Завантаження сайту

Помилкова сплата податків та зборів на інший рахунок в контексті виконання податкового обов'язку.

Помилкова сплата податків та зборів на інший рахунок в контексті виконання податкового обов'язку.
19.06.2017
       Податковий кодекс України (далі – ПК України) поділяє всі податки та збори, які справляються в нашій державі на загальнодержавні і місцеві.
 
       Такий поділ залежить від цілої низки визначальних факторів: від місця встановлення (території всієї держави або певної адміністративної-територіальної одиниці), місця справляння (державний та/або місцеві бюджети), розміру відрахувань (визначається у відсотках суми сплати податків та зборів до бюджетів того чи іншого рівня), виду платника (юридична або фізична особа) тощо.
 
       До загальнодержавних відносяться податки та збори, встановлені Верховною Радою України і визначені ПК України, сплати яких є обов’язковою на всій території нашої держави, до місцевих – ті, що встановлені Верховною Радою України, однак порядок їх нарахування та сплати визначається місцевими радами на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 
       Головним обов’язком платника податків та зборів є їх обчислення, декларування та/або сплата у встановлені ПК України в строки та розміри, який здійснюється самим платником, його представником або податковим агентом.
 
       Реалізація платником податкового обов’язку полягає у сплаті ним, його представником або податковим агентом у повному обсязі та у встановлені ПК України строки належних сум податкових зобов’язань. Порядок зарахування загальнодержавних та місцевих податків і зборів встановлено Бюджетним кодексом України (далі – БК України).
 
       У ПК України також закріплено права платника на залік, повернення надміру сплачених або стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів.
 
       Згідно із нормами БК України реалізація державного та місцевих бюджетів здійснюється за допомогою казначейського обслуговування бюджетних коштів та ведення з цією метою єдиного казначейського рахунку (загального рахунку), який відкрито Держказначейству в Нацбанку для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів.
 
       Податки та збори зараховуються на єдиний казначейський рахунок, і є зарахованими з дати такого зарахування.
 
       Особливості функціонування єдиного казначейського рахунку визначено в наказі Держказначейства від 26.06.2002 № 122 «Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок». Зі змісту якого випливає те, що абсолютно всі податки та збори, які сплачуються до державного та/або місцевих бюджетів зараховуються, надходять на єдиний казначейський рахунок.
 
       Таким чином, з усього вище наведеного можна зробити висновок, що помилкова, але повна та своєчасна сплата платником податків та зборів на інший рахунок вважається належним виконанням ним податкового обов’язку, оскільки грошові кошти незалежно від бюджету до якого вони сплачені фактично надходять на єдиний казначейський рахунок, отже можна стверджувати виконання цього обов’язку безпосередньо забезпечується повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, і грошові кошти до платника не повертаються. 
 
       Отже, сплату платником сум податкових зобов’язань на інший рахунок не можна розглядати як не виконання або не своєчасне виконання податкового обов’язку, і податкові органи не повинні застосовуватися штрафні санкції, а в разі їх застосування – платник має правові підстави для подання відповідного адміністративного позову.
 
       Аналогічні висновки, зокрема висловлені у постанові Черкаського окружного адміністративного суду від 23.01.2017 у справі № 823/1924/16 та ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 29.03.2016 у справі № 826/13740/15.
 
       Таким чином, з метою запобігання виникнення подібних спірних ситуацій рекомендуємо отримувати у податковому органі реквізити рахунків для сплати того чи іншого податку та/або збору чи сплачувати їх на рахунки, вказані в податкових повідомленнях-рішеннях, у випадках, коли нарахування податку та/або збору здійснюється податковим органом.
 
       У разі виникнення ситуації щодо помилкової сплати пропонуємо повідомити податковий орган про помилкову сплату податків та зборів на інший рахунок з проханням здійснити залік таких грошових коштів в рахунок сплати певного податку (збору) з доданням копії відповідної квитанції або платіжного доручення, які підтверджують своєчасну та повну сплату суми податкових зобов’язань, а при неможливості досягнення згоди щодо вирішення проблемного питання – оскаржувати рішення податкових органів в адміністративному та/або судовому порядку.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group