Завантаження сайту

Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами.

Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами.
28.11.2016
       Міністерством фінансів України видано наказ, яким внесено зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 21.10.2015 № 916 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за № 1617/28062 (наказ із змінами від 28.09.2016 № 849, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.10.2016 за № 1405/29535, дата набрання чинності – 25.11.2016, далі – наказ Мінфіну № 849).
 
       Наказом № 849 передбачається:
 
       1) встановлення нових та розширення деяких існуючих прав платника податків, податкового агента або їх уповноважених представників щодо розгляду скарги:
 
       на розгляд скарг у відкритому або у закритому засіданні;
 
       на подання разом із скаргою письмового клопотання про залучення до участі у відкритому засіданні розгляду скарги представників Мінфіну, Регуляторної служби, Ради бізнес-омбудсмена та ЗМІ;
 
       на ознайомлення із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;
 
       на здійснення технічної фіксації засідання щодо розгляду матеріалів скарги за допомогою технічних пристроїв;
 
       на заявлення клопотань, що стосуються предмета розгляду скарги, а також щодо участі та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення, або участі представників ЗМІ.
 
       2) закріплення обов’язків контролюючого органу:
 
       того органу, що прийняв оскаржуване рішення, надіслати до органу яким розглядається скарга, всі документи, що стосуються предмету розгляду скарги в електронній та/або письмовій формі та у разі заявлення письмового клопотання скаржником приймати участь у розгляді скарги;
 
       того органу, який розглядає скаргу повідомляти Мінфін, Регуляторну службу, Раду бізнес-омбудсмена та ЗМІ про необхідність їх участі (на підставі письмового клопотання платника податків або його уповноважених представників);
 
       3) зазначення у мотивувальній частині рішення про результати розгляду скарги пропозицій представників Мінфіну, Регуляторної служби та Ради бізнес-омбудсмена (у разі їх наявності) та мотивів їх відхилення у разі у разі не врахування.
 
       Зупинимося детально на новелах наказу № 849.
 
       1. Ключовою зміною є розширення кола суб’єктів, які беруть участь у розгляді скарги та встановлення порядку розгляду матеріалів скарги у відкритому або у закритому засіданні. При цьому слід звернути увагу, що у преамбулі наказу Мінфіну № 849 є відсилочна норма на статті 191, 55 та 56 Податкового кодексу України, однак у вказаних статтях не передбачається розгляду скарг у відкритому чи закритому засіданні.
 
       Згідно із визначенням терміну «Розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні», наведеному у наказі № 849 передбачається здійснення такого розгляду лише за клопотанням скаржника, податкового агента або уповноважених представників такого платника, за участі представників Мінфіну, Регуляторної служби, уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена та ЗМІ.
 
       Для відкритого порядку розгляду скарги платник податків, що оскаржує рішення контролюючого органу має право разом із скаргою на рішення контролюючого органу подати письмове клопотання про відкритий розгляд матеріалів скарги, до якого додається: перелік осіб, яких він вважає за необхідне залучити до участі у розгляді скарги, надання дозволу про їх залучення до відкритого засідання та дозволу платника податків на розголошення контролюючим органом (посадовими особами) під час розгляду скарги відомостей про такого платника.
 
       Таке клопотання підлягає розгляду протягом 10 робочих днів з моменту його отримання контролюючим органом, про результати відповідного розгляду не пізніше 5 робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги повідомляється особа, яка його заявила.
 
       Відмова у задоволенні такого клопотання платника податків можлива у випадку відсутності у клопотанні платника податків вищенаведених відомостей, передбачених Наказом № 849 або наявності в матеріалах справи відомостей, що становлять державну таємницю.
 
       Також слід зазначити, що під час розгляду скарги платника податків у контролюючому органі вищого рівня, тобто в ДФС України, представники Ради бізнес-омбудсмена та Мінфіну приймають участь у таких засіданнях на підставі рішення цих інституцій, незалежно від наявності клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги.
 
       2. Другою ключовою зміною Наказу № 849 є встановлення за умовчанням закритого порядку розгляду скарг. У закритому засіданні не приймають участь представники Регуляторної служби та ЗМІ.
 
       Таким чином, Міністерство фінансів України Наказом № 849 розширило коло та права осіб, які можуть бути залучені до участі у розгляді скарги платника податків, однак не врегульованим залишилося питання щодо забезпечення захисту прав такого платника, що закріплені статтею 17 Податкового кодексу України, від розголошення учасниками засідання відомостей, які стали відомі їм у процесі розгляду скарги та не встановлено відповідальності за такі порушення.
 
                     
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group