Завантаження сайту

Особливості зміни предмету або підстав позову.

Особливості зміни предмету або підстав позову.
15.02.2017
       Сучасне процесуальне законодавство України (Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства України) наділяють сторони у справах різними процесуальними правами та обов’язками, які вони можуть реалізувати при розгляді справ у судах.
 
       Так зокрема, позивачі (їх законні або уповноважені представники) наділені правом подати у письмовій формі заяву про зміну позовних вимог, а саме про збільшення або зменшення їх розміру на стадії розгляду справи, тобто у будь-який час до закінчення розгляду справи (до винесення судом рішення).
 
       Натомість, реалізація права подати у письмовій формі заяву про зміну предмету або підстав позову надається позивачам (їх законним або уповноваженим представникам) можлива лише до розгляду справи по суті, тобто до оголошення суддею про початок розгляду справи по суті, а саме до моменту, коли суд почне проголошувати позовну заяву. Вказана норма сприяє уникненню зловживань позивачем (його законними або уповноваженими представниками) процесуальним правом на зміну підстав або предмету позову в будь-який час на стадії розгляду справи. 
 
       Тому, у випадку, якщо заява, подана після початку розгляду справи по суті, суд виносить ухвалу, якою залишає таку заяву без розгляду і повертає позивачу.
 
       Водночас, необхідно враховувати забезпечення реалізації Відповідачем своїх процесуальних прав. Так, наприклад Відповідач будує свої доводи орієнтуючись на позовні вимоги, викладені у позовній заяві позивача та обирає відповідні докази на їх підтвердження, а при зміні предмету або підстав позову йому необхідно також змінити або доповнити власні доводи та можливо додати нові докази на їх підтвердження.
 
       Крім того слід зауважити, що подання заяви про одночасну зміну предмету та підстав позову судами не допускається, оскільки фактично у цьому випадку мова йде про новий позов, який необхідно подати до суду зі сплатою відповідного судового збору.
 
       Основна проблема, яка виникає у позивачів (їх законних або уповноважених представників) при зміні предмету або підстав позову – це відсутність у процесуальному законодавстві України визначення відповідних термінів. Особливо ускладнюється ситуація у позивачів, які самостійно представляють власні інтереси без залучення представників.
 
       При цьому, визначення термінів «предмет позову» та «підстави позову» у судовій практиці та науковій літературі відрізняються, а тому зрозуміти їх значення та правильно використати у певній ситуації для пересічних громадян, які не мають юридичної освіти, іноді стає доволі складно.
 
       Так, в Ухвалі Здолбунівського районного суду від 05.04.2016 року у справі № 562/2001/13-ц зазначено: «Зміна предмету позову – це зміна матеріального змісту позовних вимог позивача. 
 
       Зміна підстав позову – це зміна обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. 
 
       Зміна одночасно предмету та підстав позову є новими позовними вимогами, які повинні оформлюватись відповідно до норм ЦПК України.
 
       Як вбачається з поданої заяви позивач змінив і предмет і підставу позову, зміна підстав і предмету позову по суті є пред'явленням нового позову, тому в даному випадку не ґрунтується на законі. 
 
       Пред'явлення позову передбачено главою 2 ЦПК України.
 
       Враховуючи, що позивачем подано заяву про зміну предмету та підстав позову, що не передбачено одночасно процесуальними правами, тому у суду відсутні підстави для прийняття до розгляду заяви із зміненим предметом та підставами позову».
 
       Поряд із цим, в Ухвалі Одеського окружного адміністративного суду від 25.07.2016 у справі № 815/2868/16 вказано, що «суд враховує, що підстава позову - обставини (фактична підстава) і норми права (юридична підстава), які у своїй сукупності дають право особі звернутися до суду з позовними вимогами до відповідача. 
 
       Зміна підстави адміністративного позову можлива у такі способи:
 
       1) заміна одних фактичних чи правових підстав позову іншими;
 
       2) доповнення фактичних чи правових підстав новими;
 
       3) вилучення деяких із зазначених фактичних чи правових підстав.
 
       Предмет позову - це матеріально-правові вимоги позивача до відповідача. Необхідність у зміні предмету позову може виникати тоді, коли початкові вимоги позивача не дають йому можливості задовольнити свої інтереси.
 
       Зміна предмету адміністративного позову можлива у такі способи:
 
       1) заміна одних позовних вимог іншими;
 
       2) доповнення позовних вимог новими;
 
       3) вилучення деяких із позовних вимог;
 
       4) пред'явлення цих вимог іншому відповідачу в межах спірних правовідносин.
 
       Доповнення позовних вимог новими відбувається шляхом зміни предмету позову, а не через збільшення розміру позовних вимог».
 
       Крім того, в Ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2016 у справі № 904/10368/16 зазначено, що «здійснивши оцінку змісту заяви Позивача в сукупності зі змістом раніше поданого ним позову, суд дійшов висновку, що така заява, не спрямована на зміну предмету позову, адже виходячи з приписів ГПК України, предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача. Предмет позову кореспондує із засобами захисту права, які визначені, в тому числі в ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України, а відтак, зміна предмета позову означає зміну вимоги, що може полягати в обранні Позивачем іншого, на відміну від первісно обраного способу захисту порушеного права, в межах спірних правовідносин.
 
       З урахуванням наведеного, зважаючи на те, що за поданою заявою, Позивач вимагає визнання недійсним ще одного рішення, оскарження якого не було предметом первісно заявленого позову, тобто заявляє вимоги, які перебувають поза межами спірних правовідносин у справі, таку заяву слід розцінювати як подання іншого (ще одного) позову, що не відповідає приписам процесуального закону, а відтак, зазначена зава підлягає залишенню судом без розгляду, приєднуються до матеріалів справи, а позов підлягає вирішенню за первісно заявленою вимогою».
 
       В Ухвалі Господарського суду м. Києва 09.06.2016 у справі № 910/7433/16 міститься посилання на Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», в якій під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.
 
       Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається.
 
       У разі подання позивачем заяви, направленої на одночасну зміну предмета і підстав позову, господарський суд повинен відмовити в задоволенні такої заяви і, приєднавши її до матеріалів справи та зазначивши про цю відмову в описовій частині рішення (або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи), розглянути по суті раніше заявлені позовні вимоги, якщо позивач не відмовляється від позову. 
 
       Позивач при цьому не позбавлений права звернутися з новим позовом у загальному порядку.
 
       Натомість, в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12.06.2009 року за № 5, визначення терміну «предмет позову» полягає у визначенні конкретних вимог позивача, «підстава позову» – чим він обґрунтовує свої вимоги і «зміст вимоги» – спосіб захисту свого права, який вын обрав.
 
       З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що предмет позову – це певні вимоги позивача, як майнового так і немайнового характеру, а підстави позову – обставини, якими він обґрунтовує свої вимоги, які включають фактичні обставини справи та нормативно-правове обґрунтування цих обставин. 
 
       Тому, в разі необхідності, зміни позивачами (їх законними або уповноваженими представниками) предмету або підстав позову, слід враховувати судову практику, яка склалася за певними категоріями справ, їх відмінності та уникати одночасної зміни предмету та підстав позову.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group