Завантаження сайту

Якісно складений Договір – гарантія успіху.

Якісно складений Договір – гарантія успіху.
23.05.2016
       Договір - є основним елементом нашого життя. А у господарській діяльності усі правовідносини є договірними. Якісно складений договір є запорукою досягнення бажаного результату. 
 
       Перед початком перемовин із майбутнім компаньйоном, необхідно розуміти мету, яку ми повинні досягти в результаті виконання договору. Маючи мету, необхідно вибрати той вид договору, який максимально підходить нам за економічними, юридичними та процесуальними складовими.
 
       До економічних чинників варто віднести співвідношення доходу та затрат за угодою. Нерідко трапляється, так що не проаналізувавши затрати на виконання договору, ініціатор замість очікуваного результату отримує збитки.
 
       Юридичні чинники знаходяться посерединi між економічними та процесуальними, оскільки саме вони забезпечують настання економічного результату шляхом чіткого виконання зобов’язань.
 
       Процес підписання договору є одним із найважливіших в економічній діяльності суб’єкта господарювання.
 
       Законодавство містить значний перелік обов’язкових вимог до договорів залежно від видів, суб’єктів, які їх укладають, або об’єкта Договору.
 
       Є вимоги щодо обов’язкової письмової форми договору, нотаріального посвідчення, державної реєстрації чи погодження із державними органами.
 
       За загальним правилом договір укладається, якщо сторони досягли згоди щодо усіх істотних умов договору.  
 
       Проте досить часто вiдбувається так, що чітко викласти на папері зобов’язання сторін, навіть, якщо вони із цими зобов’язаннями повністю погоджуються замало. Нікчемним буде договір, якщо не дотримано вимоги Цивільного чи Господарського кодексів України.
 
       Проаналізуємо кожен із розділів договору.
       1. Загальні положення.
Розділ, який фіксує сторін договору та визначає мету взаємовідносин між ними. Від точності та достовірності інформації про сторін та їх уповноважених представників залежить чинність підписаного договору.
       2. Предмет договору:
Одним із основних розділів, в якому формулюється мета та очікуваний результат від господарської операції. Слід звернути увагу на те, що формулюючи предмет договору необхідно враховувати правові наслідки, які наступають в результаті виконання договору. Так наприклад, одна мета використання автомобіля чи іншого рухомого майна, що належить фізичній особі може бути реалізована, як відповідно до договору оренди так і відповідно до договору позики. В першому випадку необхідно нотаріально посвідчити договір і сплатити податки орендодавцю - він отримав дохід у вигляді орендної плати і зобов’язаний подати декларацію. У другому випадку податки сплачувати не потрібно, тому, що договір позики – це безкоштовний договір, але й вимога оплати якоїсь компенсації також буде безпідставною. Тому предмет договору, це компроміс між бажанням отримати якомога більший дохід за угодою та забезпечити себе від можливого невиконання стороною зобов’язань за договором. У зазначеному розділі сторони можуть зазначати строк виконання зобов’язань. 
        3. Ціна договору та порядок приймання-передачі виконаних зобов’язань.
Цей розділ є фактично фінансовою складовою попереднього розділу і в ньому викладаються умови розрахунків і на підставі яких документів вони будуть проводитись.
       4. Права та обов’язки сторін.
Розділ, в якому закріплюється необхідний обсяг повноважень учасників операції, який забезпечить своєчасне та повне виконання господарських зобов’язань.
       5. Відповідальність.
Розділ, в якому визначається міра відповідальності сторони за неналежне виконання, або невиконання зобов’язань за договором. До цього договору може включатись, як відповідальність передбачена законом, так і договірна відповідальність про яку домовились сторони.
       6. Обставини непереборної сили (форс-мажор). 
У цьому розділі сторони визначають перелік явищ, або подій які визнаватимуться, як форс - мажорні обставини. Строки і процедури за якими вони повідомляють одна одну, період протягом якого допускається існування таких обставин, а також варіанти виходу із ситуації якщо такі обставини існують протягом тривалого часу.
       7. Реквізити сторін.
Розділ, до якого слід ставитись з такою ж увагою, які і предмету договору. Невірно вказані реквізити можуть бути причиною втрати коштів, перерахованих за договором і як наслідок тривалих судових суперечок між сторонами.
 
       Додатково до договору можуть включатись розділи про конфіденційність, гарантійне обслуговування чи супроводження, прикінцеві положення.
 
       Слід зазначити, що грамотне і правильне складання договору передбачає не тільки послідовне і точне розуміння процедур взаємодії за договором з урахуванням усіх дрібниць, але й уміння грамотно, точно і послідовно викласти в документі досягнуті домовленості зацiкавлених сторін.
 
       Важливо розуміти, що від чіткості і однозначності формулювання приписів договору залежать, як результат його виконання, так і зобов’язання щодо сплати податків і зборів до бюджету. 
 
Керівник судово-правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group