Завантаження сайту

Виправлення помилок у фінансовій звітності.

Виправлення помилок у фінансовій звітності.
09.11.2016
       Вже другий рік поспіль бухгалтерський облік в пошані усіх бухгалтерів, які до 2015 року весь свій час приділяли податковому обліку, а фінансовий облік вели за залишковим принципом – час, що залишився після усіх облікових операцій для цілей податкового обліку приділявся бухгалтерському обліку.
 
       Проте, з 2015 року ситуація кардинально змінилась та веденню бухгалтерського обліку приділяється максимальна увага, оскільки саме фінансовий результат є базою для оподаткування податком на прибуток.
 
       Разом із тим, кожній людині властиво помилятись, і склавши фінансову звітність за проміжний або звітний період, ми час від часу повертаємось до попереднього періоду, встановивши самостійно власну помилку чи за допомогою зовнішніх аудиторів, або отримавши первинний документ, що фіксує події минулого періоду чи іншу доречну інформацію, що має знайти своє відображення у поданій фінансовій звітності.
 
       Крім цього, при складанні проміжної фінансової звітності (за 1-й квартал, 1-е півріччя чи 9 місяців), вимога щодо подачі до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, визначена органами статистики. Визначається певний часовий проміжок між датою подання фінансової звітності до органів статистики та подачі квартальної звітності з податку на прибуток, яка ґрунтується на результатах, зазначених у фінансовій звітності. І цей час бухгалтери, звісно, також переглядають свій облік та можуть встановити певні викривлення, що потребують уточнення та врахування у фінансовій та податковій звітності.
 
       Відтак, можна виокремити дві ситуації з виявленими помилками у фінансовій звітності: 
 
       - яка складена та подана до органів статистики та на основі якої також подана податкова звітність;
 
       - яка складена та подана до органів статистики, проте податкова звітність на її основі ще не подавалась.
 
       Як же в таких випадках вчинити, аби коректно здійснити виправлення помилок ?
 
       Щодо першої ситуації.
 
       Державна фіскальна служба України ще в листі від 21.01.2016 року №1080/6/99-95-42-03-15 справедливо послалась на П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», які регламентують  порядок виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності підприємства. Зокрема, п.4 П(С)БО 6 передбачає, що «виправлення помилок,  допущених при  складанні  фінансових звітів  у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого  прибутку  на  початок  звітного  року,  якщо такі помилки впливають    на   величину   нерозподіленого   прибутку (непокритого збитку)».
 
       У згаданому вище листі контролюючий орган справедливо зауважує, що у випадку виправлення помилок, допущених у фінансовій звітності, має здійснюватись одночасне коригування і податкової звітності (відповідно до ст. 50 Податкового кодексу).
 
       По другій же ситуації, коли помилку у фінансовій звітності було встановлено ще до подачі податкової звітності, в Єдиній базі податкових знань на своєму офіційному сайті податківці висловили наступне бачення кореляції фінансової та податкової звітності:
 
       «Якщо платник податку подав (зокрема, до органу державної статистики) фінансову звітність з помилками, виявив такі помилки до подачі Декларації, то в Декларації та фінансовій звітності, яка подається разом з Декларацією, такий платник повинен зазначити виправлені показники, які відповідають даним бухгалтерського обліку, та надати пояснення у доповненні до Декларації, складеному за довільною формою».
 
         
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group