Завантаження сайту

Фіскальний погляд на нюанси юридичної сили електронних документів!

Фіскальний погляд на нюанси юридичної сили електронних документів!
23.03.2017
       Тема підтвердження господарських операцій первинними документами завжди є актуальною і в публікаціях «Блогу» ми неодноразово торкались даної тематики.
 
       Сьогодні, дозволимо собі звернути увагу на погляд контролерів щодо облікових документів, складених в електронній формі.
 
       В наш динамічний час швидкого розвитку технологій, на практиці все частіше зустрічаються електронні форми документів.
 
       Звичайно, будь – яка господарська операція повинна мати своє документальне підтвердження і нормами п.2 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року    № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон 996 – ХIV) чітко визначено, що  господарська операція може бути зафіксована не тільки паперовим документом, але й документом в електронному вигляді. 
 
       При цьому, первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 
       Цілком логічним постає питання, які ж вимоги висуває нам вказане законодавсто?
 
       Оригіналом електронного  документа вважається  електронний примірник  документа  з  обов’язковими реквізитами, в тому числі з електронним   підписом  автора   або   підписом,  прирівняним  до власноручного   підпису (ст. 7  Закону від  22.05.2003            № 851-IV  "Про електронні документи та електронний документообіг").
 
       Визначення терміну електронний цифровий підпис розкрито у статті 1 Закону від 22.05.2003 № 852- IV "Про електронний цифровий підпис".
 
       Враховуючи вищезазначені норми діючого законодавства, цілком логічно дійти висновку, що електронний документ, який містить усі необхідні реквізити, має таку ж юридичну силу, як і документ, складений у паперовому вигляді.
 
       Такий висновок підтвердили контролери в листі ДФСУ від 03.03.2017 року № 4451/6/99-99-14-03-03-15, при цьому нагадавши про норми пункту 6 статті 9 Закону 996 – ХIV щодо обов'язку підприємства  в разі використання електронних документів за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.
 
       До того ж податківці у вищевказаному листі  нагадали про свої права під час проведення перевірок, та обов’язок платників надавати на їх вимогу копії документів, що належать до предмета перевірки, зазначивши, що копією документа  на  папері  для  електронного  документа  є  візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством (ст.7 Закон 851-IV).
 
       Отже, електронні документи мають юридичну силу, якщо вони створені із дотриманням вимог законодавства і містять всі необхідні реквізити. І платнику при перевірках контролюючого органу, при акценті уваги останніх лише  на обов’язках, не варто забувати про свої права. 
 
 
З повагою, керівник організаційно - правового департаменту
 
Олена Самодіна

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group