Завантаження сайту

Огляд основних новацій Уряду щодо змін у Податковому кодексі України на 2017 рік в частині справляння податку на доходи фізичних осіб.

Огляд основних новацій Уряду щодо змін у Податковому кодексі України на 2017 рік в частині справляння податку на доходи фізичних осіб.
06.10.2016
       Ми вже говорили про запропоновані Урядом зміни правил гри щодо ведення бізнесу у 2017 році в частині оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість, що їх запропоновано прийняти у Податковому кодексі України починаючи із 01 січня 2017 року. З 20-го вересня 2016 року законопроект під номером 5132 перебуває на розгляді у комітетах Верховної Ради та проходить громадські обговорення.
 
       Чи не найбільше змін запропоновано депутатам прийняти в частині оподаткування доходом на фізичних осіб, серед яких наступні:
 
       - В частині витрат на відрядження запропоновано збільшити розмір добових при  відрядженнях за кордон  - з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не на багато більше, оскільки на сьогодні при встановленому розмірі мінімальної заробітної плати 1450грн. 0,75 - це майже 36 євро), натомість добові при відрядженням по Україні взагалі залишаються без змін;
 
       Лібералізація вимог для підтвердження витрат у разі відряджень за кордон також полягає у скасуванні норми щодо обов’язкової наявності посадкового талону та  відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює. 
 
       - Запропоновано також розширити перелік витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування). Зокрема, зроблено спробу вирішити існуючу колізію для платників акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю та тютюну, офіційно дозволивши нарешті включити до витрат суми сплаченого акцизного податку від роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оскільки до теперішнього часу податківці наполягають на відсутності такої статті витрат у фізичних осіб-підприємців як сума сплаченого до бюджету акцизного податку.
 
       - Неочікуваний крок ліберальності - надання права фізичним особам – підприємцям (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) на амортизацію основних засобів, що використовуються у господарській діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів). Не зрозумілими тільки залишаються правила амортизації, які запропонує законотворець в частині і мінімально допустимих строків, і методів амортизації, в тому числі і по об’єктам, які не є новими та на 01.01.2017 року вже використовуються у підприємницькій діяльності.
 
       - Пропонується запровадити нову категорію платників податку - фізичні особи, не зареєстровані як підприємці без права найму інших осіб, мають сплачувати ПДФО з доходів від провадження індивідуальної  діяльності. При цьому відсутні вимоги щодо державної реєстрації підприємцем, їх реєстрація здійснюється за заявочним принципом (подається заява до органу місцевого самоврядування (сільради, міськради, райради тощо). За фактом повідомлення органу ДФСУ про таку заяву фізична особа береться на податковий облік як платник ПДФО за фіксованим розміром. 
 
       Такий порядок сплати ПДФО поширюється на види діяльності – роздрібна торгівля; надання побутових послуг населенню; традиційні народні промисли (перелік встановлюється місцевою радою).
 
       Допустимий обсяг річного доходу для застосування фіксованої ставки ПДФО - до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2016 році – 344,5 тис. грн.). 
 
       Розмір податку – фіксований розмір ПДФО в місяць 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2016 році – 137,8 грн. у розрахунку на місяць).
 
       Звітний період для таких осіб - календарний рік, за який подається декларація спрощеної форми про доходи, отримані від здійснення такої діяльності.
 
       Відсутні вимоги щодо ведення обліку доходів і витрат.
 
       Фізичній особі надається право на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом).
 
       Крім цього розширюється обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
   
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group