Завантаження сайту

Копія первинного документу. Ігнорувати не можна прийняти. Де поставити розділовий знак?

Копія первинного документу. Ігнорувати не можна прийняти. Де поставити розділовий знак?
18.02.2018
       В своїх публікаціях ми неодноразово зверталися до теми статусу первинного документу як підстави для обліку господарської операції. Зокрема, щодо статусу рахунку - фактури, бухгалтерської довідки та ін. Та напередодні завершення терміну складання та подання контролюючим органам річної фінансової звітності, хотілося б ще раз звернутись до цієї теми в частині врахування в обліку копії первинного документу, яка на дату складання фінансової звітності не підтверджена оригіналом такого первинного документу. Як вчинити в такому випадку – вилучити господарську операцію з обліку як таку, що не підтверджена оригіналом первинного документа, чи все ж таки залишити проведену операцію в обліку, як факт, що має вплив на формування показників господарської діяльності звітного періоду. І що робити у випадку, якщо отриманий після складання фінансової звітності оригінал первинного документу істотно чи незначно не відповідатиме тій копії (проекту) первинного документу, на підставі якого було відображено в обліку господарську операцію?
 
       Відповіді на вказані запитання ми знайшли у листі Міністерства фінансів України від 22.04.2016 року №31-11410-06-5/11705, який на теперішній час є чинним, не відкликався та не зазнавав змін за своєю суттю. А з урахуванням того факту, що податкові органи на сьогодні в своїй діяльності також керуються роз’ясненнями Мінфіну в частині порядку ведення бухгалтерського обліку, є усі підстави вважати, що висновки, викладені у такому листі будуть прийняті до уваги і податківцями при здійсненні ними контрольно - перевірочної функції.
 
       Тож коротко суть висновків, до яких дійшов Мінфін у своєму листі полягає у наступному.
 
       Усі витрати в обліку мають бути відображені або у періоді визнання доходів, з якими вони прямо пов’язані, або у періоді їх понесення, якщо їх неможливо пов’язати із доходом. При цьому витрати відображаються у сумі, яка є достовірно оціненою – максимально точною та неупередженою, що ґрунтується на доступній та актуальній інформації. Фактично нормативні документи, що регламентують порядок ведення обліку, вимагають відображення господарських операцій на підставі первинних документів. Проте відсутні чіткі рекомендації щодо тієї чи іншої форми первинного документу, яка засвідчує ту чи іншу господарську операцію. Інакше кажучи, ніде не зазначено, що придбання товару чи послуги має засвідчуватись виключно видатковою накладною постачальника чи актом виконаних робіт. Складена належним чином бухгалтерська довідка (із дотримання усіх обов’язкових реквізитів щодо первинного документу) може бути таким же надійним первинним документом, як і видаткова накладна чи акт приймання - передачі. Сам Мінфін зазначає: «для визнання витрат щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, відповідальною особою складається та передається до бухгалтерської служби документ (наприклад, бухгалтерська довідка) із зазначенням розрахункової суми витрат».
 
       І наступне питання. А що робити, якщо отриманий після формування фінансової звітності оригінал первинного документу відрізняється у сумовому вираженні від тієї розрахункової суми витрат, яка була зазначена у бухгалтерській довідці?
 
       Мінфін з цього приводу справедливо не рекомендує відразу ж робити виправлення у фінансовій звітності, а пропонує звернутись до власної облікової політики та з’ясувати, чи перебуває сума відхилення в межах визначеної підприємством суттєвості. Якщо відхилення є несуттєвим, то коригування фінансової звітності (а як наслідок, і податкової звітності, що базується на такій фінансовій звітності) не вимагається. Якщо ж відхилення є суттєвим, то підприємство має вжити заходів щодо виправлення помилки попереднього звітного періоду у фінансовій звітності, як наслідок, і в податковій звітності, яка ґрунтується на такій фінансовій звітності. Нагадаємо, що діючою редакцією ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» вже передбачена можливість складання та подання уточненої фінансової звітності.
 
       Відтак, на нашу думку, заголовок нашої публікації має бути наступним: «Копія первинного документу. Ігнорувати не можна! Прийняти».
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group