Завантаження сайту

Основні помилки, яких припускаються платники податків при підготовці документації з ТЦУ, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Основні помилки, яких припускаються платники податків при підготовці документації з ТЦУ, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group
06.12.2018

01-го жовтня 2018 року завершилась кампанія декларування стосовно контрольованих операцій за 2017 рік. Ті платники, які здійснювали такі операції подали звітність та у контролерів сформувалась досить інформативна база з відомостями, які вони відтепер починають порівнювати з інформацією, отриманою з інших джерел (митниця, компетентні органи інших країн, внутрішня звітна інфіормація) з тим, аби виявити помилки платників при декларуванні КО та сформувати план перевірок з питань ТЦУ. В свою чергу платники податків ведуть активну роботу по підготовці Документації з ТЦУ (хто ще не встиг підготувати її до подачі звіту) або ж проводять перманенту «роботу над помилками».

В свою чергу ми хотіли б поділитися з вами своїм досвідом з приводу того, які ж найбільш типові помилки зустрічались у нашій практиці, що їх допускали платники податків при підготовці документацій з ТЦУ. Пропонуємо Вашій увазі першу частину підборки основних помилок, яких припускаються при підготовці такої документації.

Помилки у виборі методу обгрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки».Останній приклад, з яким ми мали змогу зіткнутися – це коли платник підготував документацію стосовно контрольованих операцій по операціям з придбання товарів у материнської компанії – нерезидента, при цьому в розрахунках мало місце суттєве відстрочення платежу, істотна сума заборгованості формувала чималу курсову різницю (збитки), окремо за порушення термінів розрахунків материнською компанією був нарахований чималий штраф. Так от за результатами дослідження платник зупинився на виборі Методу «валової рентабельності» з використання коефіцієнту«ціни перепродажу», який ґрунтується на показниках валової виручки та сформованої собівартості. При цьому внутрішніх співставних операцій у платника не було, а проводився аналіз ринку - до уваги брались показники виручки та собівартості незалежних учасників ринку  на підставі даних їх фінансової звітності. 

Але загальноприйнята позиція і ОЕСР, і наших податкових органів ґрунтується на тому, що «валові» методи можуть застосовуватись лише у випадку наявності внутрішніх співставних операцій, коли ймовірний вплив відмінностей облікових політик різних платників податків може бути чітко знівельований. У нашому ж випадку без жодних оговорок на дослідження облікових політик співставних підприємств, їх ідентичність було застосовано метод «Валової рентабельності», за умовами якого вплив курсових різниць (збитків) до уваги взагалі не береться, оскільки така стаття витрат за ПСБО не має впливу на формування показників виручки та собівартості – це категорія інших операційних доходів та витрат. А суму нарахованих збитків від визнаних штрафів  платник взагалі проігнорував, оскільки на його думку відсутня можливість відшукати усі відповідні умови зіставності та здійснити надійне порівняння.

На долоні – повна неспроможність такої документації, починаючи від застосованого методу та закінчуючи висновками про недоцільність аналізу суми штрафної санкції. У випадку такої документації є абсолютно прогнозованим результат її перевірки  - донарахування суми податку на прибуток, яке платник не зможе відстояти у жодному апеляційному чи судовому оскарженні.

Взагалі помилки з вибором методу (з урахуванням їх пріоритетності) є досить поширеними. Платники чомусь досить часто вибирають позицію – найкращий метод – це той, за результатами застосування якого складається якнайкраща картинка, а потреба у будь-яких коригуваннях відсутня. Але такий підхід є хибним, оскільки за наявності будь-якої можливості використання методу з більш високою пріоритетністю, податковий орган застосує такий метод обґрунтування та  зможе непохитно відстояти свою позицію.

Іншою найбільш поширеною помилкою є непроведення або некоректне проведення сегментування контрольованої операції, адже за вимогами і настанов ОЕСР, і статті 39 ПКУ підлягає аналізу виключно контрольована операція, а не фінансовий результат підприємства в цілому, який в багатьох випадках може покращуватись за рахунок інших напрямків діяльності,  операцій з іншими контрагентами та т.ін. В цьому випадку платнику необхідно досить ретельно користуватись даними обліку, наводити вагомі аргументи стосовно бази розподілу інших операційних витрат, відображати таке сегментування в документації чітко та зрозуміло, аби контролюючий орган зрозумів ті підходи, якими керується платник та погодився із ними.

Також ми наполегливо рекомендуємо нашим клієнтам максимально повно використовувати усю внутрішню інформацію, яка є у наявності, навіть, якщо для її  збору та опрацювання потрібні додаткові зусилля. Досить часто навіть по пов’язаній особі-нерезиденту платники податків відмовляються від внутрішньо-групових відомостей, обираючи більш узагальнені методи обґрунтування відповідності ціноутворення в КО принципу «витягнутої руки» (чистої рентабельності, порівняння себе та незалежних учасників ринку). Але насправді внутрішня інформація стосовно того, яким чином проводилась операція купівлі/продажу особою – посередником, яка з нами є пов’язаною, найчастіше є більш доречною, більш адекватно відображає усі умови здійснення контрольованих операцій та обґрунтовує об’єктивну потребу залучення до неї посередників-нерезидентів. Досить часто внутрішню порівняльну інформацію неможливо використати напряму, але застосування доцільних коригувань може дати досить позитивний ефект та бути найбільш доречними при здійсненні економічного аналізу контрольованих та порівняльних операцій.  А аргумент, що використання внутрішньої порівняльної інформації дає змогу уникнути суттєвих витрат платнику податків на отримання незалежної інформації щодо функціонування ринку, на нашу думку, має відіграти вирішальну роль для платника податку.

З повагою,

Тетяна Савчук

Керівник практики трансфертного ціноутворення та аудиту

ID Legal Group

Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group