де було чітко зазначено, що і у випадку відсутності безнадійної заборгованості по відсоткам (термін 360 днів для тіла кредиту минув, а для нарахованих відсотків не минув), то для цілей оподаткування уся сума (і тіло кредиту, і відсотки) визнаватиметься безнадійною та підлягатиме списанню.
 
       Саме таким роз’ясненням, на нашу думку, потрібно керуватись і при прийнятті рішення про списання безнадійної кредиторської заборгованості у доходи у позичальника після сплину 1095 днів. Тобто незалежно від того чи сплив термін 1095 для погашення суми відсотків, такі відсотки мають бути включені до складу доходу, якщо відбувається списання основної суми боргу по фінансовому кредиту.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group