Завантаження сайту

Зміна складу учасників товариства.

Зміна складу учасників товариства.
08.08.2016
       Існує певний порядок зміни складу учасників, який пов’язаний з обов’язковим нотаріальним оформленням переходу або продажу частини в статутному капіталі компанії.
 
       Зміна учасників(ка) являє собою процедуру при якій проводиться вихід старого учасника і відразу ж вхід нового. 
 
       Як правило, вихід учасника здійснюється шляхом виходу та передачі частки у статутному капіталі Товариства або продажу частки в статутному капіталі компанії. Учасник може продати, передати, подарувати свою частку як учасникам підприємства, так і третім особам бажаючим придбати частку у статутному капіталі підприємства. 
 
       Яким же чином дана процедура відбувається на практиці?
 
       Чинним законодавством України встановлено, що зміни до статуту, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу та/або зі зміною складу засновників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.
 
       Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
 
       1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
       2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 
       3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
       4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
       5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 
       6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
 
       7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
 
       8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
 
       9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
 
       10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
 
       У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
 
       Прийняття до складу юридичної особи нового засновника (учасника) із власним вкладом тягне за собою перерозподіл часток у статутному капіталі цієї юридичної особи.
 
       Чинним законодавством не встановлено заборони щодо одночасного винесення на розгляд повноважних загальних зборів учасників господарського товариства питань про зміну складу засновників, збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок внеску новоприйнятого учасника та затвердження змін до статуту, про що належним чином має бути зазначено в протоколі загальних зборів.
 
       У такому випадку може бути подано протокол загальних зборів учасників юридичної особи, в якому буде зазначено про перерозподіл часток із урахуванням вкладу нового засновника (учасника), що може  одночасно містити рішення про затвердження (внесення) змін до установчих документів юридичної особи. 
 
       В свою чергу, державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частиною четвертою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
 
       Стаття 13 Закону № 755 передбачає, що відомості передаються автоматично в день вчинення дії.
 
       Порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів має досить багато  підводних каменів та певних складнощей.
 
       Проте, для реалізації та вирішення вищенаведених питань, треба здійснювати правильні кроки і тоді Ви можете сміливо розраховувати на успішне завершення справи! 
 
                 
З повагою, керівник судово - правового департамента
                 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group