Завантаження сайту

Документальне оформлення відпусток на підприємстві.

Документальне оформлення відпусток на підприємстві.
03.08.2016
       З приходом сезону відпусток на підприємстві часто виникають ситуації, коли працівники хочуть отримати відпустку в зручний для себе час, при цьому необхідно забезпечити безперебійну роботу підприємства та встановити певну черговість. 
 
       В цьому випадку на допомогу приходить графік відпусток, який встановлює черговість надання відпусток, затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. 
 
       Ні в Законі про відпустки, ні в КЗпП не міститься вказівка на строк, в який має бути складено та затверджено графік відпусток. Як правило, графіки відпусток складають щороку, на початку календарного року.
 
       Затверджений графік доводять до відома всіх працівників підприємства.
 
       Форму графіка надання відпусток чинним законодавством не встановлено, тому підприємство може розробити його самостійно. Як правило, у графіках відпусток конкретна дата початку відпустки не встановлюється, а визначається місяць початку використання відпустки. Iнколи зазначають два місяці: місяць початку відпустки та її закінчення. Але конкретні дати початку та закінчення відпустки у межах, установлених графіком, погоджують працівник і власник.Такий формат встановлення бажаного періоду для відпустки дає можливість працівнику визначитись більш точно з конкретними датами відпустки ближче безпосередньо до самої дати відпустки. 
 
       Згідно з ч. 11 ст. 10 Закону про відпустки, не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку власник або уповноважений ним орган зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки. Це можна зробити як шляхом вручення працівникові окремо складеного повідомлення, так і шляхом ознайомлення його з наказом про надання відпустки під підпис у цьому наказі. Слід пам'ятати, що порушення строку такого повідомлення даватиме працівникові право вимагати перенесення щорічної відпустки на інший період (п.1ч.1 ст.11 Закону про відпустки).
 
       Якщо у графіку відпусток, з яким були ознайомлені працівники (рекомендовано ознайомлювати працівників з графіком під підпис), зазначено конкретне число початку відпусток працівників, то окремо повідомляти їх про дату початку відпустки не потрібно. 
Також звертаємо увагу, що працівники, час відпусток яких визначається графіками, мають право йти у відпустку в обумовлений термін без додаткового подання заяв про надання відпусток. Законодавство про працю не вимагає їх подання. А для роботодавця (відділу кадрів) підставою для наказу про надання відпустки у цьому разі буде графік відпусток, затверджений в описаному вище порядку. I в наказі має бути визначено конкретний період відпустки працівника.
 
       Разом із тим на багатьох підприємствах, де штат працівників незначний, графіки відпусток не складають. У таких випадках підставою для надання відпустки є заява працівника, в якій зазначається, з якого числа і на який строк працівник хоче піти у відпустку. 
За наявності права на додаткову відпустку працівник повинен зазначити підставу для надання такої відпустки та, звісно, надати документальні підтвердження для застосування такого права.
 
       З видами додаткових відпусток та їх тривалістю ви можете  ознайомитись тут.
 
       Заява також подається у разі, якщо працівник з певних обставин бажає піти у відпустку в інший час, ніж передбачений графіком. В цьому випадку, звісно, можливість надання такої відпустки має погоджуватись з роботодавцем. Коли роботодавець візує заяву, то або погоджується із запропонованим працівником строком, або вносить свої корективи, про що повідомляє працівника.
 
       Заява, підписана керівником, передається до відділу кадрів, який готує наказ про надання відпустки, що потім передається до бухгалтерії.
 
   
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
                                             
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group