Завантаження сайту

Податкові обов’язки спадкоємця.

Податкові обов’язки спадкоємця.
13.09.2017
       Цілком зрозуміло бажання кожної людини отримати у спадок будь-яке цінне майно (річ) або майнові права, однак на практиці доволі часто виникають ситуації, що окрім отримання так званої «дохідної частини» у спадок також переходять і зобов’язання спадкодавця, наприклад зобов’язання із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
 
       Згідно з нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) процедура спадкування передбачає перехід від спадкодавця належних йому (на момент відкриття спадщини) прав та обов’язків до спадкоємців.
 
       Також передбачено, що у спадок не переходять права та обов’язки, які нероздільно пов’язані із спадкодавцем і не можуть виконуватися іншими особами.
 
       Отже, при наявності у спадкодавця після його смерті зобов’язань із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) такі зобов’язання покладаються на його спадкоємців після реалізації ними права на прийняття відповідної спадщини незалежно від виду спадкування (за законом або за заповітом).
 
       При цьому, слід враховувати, що спадкоємці, які постійно проживали разом із спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо протягом встановленого законом строку вони не звернуться до нотаріуса із заявою про відмову від спадщини.
 
       Також необхідно відзначити, що при прийнятті спадщини у спадкоємця відсутнє право відмовитися від виконання зобов’язань спадкодавця, які перейшли з цією спадщиною. Тобто, спадкоємцю перед вирішенням питання при прийняття спадщини чи відмови від неї доцільно поцікавитися, що саме може включатися до складу спадщини (які саме права та обов’язки спадкодавця до нього переходять).
 
       І навіть у разі, якщо про наявність певних зобов’язань та боргу спадкодавця стане відомо після написання спадкоємцем заяви про прийняття спадщини, він має право відкликати відповідну заяву протягом строку, який встановлено для прийняття спадщини.
 
       Важливим моментом у спадкуванні є те, що відповідальність за зобов’язаннями та боргами спадкодавця покладається на всіх його спадкоємців та відповідно до їх частки у спадщині (тобто, часткова відповідальність).
 
       На спадкоємців покладається не лише обов’язок щодо сплати зобов’язання чи боргу спадкоємця, а також і щодо повідомлення кредиторів про момент відкриття спадщини спадкодавця. І як зазначалося вище, вимоги кредитора мають бути задоволені спадкоємцем повністю, у межах частки успадкованого ним майна або майнового права.
 
       Конституція України закріпила загальний обов’язок кожної особи щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та подання відповідної податкової звітності.
 
       Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПК України) відповідальними особами за сплату грошових зобов’язань або погашення податкової заборгованості платника податків, зокрема щодо фізичної особи (у тому числі фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність), яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою є спадкоємці, які здійснюють виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкової заборгованості у межах частки успадкованого майна та його вартості, наявного на момент відкриття.
 
       Податкові органи в даному випадку виступають кредиторами спадкодавців, які потім після прийняття спадщини спадкоємцями відповідно пред’являють вимоги останнім щодо сплати грошового зобов’язання та/або погашення податкової заборгованості.
 
       Згідно з нормами ПК України реалізація платником податкового обов’язку полягає у обчисленні, декларуванні та/або сплаті сум податку, збору (обов’язкового платежу). І у разі порушення платником податкового обов’язку на нього покладається відповідальність за невиконання або неналежне його виконання.
 
       ПК України також визначено підстави виникнення та припинення податкового обов’язку. Так, виникнення податкового обов’язку платника пов’язано з моментом настання певних обставин, пов’язаних зі сплатою ним податку, збору (обов’язкового платежу).
 
       До підстав припинення податкового обов’язку платника ПК України, зокрема відносить смерть фізичної особи, визнання судом особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
 
       Виконання платником податкового обов’язку у ПК України розглядається як сплата ним у повному обсязі сум податкових зобов’язань у строк, встановлений податковим законодавством. Тобто, спадкоємці забезпечують виконання податкових обов’язків, покладених на спадкодавця, безпосереднє виконання яких унеможливила смерть останнього.
 
       Отже, можна зробити висновок, що податковий обов’язок фактично включає в себе три обов’язки обчислення (коли обов’язок такого обчислення покладається на платника), подання відповідної податкової звітності та сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів.
 
       Розглянемо детально порядок виконання спадкоємцем реалізацію податкових обов’язків спадкодавця, які перейшли до спадкоємця.
 
       Згідно із нормами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон № 755) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) відомості про фізичну особу-підприємця, зокрема вносяться згідно із документами, поданими для здійснення інших реєстраційних дій. Так, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, зокрема, здійснюється на підставі ксерокопії свідоцтва про смерть фізичної особи, судового рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. При цьому, Законом № 755 передбачено забезпечення обміну інформацією у електронній формі між Реєстром та інформаційними системами органів державної влади за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів. На підставі відомостей, наявних у Реєстрі про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця податкові органи здійснюють зняття з обліку платників податків.
 
       Слід також зазначити, що норми ПК України не передбачають обов’язку щодо обчислення спадкоємцем податку, збору (обов’язкового платежу) та подання відповідної податкової звітності за останній звітний період, на який припадає дата смерті спадкодавця, оскільки зі смертю спадкодавця відпадає необхідність і виконання податкового обов’язку в цій частині.
 
       Щодо виконання спадкоємцями податкового обов’язку спадкодавця щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), то тут ситуація не така однозначна як здається на перший погляд.
 
       Як зазначалося раніше, податковий орган у якості кредитора спадкодавця після прийняття спадщини спадкоємцями пред’являє вимоги до таких спадкоємців щодо сплати грошового зобов’язання та/або погашення податкової заборгованості.
 
       Згідно з визначенням терміну «грошове зобов’язання платника податків» включає в себе податкове зобов’язання – сплату суму податку, збору (обов’язкового платежу) і нараховані податковим органом штрафні санкції за порушення цим платником норм податкового та іншого законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи.
 
       Водночас, сутність терміну «штрафна (фінансова) санкція», визначеного у ПК України має каральний та стимулюючий характер для платника податку, збору (обов’язкового платежу), який безпосередньо порушив норми податкового та іншого законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи. При цьому, стягнення цих штрафних санкцій з спадкоємців такого платника в цілому порушує принципи «презумпції невинуватості» та «індивідуального характеру юридичної відповідальності», закріплені нормами Конституції України.
 
       Проте, аналізуючи судову практику, можна зробити висновок, що адміністративні суди, як органи державної влади, при прийнятті рішень про стягнення суми податкової заборгованості спадкодавця із його спадкоємців враховуватимуть не сутність штрафної (фінансової) санкції, а визначення її терміну та порядок стягнення, передбачені ПК України, а отже, спадкоємцям доведеться на загальних умовах сплачувати податкові зобов’язання, штрафні (фінансові) санкції та/або наявну податкову заборгованість, які перейшли до них від спадкодавця.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group