Завантаження сайту

Огляд основних новацій Уряду щодо змін у Податковому кодексі України на 2017 рік в частині справляння податку на прибуток.

Огляд основних новацій Уряду щодо змін у Податковому кодексі України на 2017 рік в частині справляння податку на прибуток.
23.09.2016
       Чергові зміни правил гри чекають на бізнес у 2017 році. Так Мінфін вже оприлюднив свою Презентацію та у Пояснювальній записці, пояснив завдання та мету тих змін, які пропонується прийняти у Податковому кодексі України починаючи із 01 січня 2017 року, а сам доопрацьований законопроект пообіцяв подати на розгляд до Верховної Ради вже до кінця вересня поточного року. Мотивуючи зміни покращенням інвестиційного клімату в Україні за рахунок спрощення податкової системи та адміністрування податків, що спричинить позитивний вплив на економічне зростання, залучення інвестицій та створення нових робочих місць, МФУ пропонує наступні зміни в справлянні податку на прибуток.
 
       Звільнення від оподаткування податком на прибуток суб’єктів малого підприємництва, які відповідають певним критеріям. 
 
       Що мається на увазі: на термін до 31.12.2021року звільнятимуться від сплати податку на прибуток (застосовуватиметься нульова ставка податку на прибуток підприємств) підприємства, у яких річний дохід не перевищуватиме 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників буде не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям: 
 
       а) новостворені - утворені в установленому порядку після 1 січня 2017 року;
 
       б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
 
       в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.
 
       Мабуть, така норма і дійсно стимулювала розвиток малого бізнесу, якби мало місце одночасне зниження податкового тиску на фонд оплати праці, адже для новостворених підприємств великі прибутки у перші роки діяльності не завжди є характерними. В більшій частині вони несуть збитки, які починають перекриватись у кращому випадку лише на 2-3-й роки діяльності. І якщо згадати норму податкових канікул, яка діяла в редакції податкового кодексу від 01.01.20015 року, то, нажаль, нею мало хто зміг скористатись.   
 
       Запровадження механізму прискореної амортизації для введених в експлуатацію з 01.01.2017 року об'єктів основних засобів груп 3-8,16. 
Мінфін пропонує у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року запровадити застосування при розрахунку амортизації основних засобів щорічної 20-відсоткової ставки  (прискореної амортизації) при одночасному виконанні таких умов:
 
       а) власні основні засоби відносяться до груп 3 – 8, 16 (група 3 - будівлі споруди, передавальні пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5 - транспортні засоби; група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі; група 7 – тварини; група 8 - багаторічні насадження; група 16 - довгострокові біологічні активи);
 
       б) мінімальний строк корисного використання таких основних засобів складає не менше чотирьох років;
 
       в) основні засоби, які були введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року.
 
       Згадану норму можна назвати прогресивною лише для великих платників податків, які можуть собі дозволити великі інвестиції у об’єкти нерухомості, для яких ПКУ передбачає термін амортизації від 10 до 20 років. Дійсно, така прискорена амортизація дасть змогу швидко відновити оборотні кошти, витрачені на капітальні інвестиції.
 
       Усі ж інші об’єкти ОЗ, для яких термін експлуатації обмежений ПКУ від 2-5 років, навряд чи зможуть істотно вплинути на оздоровлення фінансового стану компанії.   
 
       Визначення нової податкової різниці для надання правових підстав щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської заборгованості. Ця норма була досить резонансною, оскільки суперечила нормам стандартів бухгалтерського обліку та фактично позбавляла платника податку права на врахування у витратах для цілей оподаткування суми списаних збитків від безнадійної заборгованості. 
 
       Сподіватимемось, що до законотворців дійшли благання платників податків та ця норма буде врегульована через уточнення правових підстав списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам, визначеним в пп.14.1.11 п.14.1 ст.14  Кодексу.
 
       Крім згаданих основних нововведень, зміни до ПКУ передбачають також значну частину технічних правок, необхідних для його коректної дії, а саме: 
 
       - в частині діяльності неприбуткових установ та організацій;
 
       - доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України; 
 
       - коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов’язані з отриманням доходу платника;
 
       - зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені  платником податку під час придбання такого об’єкта;
 
       - уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особам з платником податку на прибуток, а саме в частині обмеження процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами – пов’язаними особами;
 
       - уточнення податкової різниці, яка виникає по витратах щодо податку на нерухомість, оскільки на сьогодні в діючій редакції Кодексу передбачена можливість подвійного зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 
       - визначення особливостей обліку під час здійснення платниками податку на прибуток реорганізації;
 
       - уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group