Завантаження сайту

Особливості оподаткування ПДВ товарів (послуг), наданих своїм робітникам та іншим особам (профспілці і співробітникам) на безоплатній основі.

Особливості оподаткування ПДВ товарів (послуг), наданих своїм робітникам та іншим особам (профспілці і співробітникам) на безоплатній основі.
21.06.2017
       У разі, якщо підприємство надає безоплатно своїм робітникам або іншим особам (профспілці і співробітникам) товари або послуги, які були придбані ( без ПДВ або з ПДВ) та включеними до складу податкового кредиту, виникає питання чи оподатковуються ПДВ такі операції?
 
       Отже, в сьогоднішній публікації спробуємо знайти відповідь на вказане питання.
 
       Давайте розглянемо, що є постачанням товарів та послуг. 
 
       Нормами ПКУ визначено, що передача права на розпорядження (як власника) у разі продажу, або обміну, або дарування товару є постачанням товарів (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
 
       Постачанням послуг, є операція, яка не є постачанням товарів або передачею права власності на об’єкти інтелектуальної власності, нематеріальних активів, або надання послуг, які споживаються при здійсненні певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
 
       А тепер з’ясуємо, коли у платника податку виникає зобов’язання нарахувати  податкові зобов’язання з ПДВ.
 
       Зобов’язання щодо нарахування ПДВ виникає, якщо придбані товари або послуги, були призначені для використання або ж використовуються в неоподаткованих операціях або ж не в господарській діяльності підприємства (пункт 198.5 стаття 198 ПКУ). 
 
       Крім того, нормами ПКУ визначено, що податкові зобов’язання не нараховується у разі якщо при придбанні товарів або послуг сума ПДВ не нараховувалася та не включалася до податкового кредиту (пункт 198.5 стаття 198 ПКУ). 
 
       Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з безоплатного надання товарів або послуги?
 
       ПКУ, а саме статтею 185  визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції з безоплатної передачі товарів (послуг) платником податку.
 
       Крім того, база оподаткування операцій не може бути нижче ціни придбання, або ж якщо товари (послуги) самостійно виготовляються платником податку, не нижче звичайних цін, або ж якщо постачаються необоротні активи, не нижче балансової вартості (пункт 188.1 стаття 188 ПКУ).
 
       А тепер розглянемо випадки, коли платник податку може надавати своїм робітникам або іншим особам на безоплатній основі товари (послуги).
          
       Отже, у випадку передачі вартості товарів безоплатно наданих своїм робітникам в якості  подарунків до свят і корпоративних змагань або у випадку надання іншим особам (профспілка і співробітники) послуг з перевезення, водопостачання, опалення, електроенергії, які були придбані з ПДВ та включені до складу податкового кредиту, при цьому платник податку таке постачання включає до складу вартості оподатковуваних операцій, яке в свою чергу компенсується  їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари (послуги) вважаються використаними в оподатковуваних операціях, які підлягають оподаткуванню ПДВ. 
 
       У разі включення сум ПДВ до складу податкового кредиту по товарам/ послугам придбаних платником податку, а потім безоплатно переданої вартості товарів в якості  подарунків до свят і корпоративних змагань або безоплатного надання іншим особам (профспілка і співробітники) послуг з перевезення, водопостачання, опалення, електроенергії, при цьому такий платник податку таку передачу товарів (послуг) не включає до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання, у такому разі така передача товарів (послуг) є операція з безоплатного постачання, яка є об’єктом оподаткування ПДВ. 
 
       А це означає, що такий платник податку повинен скласти дві податкові накладні та зареєструвати їх в ЄРПН.
 
       Тепер розглянемо випадок коли база оподаткування перевищує фактичну ціну постачання товару або послуги. 
 
       Отже, які дії платника податку у такому випадку?
 
       Якщо база оподаткування (ціна придбання, або звичайна ціна, або залишкова вартість) перевищує фактичну ціну постачання товарів (послуг) у такому разі продавець зобов’язаний скласти дві податкові накладні. При цьому одна податкова накладна складається на суму фактичної ціни постачання, а інша  складається на суму перевищення яка розраховується між ціною придбання (або звичайною ціною, або залишковою вартістю) та фактичною ціною постачання.  Податкова накладна покупцю не надається. Крім того, у рядках такої накладної , де зазначаються дані покупця, продавець зазначає свої власні дані.
 
       Наразі, зробимо висновки відповідно до вищенаведеного.
 
       Відтак, якщо платник податку включає до складу вартості оподаткованих операцій з постачання безоплатно надані товари (послуги) або визначає таке надання товарів (послуг) як окрему операцію з постачання, відповідно такий платник податку здійснює нарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість.
 
       За якою базою оподаткування здійснюється нарахування податкових зобов’язань ПДВ за такими операціями?
 
       Відтак, база оподаткування не може бути нижче ціни придбання, або у разі самостійного виготовлення товарів (послуг) не нижче звичайних цін, або у разі постачання необоротних активів не нижче балансової вартості.
 
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group