Завантаження сайту

Особливості нарахування амортизації на основні засоби, які передаються СГД військовим комісаріатам згідно з мобілізаційними повідомленнями, нарядами.

Особливості нарахування амортизації на основні засоби, які передаються СГД військовим комісаріатам згідно з мобілізаційними повідомленнями, нарядами.
22.05.2017
       Сьогодні, ми не знайдемо українця, який би не чув термін «АТО» або «війна на сході».
 
       Як правило, ще з самого початку таких дій, низкою підприємств були передані транспортні засоби, а також техніка (які обліковувались на балансі) для потреб військових формувань. І до цього часу часто зустрічаються такі випадки. 
 
       Наразі, перед низкою бухгалтерів постає питання щодо нарахування амортизації на такі основні засоби.
 
       Отже, спробуємо знайти відповідь на вказане питання.
 
       Проте, спочатку з'ясуємо, який порядок передбачено стосовно передачі юридичними особами основних засобів (транспортних засобів і техніки) для потреб військових формувань, які передаються такою особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень, нарядів.
 
       У разі мобілізації, військові комісаріати здійснюють безоплатне залучення вищевказаних основних засобів підприємств на умовах повернення їх після оголошення демобілізації (Положення про військово-транспортний обов’язок, затверджене постановою КМУ від 28.12.2000 року № 1921 (в редакції постанови КМУ від 17.06.2015 №405). 
 
       На підставі розпорядження місцевих держадміністрацій здійснюється передача основних засобів (транспортних засобів та техніки) військовим формуванням. Це означає, що військові комісаріати вручають керівникам підприємств  наряди щодо передачі транспортних засобів та техніки військовим формуванням. Така передача має здійснюватись відповідно до  акту приймання-передачі.
 
       Цей акт приймання-передачі повинен бути складений у 3-х примірниках та засвідчений підписами: керівника підприємства, військового комісара та командира військової частини. 
 
       І ще один важливий момент, у даному акті необхідно зазначити залишкову (балансову) вартості основних засобів за даними балансу підприємства на останню звітну дату в періоді, коли такі основні засоби передаються. 
 
       Тож, за відповідних умов з’ясуємо, як нараховується амортизація на основні засоби, які передаються військовим формуванням, згідно норм ПКУ. 
 
       Об’єкт оподаткування підприємства з податку на прибуток обраховується  за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності (44.2 ст. ПКУ).
      
       Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування або збільшення або зменшення фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.
 
       Такі різниці виникають також і при нарахуванні амортизації на основні засоби (ст. 138 ПКУ). Так фінансовий результат збільшується до оподаткування на суму нарахованої амортизації згідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та зменшуються на суму розрахованої амортизації.
        
       А це значить, що до коригувань, які  збільшують фінансовий результат до оподаткування відносяться сума амортизації по бухгалтерському обліку (п.138.1ст.138 ПКУ), а до коригувань, які  зменшують фінансовий результат до оподаткування відносяться сума амортизації по податковому обліку (п.138.2 ст.138 ПКУ).
 
       Проте, підпунктом 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 ПКУ чітко визначено що не підлягають амортизації витрати на придбання/виготовлення невиробничих основних засобів та витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію /поліпшення невиробничих основних засобів.
 
       Звідси питання, які основні засоби відносяться до «невиробничих основних засобів» ?
 
       Так, «невиробничими основними засобами» вважаються засоби, які не призначені для використання в господарській діяльності підприємства.
 
       Податковий кодекс України визначає господарську діяльність, як таку, що пов’язана з виробництвом /реалізацією товарів (робіт, послуг), яка спрямована на отримання доходу і проводиться підприємством самостійно або іншою особу, котра діє на користь першої особи.
 
       Відтак, у разі якщо основні засоби не використовувалися підприємством у власній господарській діяльності у зв’язку з передачею основних засобів військовим формуванням, податкова амортизація на такі основні засоби не нараховується.
 
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group