Завантаження сайту

Податкові аспекти благодійної діяльності!

Податкові аспекти благодійної діяльності!
27.10.2016
       Тема благодійності завжди актуальна і важлива, так як є дуже соціальною.  
 
       Благодійництво є благородною справою, її потребують багато верств населення та відповідних неприбуткових організацій, створених для виконання благодійний цілей у відповідності до вимог Закону.
 
       Благодійну допомогу надають як громадяни так і юридичні особи – підприємства та організації.
 
       Але якщо у громадян цей вид діяльності не вимагає певного оформлення, то будь-яка діяльність на підприємстві повинна бути відображена в обліку і відповідно потребує правильного документального оформлення. 
 
       Отже, розглянемо ситуації, коли юридична особа за власною ініціативою чи на прохання про благодійництво перераховує кошти неприбутковим установам. 
 
       В таких випадках у платника податків – юридичної особи,  зрозуміло, виникає питання щодо правильності документального оформлення такого перерахування і наслідків його відображення.
 
       В даній публікації розглянемо деякі нюанси аспектів оподаткування перерахування коштів неприбутковим організаціям, зокрема податком на прибуток.
 
       По – перше, зазначимо, що враховуючи специфіку «перерахувань неприбутковим організаціям» (безкоштовний характер), фіскальні органи звертають на них досить пильну  увагу.  
 
       Отже цілком зрозуміло, що всі такі операції повинні бути належним чином задокументовані (не просто не завадить, але й необхідно мати договір, який детально регулює взаємовідносини двох  сторін, іх листування щодо обґрунтування потреби в наданні і в підтвердженні згоди в такому наданні благодійної допомоги, обов’язково повинні бути належним чином оформленні первинні документи, які свідчать про перерахування грошових коштів, передачу матеріальних і нематеріальних активів, надання послуг тощо).
 
       Також обов’язково необхідно мати копію рішення фіскального органу про внесення організації або установи - одержувача такої допомоги до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
 
       Починаючи з 01.01.2015 року, завдяки новим правилам, об’єкт оподаткування визначається за даними бухгалтерського обліку шляхом коригування на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового Кодексу України (далі – ПКУ).
 
       При цьому, нагадаємо, що визначальним критерієм для обов’язковості  коригування є обсяг доходу підприємства за останній річний звітний (податковий) період.
 
       І якщо такий дохід не перевищує 20 млн. гpн., при відповідному рішенні платника, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування (крім вiд'ємного знaчення об'єктa оподаткування минулих податкових (звітних) pоків).
 
       Згідно П(С)БО?16 «Витрати» в бухгалтерсьому обліку, витрати на надання благодійної допомоги (безоплатне перерахування неприбутковим організаціям) в повному обсязі включаються до складу інших витрат від звичайної діяльності в періоді фактичного надання такої допомоги.
 
       І якщо підприємства, які не коригують фінансовий результат з метою оподаткування (з обсягом доходу до 20 млн. грн.), враховують перерахування неприбутковим організаціям в повному обсязі, то підприємства, що визначають об’єкт оподаткування шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, мають скоригувати свій фінансовий результат (отриманий за даними бухгалтерського обліку) та  врахувати обмеження п. п. 140.5.9 ст.140 ПКУ.
 
       Такі cуб'єкти господарювання мають збільшити  фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Кодексу, у розмірі, що перевищує  4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 
 
       Отже, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на суму допомоги, яка перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, у разі якщо така допомога надана неприбутковій організації.
 
       При цьому існують, звичайно, відповідні пільги, надані законодавцями, зокрема щодо звільнення від коригування, встановленого пунктом п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ (таке звільнення стосується певних сум коштів та вартості спеціальних засобів на період проведення антитерористичної операції (вказана пільга встановлена п.33 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).
 
       Вищевикладену позицію щодо нюансів та особливостей оподаткування операцій з перерахування коштів неприбутковим установам фіскальна служба підтвердила листом від 28.07.2016 №16198/6/99-99-15-02-02-15.
 
       Також у свіжому листі від 16.09.2016 № 20223/6/99-99-15-02-02-15 податківці роз’яснили щодо коригування фінансового результату до оподаткування у поточному році на суму перерахованих коштів неприбутковим організаціям у разі отримання від’ємного фінансового результату (збитку) за попередній звітний рік та дійшли висновку, що в разі наявності від’ємного фінансового результату попереднього звітного року (об’єкт оподаткування податку на прибуток відсутній), то фінансовий результат до оподаткування поточного року необхідно збільшити на всю суму безоплатно перерахованих коштів неприбутковим організаціям.
 
 
З повагою, керівник організаційно – правового департаменту
 
Олена Самодіна

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group