Завантаження сайту

На законодавчому рівні посилено захист прав фізичних осіб від зловживань у сфері банківських та інших фінансових послуг.

На законодавчому рівні посилено захист прав фізичних осіб від зловживань у сфері банківських та інших фінансових послуг.
08.12.2016
       Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» від 15.11.2016 № 1736-VIII (далі – Закон № 1736, дата набрання чинності -19.11.2016) передбачено врегулювання проблемних питань щодо захисту прав фізичних осіб, які постраждали від протиправних дій банківських установ щодо незаконного проведення операцій з надання кредитів іншим фінансовим установам за рахунок коштів фізичних осіб та недопущення виникнення таких випадків надалі.
 
       Здійснивши аналіз судової практики у спорах, пов’язаних з договорами банківських вкладів та банківських рахунків можна стверджувати про наявність численних зловживань банками (їх працівниками) при укладенні відповідних договорів та невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що випливають з їх змісту.
 
       Для вирішення проблемних питань, пов’язаних з банківськими вкладами відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України» було створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) з метою захисту прав вкладників та відшкодування їм завданої банками шкоди.
 
       На сьогодні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та повноваження Фонду, у тому числі і щодо порядку здійснення виплати ним відшкодування фізичним особам за вкладами визначаються Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 
       Останнім часом набула розмаху негативна тенденція зловживання банками (працівниками банків) своїми повноваженнями щодо здійснення незаконних операцій з використання коштів фізичних осіб шляхом надання позики іншим фінансовим (небанківським) установам. Тобто здійснюється протиправне оформлення договорів позики замість договорів банківського вкладу (депозиту) шляхом введення в оману фізичних осіб «вкладників» та неповідомлення їх про фактичний зміст та правові наслідки таких договорів. 
 
       Враховуючи, що такі кошти фізичних осіб фактично не являються вкладами, оскільки залученні в оборот шляхом укладення договорів позики між фізичною особою та іншою фінансовою установою, в яких банк виступає лише повіреним, агентом, іншим представником або посередником, відповідно на них не поширюються норми Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Тому у разі виникнення спірних питань Фонд позбавлений можливості захистити права фізичних осіб та відшкодувати їм завдану банком шкоду, у зв’язку з тим, що Фонд гарантує виключно відшкодування сум вкладів фізичним особам в усіх банках нашої держави, які є учасниками Фонду. А договори з надання позики фінансовим небанківським установам, являються господарською діяльністю, що здійснюється на власний ризик.
 
       З метою вирішення вищевказаних проблемних питань Законом № 1736 внесено зміни до законів України Законі України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та які встановлюють:
 
       1) заборону для банківських установ здійснювати операції з надання кредитів на користь інших фінансових (небанківських) установ за рахунок коштів фізичних осіб не відображаючи їх в зобов’язаннях та активах банку, а для небанківських фінансових установ – заборону щодо оформлення цих коштів у вигляді позики;
 
       2) обов’язок банку під час виконання функцій з надання кредитів на користь небанківських фінансових установ за рахунок коштів фізичних осіб щодо письмового ознайомлення цих осіб з інформацією, що вказані кошти не належать до банківських вкладів;
 
       3) право Фонду або його уповноваженої особи у разі недостатності майна банку звернутися з вимогами до:
 
       пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам або банку шкоди;
 
       пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку;
 
       небанківської фінансової установи, яка отримала від фізичних осіб кошти у формі позики або вкладів, що згідно з Законом № 1736 прирівняні до вкладів.
 
       Стягнені із зазначених осіб кошти включаються до ліквідаційної маси банку і при невиконанні заявлених Фондом вимог – він наділяється правом на звернення до суду з відповідним позовом;
 
       4) прирівнення коштів фізичних осіб, оформлених у вигляді позики або вкладу до небанківської фінансової установи через банк (у якості посередника), який на день набрання чинності Законом № 1736 віднесений до категорії неплатоспроможних, а фізичну особу, яка надала такі кошти прирівнено до вкладника;
 
       5) доручення Фонду на розгляд документів фізичних осіб, яких прирівняно до вкладників та виплати їм коштів у межах суми відшкодування.
 
       Поряд із цим рекомендуємо фізичним особам, які бажають укладати договори банківського вкладу перед їх укладанням ознайомитися також з Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493.
 
 
З повагою, керівник судово -правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group