Завантаження сайту

Фактично необмежені готівкові грошові обмеження.

Фактично необмежені готівкові грошові обмеження.
15.06.2017
       З 4 січня 2017 року вступили в силу змінені обмеження готівкових грошових розрахунків, введені постановою Правління НБУ від 25.11.2016 року №407. 
 
       Починаючи із зазначеної дати, застосовуються зменшені в три рази сумові критерії в грошових розрахунках між фізичною особою та підприємством (підприємцем) і між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, а саме 50 тис. грн. 
 
       Важливо відзначити суттєвий момент, який випливає з формулювання постанови, а саме, з обмежень між фізичною особою та підприємством (підприємцем), виключена фраза, що існувала в старій редакції (від 06.06.2013 №210): «... за товари (роботи, послуги) ». 
 
       Це означає що для суб'єкта господарювання, який дотримується вимог закону, під обмеження підпадають будь-які види готівкових розрахунків, крім тих на які обмеження не поширюються. Їх всього три: розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами; добровільні пожертвування та благодійна допомога; використання коштів, виданих на відрядження. 
 
       Як випливає з формулювання, що стосуються розрахунків по операціях, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі розрахунків за договорами, пов'язаним з корпоративними правами, наданням або поверненням позики, виплатою неустойки. Тобто під обмеження підпадають всі види готівкових розрахунків: оплата праці, виплати за цивільно-правовими договорами, фінансова допомога, грошове внесення коштів до статутного капіталу і багато інших.
 
       Необхідно відзначити ще один важливий нюанс нормативно-грошових обмежень: обмеження поширюються як на ситуацію, коли фізична особа сплачує готівку підприємству (підприємцю), так і в зворотному напрямку.
 
       При дуже формальному прочитанні положень Постанови №210, «штрафна» відповідальність застосовується / настає при підсумовуванні виплат які проводяться протягом одного дня з однією особою «в обидві сторони». Практика, що існувала раніше не давала можливості подібного підсумовування, реалії сьогоднішнього дня можуть принести неприємні сюрпризи, незважаючи на те, що подібний підхід за своєю суттю алогічний.
 
       Позитивним же моментом є те, що що кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежуються. Тобто, за день можна прийняти в касу будь-яку суму готівки, головне щоб розрахунки по конкретному контрагенту не перевищували допустимий розмір.
 
       Також цікавим буде висновок НБУ про те, що якщо сума розрахунку між фізичними особами за договором купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, перевищує встановлену межу, в безготівковій формі здійснюються всі розрахунки на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу (лист НБУ від 24.03.2014 р. № 11-117/12189).
 
       Не можна обійти увагою також той факт, що обмеження діють для розрахунків готівкою, а законодавець в Положенні № 637 дає визначення терміна готівкові розрахунки як платежі готівкою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. Тобто формально, до другого наведеному виду платежів можна віднести видачу / повернення сум підзвіт. Що очевидно, додасть клопоту бухгалтерській службі.
 
       Ну і на останок про контролюючих суб'єктів. За дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків стежать органи державної фіскальної служби (статті 20 і 191 ПКУ). 
 
       Відповідно до статті 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку проведення готівкових розрахунків, в тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу підприємця, посадових осіб юридичної особи. Як вже зазначалося вище, обмеження діє в двох напрямках: на всіх учасників розрахунків, тобто порушником може одночасно бути визнаний і контрагент. 
 
       Відповідно, дотримання нормативних обмежень знаходиться в зоні солідарної відповідальності всіх задіяних осіб. І якщо не минуло 2 місяці протягом яких може бутми застосований штраф, але його сума може бути неприємним сюрпризом, вираженим в межах від 1700 грн. до 17000 грн. (при повторному). 
 
       Оптимістичним є той факт, що до «звичайних» фізичних осіб штрафні санкції не застосовуються. А у юридичних осіб залишається надія на отримання найближчим часом роз'яснювальних листів НБУ щодо неузгодженостей законодавства, в тому числі тих про які йшлося вище.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group