Завантаження сайту

Особливості віднесення витрат на придбання ПММ у випадку використання працівниками підприємства власних автомобілів.

Особливості віднесення витрат на придбання ПММ у випадку використання працівниками підприємства власних автомобілів.
29.05.2017
       І знову дозвольте продовжити розгляд тематики використання ПММ. 
 
       Сьогодні розглянемо випадок, якщо працівники підприємства використовують свої власні автомобілі для виконання трудових обов’язків для потреби підприємства, чи відносяться до складу витрат витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів?
 
       Отже, спробуємо знайти відповідь на вказане питання. 
 
       Зазначену ситуацію треба розглядати як використання автомобіля працівника підприємства (фізичної особи) в господарській діяльності підприємства (юридичної особи). 
 
       А відтак, згідно підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 ПКУ господарська операція фізичної особи (орендодавця), яка передбачає надання основних засобів (автомобіля) у користування іншій юридичній особі (орендарю) є орендна операція. 
 
       При цьому таке надання автомобіля передбачає встановлення плати та строку за користування основного засобу. 
 
       Це означає укладання договору найму транспортного засобу між працівником підприємства (фізичної особою) та підприємством. Крім того, такий договір, підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 799 ЦКУ).
 
       А тепер розглянемо питання щодо відображення витрат на придбання ПММ  підприємства у разі укладання договору найму транспортного засобу у свого працівника, згідно норм ПКУ. 
 
       Об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток, який  розраховується методом коригування фінансового результату до оподаткування визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на податкові різниці, які передбачені ПКУ (підпункт 134.1.1 ПКУ).
 
       Отже, оподаткування підприємства з податку на прибуток обраховується  за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності (44.2 ст. ПКУ).
 
       В бухгалтерському обліку підприємства списання палива і мастильних матеріалів здійснюється виходячи з даних про пробіг автомобіля та норм витрат палива та згідно з п.5 П(С)БО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
         
       Нормами ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці з придбання ПММ, яке використовується для  власних автомобілів працівників під час виконання ними трудових обов’язків для потреби підприємства.
 
       Враховуючи вищезазначене, у випадку використання працівниками підприємства своїх власних автомобілів для виконання трудових обов’язків, списання ПММ здійснюється відповідно до П(С)БО без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці з придбання ПММ, за умов якщо з цими працівниками укладено та належним чином оформлено договір оренди транспортного засобу.
 
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group