Завантаження сайту

Новації працевлаштування іноземців в Україні.

Новації працевлаштування іноземців в Україні.
29.08.2017
       Щороку Україна все більше і більше інтегрується у світову економіку, що проявляється не лише наполегливою працею наших громадян за кордоном, але й активним залученням іноземних спеціалістів до проектів, що реалізуються в Україні.
 
       Якщо вести мову про працевлаштування іноземних громадян в Україні, то таке можливо лише при наявності дозволу на роботу, який видається відповідним Центром зайнятості за місцем реєстрації роботодавця.
 
       Як і будь-яка інша державна дозвільна процедура, легалізація роботи громадян інших країн в Україні має свої нюанси та нерідко може бути для роботодавця досить скрутною. Але слід віддати регуляторним органам належне - періодично ця процедура вдосконалюється.
 
       Зокрема, хотілося б відмітити, що з 03 лютого 2017 року набули чинності зміни до «Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства» (далі - Порядок), затверджені Постановою КМУ № 28 від 18 січня 2017 року.
 
       Зміни по своїй суті спрямовані на сприяння в працевлаштуванні кваліфікованих «закордонних» кадрів та полягають у наступному.
 
       1. Відтепер іноземним громадянам дозволено працювати за сумісництвом, без обмеження кількості одночасно займаних посад.
 
       Вперше роботодавці можуть застосовувати працю іноземного спеціаліста на декількох керівних або управлінських посадах (за сумісництвом), що є важливим для підприємств, створених із залученням іноземних інвестицій.
 
       Зокрема, це може бути актуальним при створенні одночасно представництва (без права юридичної особи) іноземного підприємства, дочірньої компанії та філії, що може бути обґрунтоване економічною доцільністю та специфікою ведення бізнесу.
 
       Разом із тим раніше, на кожного іноземного громадянина видавався лише один дозвіл на роботу, що в рамках функціонування в Україні розгалуженої структури міжнародної компанії, де керівниками виступали іноземні громадяни, прийняття та документування управлінських рішень значно ускладнювалося.
 
       2. Значно збільшений термін для укладення трудових договорів.
 
       Так, на сьогодні роботодавцю надається 90 календарних днів з дати прийняття рішення про видачу дозволу на працевлаштування для укладення трудового договору з іноземним співробітником (раніше укладання трудового договору вимагалось до чи безпосередньо після отримання дозволу на працевлаштування).
 
       Після цього, протягом 10 календарних днів копія цього договору подається до центру зайнятості (раніше цей термін становив 7 календарних днів).
 
       При недотриманні роботодавцем зазначеного терміну дозвіл на працевлаштування анулюється.
 
       Також, роботодавець протягом трьох робочих днів з дати припинення трудового договору (контракту) зобов'язаний повідомити про це в письмовій формі територіальний орган, яким видано дозвіл.
 
       Що стосується самого механізму видачі дозволу, то такий дозвіл видається на термін до одного року, з правом неодноразового продовження на такий же термін.
 
       У свою чергу, для продовження терміну дії дозволу на роботу документи подаються не раніше ніж за 40 і не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу на роботу.
 
       При цьому платіж за продовження дозволу на працевлаштування в розмірі 4 мінімальних зарплат не здійснюється.
 
       Не зайвим буде підкреслити, що при порушенні зазначеного терміну роботодавець позбавляється права звертатися в центр зайнятості для продовження строку дії та повинен отримувати дозволи заново, що звісно потребуватиме повторного збору актуальних документів (медичних довідок, перекладів документів про освіту, нотаріального завірення статуту та інше), платежу в розмірі 4 МЗП (станом на 01-е січня 2017 року це 12,8 тис. грн.), а також подачі за 15 календарних днів звіту до територіального центру зайнятості.
 
       Окремо варто відмітити, що для цілей отримання дозволу на працевлаштування іноземця має бути відсутність заборгованостей по сплаті податків та зборів, в тому числі єдиного соціального внеску.
 
       Зазначимо, що при отриманні дозволу на працевлаштування іноземця роботодавець зобов’язаний подати додаткову заяву на оформлення та видачу оригіналу дозволу на роботу протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення та внесення плати за його видачу.
 
       Слід також зауважити, що встановлено термін в три робочих дні на попередній розгляд Центром зайнятості поданих документів для оцінки їх повноти та відповідності.
 
       У разі, якщо документи подані не в повному обсязі або не відповідають вимогам, то Центр зайнятості відмовляє в їх розгляді і повідомляє про це роботодавця (в тому числі шляхом розміщення інформації на офіційному веб-ресурсі), повертаючи йому документи.
 
       При отриманні рішення про відмову у видачі або продовженні строку дії дозволу, роботодавець має право на його оскарження в Державній службі зайнятості або в судовому порядку протягом 10 календарних днів з дати отримання такого рішення.
 
       І на завершення, звернемо увагу на ситуацію, коли дозвіл на працевлаштування (продовження раніше отриманого дозволу) для іноземного громадянина не отримано, але така праця фактично використовувалась.
 
       В цьому випадку законодавчо передбачена відповідальність роботодавця за використання праці іноземця без дозволу в розмірі 20 мінімальних заробітних плат (на сьогодні ця сума становить 64,0 тис. грн.) за кожен встановлений випадок (абз. 3 ч. 5 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»).
 
       У разі не сплати (відмови від сплати) протягом місяця у добровільному порядку зазначеного штрафу його стягнення провадиться в установленому законом порядку.
 
       Що ж стосується відповідальності самого іноземця, то при збігу несприятливих факторів, йому може загрожувати депортація з подальшою забороною на в'їзд до України.
 
       Хочеться вірити, що перераховані вище новації будуть слугувати розумним компромісом між захистом національного ринку праці та потребами іноземних інвесторів, що в свою чергу сприятиме створенню нових робочих місць в фінансово - процвітаючих компаніях.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group