Завантаження сайту

НЕСПОДІВАНКИ ПЕРЕВІРОК ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

НЕСПОДІВАНКИ ПЕРЕВІРОК ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
28.03.2016
       Хвилювання з приводу складання та подачi рiчної звiтностi з податку на прибуток закiнчились, проте наразi виникають підстави для занепокоєння  з приводу перевірок податковими органами тих самих декларацій.
 
       По – перше, звернемо увагу, що ДФС в своїх листах зазначало про необхідність подання декларацій з податку на прибуток за новою формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 897 від 20.10.2015 року, який набув чинності з 1 грудня 2015 року, при цьому норми Податкового Кодексу (п.46.6 ст. 46) чітко встановлюють, що нові форми декларацій мають застосовуватися зі звітного періоду, наступного за періодом його оприлюднення, тобто з першого кварталу 2016 року.
 
       Звичайно, потреба в поданні декларації за новою формою обумовлюється вимогами статті 134 ПКУ, якою з 1 січня 2015 року кардинально змінено підходи до визначення об’єкта оподаткування, проте у податківців відсутні підстави для невизнання декларації податковою звітністю, яка подана за старою формою, особливо це може стосуватись податкових декларацій з від'ємним значенням об'єкта оподаткування, які як і раніше перебувають під особливою увагою і  викликають не зовсім адекватну реакцію фіскалів. Тобто продовжується практика надсилань платникам повідомлень про невизнання податковою звітністю декларацій з податку на прибуток, оскільки в ній, нібито не зазначено обов’язкових реквізитів. Насправді, відмова в прийнятті декларації обумовлена тим, що діяльність підприємства виявилась збитковою.
 
       Такі висновки податківців не тільки можна, але й необхідно спростовувати шляхом адміністративного та судового оскарження.
 
       Якщо ж Вам все – таки вдалось подати декларацію і не отримати повідомлення податкової про її невизнання, то яких сюрпризів можна чекати далі по результатах перевірки, задекларованих у ній показників.
 
       В першу чергу податківці співставляють дані податкової декларації з даними фінансової звітності, перевіряють точність показників декларації, тобто здійснюють камеральну перевірку, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. І якщо за результатами  камеральної перевірки встановлено порушення, складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, і після його реєстрації вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків.
 
       З висновками, викладеними в акті камеральної перевірки, яка проводилась виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, платник має право не погодитись і подати заперечення протягом п'яти робочих днів з дня його отримання, а також взяти участь у їх розгляді.
 
       Поряд з цим, не потрібно забувати, що п. 50.1 ст. 50 ПКУ встановлено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він може надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації. При цьому, обмеження щодо неможливості подання уточнюючого розрахунку стосуються тільки проведення документальних планових та позапланових перевірок.
 
       Якщо ж Вам вдалось уникнути несподіванок від податкової при поданні декларації, при її камеральній перевірці, слід пам'ятати про підстави для проведення позапланових перевірок і тут Вам, як мінімум, у нагоді стане наша стаття, розміщена у Блозі під назвою «Актуально! Позапланові перевірки, податкова інформація», і як макcимум – допомога кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть відшукати рішення в  межах правового поля.
 
З повагою, керiвник органiзацiйно - правового департаменту
 
Олена Самодiна

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group