Завантаження сайту

Нюанси оподаткування виплат нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами.

Нюанси  оподаткування виплат нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами.
15.09.2016
       Всім відомо, що головною метою створення та діяльності будь – якого підприємства  є отримання прибутку.  Реклама продукції (товарів, послуг) є значним важелем, який допомагає в кінцевому результаті такий прибуток отримати і збільшити. 
 
       Отже,  кількість підприємств, які користуються різними видами реклами постійно збільшується, відповідно і існує зацікавленість  бухгалтерів до обліку таких операцій.
 
       Досить часто замовники  - резиденти звертаються за послугами з виробницта та розповсюдження  реклами до нерезидента.
 
       Розглянемо деякі нюанси оподаткування виплат нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами.
 
       По – перше, зазначимо, що відповідно до  до ст. 1 Закону України «Про рекламу» реклама - інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
 
       З 01.01.15 оподатковуваний прибуток визначають за даними бухгалтерського обліку. І в ньому витрати ніяк не залежать від того, пов’язані вони з господарською діяльністю чи ні.
 
       Згідно П(С)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визнають або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу в результаті його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
 
       Проте, для того щоб підприємство мало можливість відобразити в обліку витрати на рекламні заходи, такі витрати необхідно підтвердити документально  первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку.
 
       Що ж стосується особливостей  оподаткування виплат нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами та погляду ДФСУ на вказане питання зазнчимо наступне.
 
       Відповідно до пп. 141.4.6 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), резиденти, котрі здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% від суми таких виплат за власний рахунок.
При цьому, ключовою умовою Кодексу є не місце надання послуг, а оплата послуг резидентом на користь нерезидента. 
 
       Отже, податок за ставкою 20% суми виплат нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами сплачується резидентом за власний рахунок, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг.
 
       Застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.
 
       Таким чином, Правила міжнародних договорів у частині зменшення (звільнення) суми податку не застосовуються до виплат нерезиденту за послуги з виробництва та/або розповсюдження реклами, оскільки такі виплати оподатковуються за рахунок резидента, що їх здійснює.
 
       До того ж  нормами Кодексу також не передбачено різниць для коригування фінрезультату до оподаткування на суму сплаченого податку на прибуток за ставкою 20% у разі здійснення виплат нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами.  
Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку під час формування фінрезультату до оподаткування.
 
       Вищевказану думку фіскали підтвердили листом від 16.06.2016 р. № 13467/6/99-99-15-02-02-15 в черговий раз зауваживши і підсумувавши, що такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
 
       Підсумовуючи викладене, зазначимо, що  податок за ставкою 20% суми виплат нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами сплачується резидентом за власний рахунок, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг та ще раз звернемо увагу, про важливість правильного документального оформлення здійснених господарських оперцій з метою запобігання питань при перевірках з боку контролерів. 
 
 
З повагою, керівник організаційно – правового департаменту
 
Олена Самодіна

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group