Завантаження сайту

Декларування доходів фізичних осіб за результатами 2017 року.

Декларування доходів фізичних осіб за результатами 2017 року.
28.01.2018
       Якщо кожен рік, що завершується, ми супроводжуємо підведенням підсумків для себе, то кожен рік, що починається, має обов’язково містити декларування досягнутих результатів перед державою. Фіскальні органи не забувають нам про це нагадати, запускаючи потужні інформаційні кампанії про декларування фізичних осіб, куди вміщують розрізнену та подекуди не зовсім зрозумілу для простих громадян інформацію. Спробуємо узагальнити найбільш важливі моменти в частині річного декларування громадян.
 
       Які категорії фізичних осіб розрізняє ДФС.
 
       Для цілей декларування ДФС розрізняє громадян, які не ведуть підприємницьку діяльність, проте отримують доходи від операцій, що не є заробітною платою, або від тих джерел виплат, які не наділені функцією податкового агента; громадян, які ведуть підприємницьку діяльність (зареєстровані фізичними особами-підприємцями) та визначають об’єкт оподаткування або на загальних підставах, або застосовують спрощену систему оподаткування, а також особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність.
 
       Хто підлягає декларуванню.
 
       За загальним правилом фізичній особі не потрібно декларувати доходи, отримані від роботодавця у вигляді заробітної плати, від операцій, що оформлювались за участі нотаріуса (продаж рухомого та нерухомого майна), доходи від юридичних осіб - платників податку на прибуток на загальних підставах у вигляді дивідендів, безповоротної фінансової допомоги, цільової та нецільової благодійної допомоги тощо, при отриманні доходів з будь-яких джерел виплат, якщо такі доходи не оподатковуються, або оподатковуються за нульовою ставкою.
 
       В усіх інших випадках, отримані доходи підлягають річному декларуванню, навіть у тих випадках, коли фізична особа є ФОП, застосовує спрощену систему оподаткування, але отримала такі види доходів, які не входять до сфери її підприємницької діяльності, проте мають бути оподатковані за загальними правилами.
 
       Найбільш поширеними випадками, коли має бути здійснене річне декларування є:
 
       - продаж рухомого майна (транспортних засобів), що не супроводжується нотаріальним оформленням (наприклад, договір укладається в сервісному центрі МВС), не залежно від того, що податок при оформленні договору був сплачений;
 
       - отримання фізичною особою-резидентом доходів різного роду (від операцій з активами, цінними паперами тощо) з джерелом їх походження за межами України;
 
       - отримання фізичними особами-нерезидентами доходів різного роду (від операцій з активами, цінними паперами тощо) з джерелом їх походження в Україні;
 
       - отримання доходів у вигляді орендних платежів від інших фізичних осіб, що не є предметом підприємницької діяльності;
 
       - отримання доходів у вигляді інвестиційного прибутку від джерел виплат, які не сплачують податок на прибуток за загальною системою оподаткування;
 
       - отримання подарунків чи інших благ від осіб, що не є родичами першого ступеня спорідненості;
 
       - випадки прощення боргу за іпотечним кредитом;
 
       - інші випадки необхідності підтвердження власного майнового стану фізичної особи (при потребі здійснити інвестування, внесок до статутного фонду тощо у значних сумах);
 
       - особи, що провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, аудитори, оцінщики тощо).
 
       У всіх вище перелічених випадках декларування здійснюється до 01-го травня року, наступного за звітним.
 
       Окремо варто звернути увагу, що підставою для річного декларування може також бути бажання фізичної особи скористатись своїм правом на податкову знижку у зв’язку з понесеними витратами на навчання або лікування родича першого ступеня спорідненості (у цьому випадку декларування здійснюється протягом усього наступного за звітним року).
 
       І звісно ж, підлягають декларуванню доходи фізичної особи-підприємця, яка здійснює господарську діяльність та обрала загальну систему оподаткування, в цьому випадку терміни декларування - протягом 40 днів після звітного року (до 09-го лютого).
 
       За загальним правилом декларування здійснюється до податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи.
 
       Форма звітності - Декларація про майновий стан та доходи, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 року №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859». Зауважуємо, що зміни до форми звітності були прийняті протягом 2017 року та набрали чинності 31.12.2017 року.
 
       Більшість змін мають косметичний характер, проте внесені і критичні змістовні правки, які стосуються декларування фізичних осіб-підприємців та незалежних професіоналів.
 
       Доречно згадати і про відповідальність фізичних осіб у зв’язку з неподанням або несвоєчасним поданням звітності, декларуванням недостовірних відомостей. Вона, протягом поточного та попереднього року, змін не зазнавала. По-перше, адміністративна відповідальність передбачена ст.164 прим. 1 КУАП, передбачає попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 НМДГ (від 51 грн. до 136 грн.), при повторному порушенні від 5 до 8 НМДГ (від 85 грн. до 136 грн.).
 
       При несвоєчасній сплаті узгодженої (задекларованої) суми податку з доходів фізичних осіб (загальний термін - до 01 серпня року, наступного за звітним, для ФОП - до 20-го лютого року, наступного за звітним) контролюючим органом буде застосовано штрафну санкцію: 10% від несвоєчасно сплаченої суми (при затримці до 30 календарних днів) або 20% від несвоєчасно сплаченої суми (при затримці більше 30 календарних днів). Окремо може бути нарахована пеня, якщо термін затримки сплати перевищив 90 календарних днів.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group