Завантаження сайту

Готуємося до адміністративного оскарження рішення ДФС: основні аспекти, - Руслан Солнцев, податковий консультант ID Legal Group

Готуємося до адміністративного оскарження рішення ДФС: основні аспекти, - Руслан Солнцев, податковий консультант ID Legal Group
17.09.2018

Стаття опублікована у виданні «Юрист і Закон» № 33 від 13 вересня 2018 року

У наш час система фіскального органу зазнає постійних структурних змін. А ось методи та підходи  до проведення перевірок залишаються незмінними.

Кожен бізнес під час діяльності стикається з проведенням перевірок фіскальним органом, дехто навіть по декілька разів. І перевірки викликають у них постійне занепокоєння, оскільки результатом цих заходів здебільшого стають значні донарахування неузгоджених грошових зобов'язань.

Неузгодженість часто виникає через те, що фіскальний орган користується прогалинами правової системи та на власний розсуд, не дослідивши первинні документи в повному обсязі та їх відображення в бухгалтерському обліку, донараховує значні суми зобов'язань.

Тому постає питання: скільки ще буде складено "неузгоджених" матеріалів перевірок, які надалі потрібно буде оскаржувати в адміністративному та судовому порядку?

Звісно, уникнути значних донарахувань допоможе постійна готовність до перевірки. Це полягає в наявності правильно складених первинних бухгалтерських документів і в правильно обраній  стратегії під часперевірки.

Статистика та досвід роботи нашої компанії свідчать, що бажаного результату–  скасування  рішенняфіскальногооргану–можливодосягтисамезадопомогоюправильнообраноїстратегії.

Тож ми розкажемо, на що потрібно звернути увагу під час підготовки матеріалівдо  адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення в ДФС України. Це  ми  розглянемо на прикладі ситуації, коли фіскальний орган за результатами проведеної перевірки донарахував товариству грошові зобов'язання в сумі 20 млн грн. Суть порушення: взаємовідносини   з рядом "сумнівних"контрагентів.

Отже, тепер, після отримання рішення ДФС, товариству необхідно готуватися до адміністративного оскарження, щоб здобути бажаний результат у вигляді його скасування. Інакше  керівництву  загрожує відкриття кримінального провадження з можливими подальшими наслідками (наприклад, обшуки).

Що ж робити та на що потрібно звертати увагу?

По-перше, складений акт перевірки з недотриманням вимог – крок до скасування штрафів. Отже, потрібно проаналізувати акт документальної перевірки стосовно  дотримання  вимог:  наявності в ньому фактів виявлених порушень із посиланням на конкретні пункти й статті законодавчих актів; того, як вплинуло порушення на фінансовий результат відповідно до положень бухгалтерського обліку, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності; у разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт порушення, або в разі ненадання їх для перевірки – зазначено перелік цих документів; у разі отримання під час перевірки їхніх копій має  бути зроблено запис із відображенням підстав для їх отримання, а також переліку цих документів.   Ці вимоги передбачено Порядком оформлення результатів документальних перевірок,затвердженим наказом Мінфіну від 20.08.2015 р. №727.

Зазвичай фіскали не дотримуються зазначених вище норм, а висновки ґрунтуються  на  припущенняхперевіряючих,ісаметомупотрібнозвертатиувагунацейфактівідображатийогов скарзі на рішення.

По-друге, посилання в акті перевірки на недостовірні документи – крок до скасування штрафів. Отже, з'ясовуємо, на підставі якої інформації фіскали дійшли висновку про сумнівність контрагента.

Здебільшого це можуть бути будь-які рішення, незалежно від їхнього змісту чи процесуального статусу; інформація в базах даних контролюючих органів про відсутність фондів, потужностей, персоналу, невідображення даних в податковій звітності; порушені кримінальні провадження стосовно посадових осіб чи засновників контрагента.

Практика аналізу таких матеріалів перевірок свідчить, що фіскали посилаються на ухвали слідчих суддів у кримінальних справах про доступ до речей і документів, про арешт майна, про обшук. При цьому навіть на відмову судді в такому доступі фіскали не звертають уваги.

Саме цей факт потрібно враховувати під час написання скарги на рішення, підкріпивши його наданням відповідних копій ухвал.

По-третє, надання повного пакета документів – крок до скасування штрафів. Необхідно мати повний пакет документів, який підтвердить реальність здійснення господарської операції, за якою відбулося придбання товару, його транспортування та реалізація; отримані послуги мають підтверджуватися розширеним звітом виконаних робіт, а, крім того, вказані операції маютьбути відображені в бухгалтерському обліку. Зазначені документи потрібно  надавати  з  детальним  описом, щоб під час розгляду скарги не було підстав їхпроігнорувати.

Отже, висновок очевидний: щоб отримати бажаний результат у вигляді скасування рішення ДФС, потрібно насамперед проаналізувати акт перевірки щодо складення його відповідно до передбачених вимог і посилання на достовірні документи, а також в повному обсязі надати наявні первинні документи залежно від змісту господарськоїоперації.

З повагою,

Солнцев Руслан

податковий консультант

ID Legal Group

Солнцев Руслан

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group