Завантаження сайту

Якщо отримали безпідставний запит з ДФС?

Якщо отримали безпідставний запит з ДФС?
05.09.2016
       Цитування повного тексту конкретної норми Податкового Кодексу України (далі – Кодекс) не може бути розцінене як обґрунтування конкретних підстав направлення такого запиту платнику, у відповідності з вимогами ст. 73 Кодексу, такого висновку дійшов Київський апеляційний адміністративний суд в ухвалі від 21.07.2016 р. у справі № 826/20835/15.
 
       У разі не наведення в запиті про надання інформації та її документального підтвердження будь-яких інших підстав й обґрунтувань у суб’єкта господарювання відсутній обов'язок надавати відповідь на запит згідно з приписами ст. 73 Кодексу.
 
       За змістом п.73.3 ст.73 Кодексу контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.
 
       Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
 
       Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 
 
       1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 
       2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 ПК України;
 
       3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
 
       4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
 
       5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
 
       Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). 
 
       У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит. 
 
       В свою чергу, документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом (пп.75.1.2 п.75 ст.75  Кодексу).
 
       Документальна позапланова перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту (пп.78.1.1 п.78.1 ст.78 Кодексу).
 
       Таким чином, критерієм для встановлення достатності наданих пояснень та підтверджуючих документів має бути зміст порушень, викладених податковим органом у запиті. 
 
       Отже, радимо ретельно вивчати посилання на підстави надіслання запитів, оскільки відсутність відповіді на запит, складений з порушенням вимог, не може слугувати підставою для проведення позапланової виїзної документальної перевірки.
                                                                                                      
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту,
 
Наталія Сухарева
 

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group