Завантаження сайту

Особливі порядки вступу в дію нормативно-правових актів митного законодавства та їх застосування.

Особливі порядки вступу в дію нормативно-правових актів митного законодавства та їх застосування.
29.06.2017
       Законодавством встановлено певний порядок вступу в дію нормативно-правових актів (далі – НПА) у будь-якій сфері правового регулювання, так званий «загальний порядок».
 
       У нормах Конституції України (далі – Конституції) закріплені основні засади прийняття та застосування норм НПА:
 
       1) всі НПА повинні прийматися у відповідності з нормами Конституції та з метою реалізації визначених в них основних засад та принципів;
 
       2) при прийнятті НПА або внесення змін до них слід уникати звуження змісту і обсягу вже встановлених прав та свобод;
 
       3) доведення у встановленому порядку до відома фізичних осіб та суб’єктів господарювання НПА, в яких визначаються їх права та обов’язки, оскільки це пов’язано із іншим принципом «обізнаності в законодавстві»;
 
       4) відсутність у НПА зворотної дії у часі, за винятком випадків, коли норми таких НПА спрямовані на пом’якшення або скасування відповідальності особи.
 
       Порядок офіційного оприлюднення НПА та їх вступу в дію затверджено Указом Президента України від 10.06.1997 № 503, яким передбачено, що прийняті НПА у 15-денний строк повинні підлягати оприлюдненню в саме офіційних друкованих виданнях. НПА також можуть бути опубліковані і в інших друкованих виданнях та на офіційних сайтах державних органів з метою інформування громадськості (не вважається офіційним оприлюдненням) та здійснюється після опублікування НПА в офіційному друкованому виданні.
 
       Так, зокрема, встановлено такий загальний порядок вступу в дію НПА:
 
       - НПА Верховної Ради України і Президента України вступають в дію зі спливом 10-денного строку з дня їх офіційного опублікування, якщо в них не передбачено іншої дати вступу в дію, однак не раніше дня їх опублікування в  офіційному друкованому виданні. 
 
       - НПА Кабміну вступають в дію з дати, коли їх було прийнято, якщо в них не передбачено іншої дати вступу в дію, а якщо в таких НПА визначено права і обов’язки фізичних осіб або суб’єктів господарювання, вступають в дію не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.
 
       При цьому, всі вище перелічені НПА вступають в дію після опублікування в офіційних друкованих виданнях, а датою вступу в дію буде дата, в яку таке офіційне опублікування відбулося вперше.
 
       У нашій статті пропонуємо розглянути порядки вступу в дію НПА з питань митного законодавства та їх застосування, які мають деякі характерні відмінності від встановленого загального порядку.
 
       До митного законодавства відноситься Конституція, Митний кодекс України (далі – МК України), інші закони, які регулюють питання митного законодавства, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інші підзаконні НПА, прийнятті з метою реалізації норм законодавчих актів.
 
       Норми МК України визначають, що закони України та інші НПА, які регулюватимуть питання державної митної справи набирають чинності після спливу 45-денного строку з дня їх офіційного опублікування, за винятком випадків, коли відповідним НПА встановлено іншу дату набрання чинності, однак яка не може бути раніше дня їх офіційного опублікування. 
 
       Можна припустити, що норма МК України щодо встановлення 45-денного строку для вступу в дію НПА з питань митного законодавства була запозичена із норми Закону України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992 № 2097, в якому була норма про необхідність офіційного опублікування Єдиного митного тарифу України, а також змін і доповнень до нього не пізніше як у 45-денний строк до дати введення їх у дію, яка вже втратила чинність у зв’язку із вступом в дію чинної редакції МК України.
 
       Поряд із цим, в діючій редакції МК України передбачено здійснення деяких митних процедур, які також пов’язані із застосуванням 45- денного строку. Наприклад, передбачено норму щодо тимчасового вивезення з митного складу товарів, які поміщені у митний режим митного складу у не більше як у 45-денний строк. Також у МК України міститься норма щодо зобов’язання декларанта або уповноваженої ним особи подати митному органу додаткову митну декларацію у 45-денний строк з дати оформлення тимчасової митної декларації.
 
       Офіційне опублікування НПА з питань митного законодавства у МК України визначається як опублікування повного тексту такого НПА в одному з офіційних друкованих видань, в якому опублікування відбулося раніше ніж в інших офіційних виданнях, при цьому дата такого опублікування і є датою вступу в дію НПА. У разі коли опублікування тексту НПА відбувається частинами (тобто, певна конкретна частина або частини тексту вступають в дію в інші дати, ніж його повний текст), то вступ в дію всього НПА відбувається в день, коли було опубліковано його останню частину.
 
       Важливим моментом також є те, що вступ в дію НПА з питань митного законодавства пов’язаний не лише з датою його опублікування, а також із часом з якого можна застосовувати НПА або його певну частину (частини). Так, НПА вважається чинним з початку доби наступного дня за днем офіційного опублікування (в 0 год), у випадку, коли НПА має тимчасову дію, строк його дії розпочинається з 0 год дня, наступного за днем офіційного опублікування, а припиняється в 0 год останнього дня встановленого строку. При наявності в НПА чітко визначеної дати його вступу в дію, він вступає в дію в 0 год цієї дати.
 
       Такі норми перед усім пов’язані з тим, що здійснення фізичними особами або суб’єктами господарювання певних дій щодо переміщення товарів на митну територію України, проходження митного контролю та митне оформлення може відбуватися у різний період доби, а отже застосування норм митного законодавства реалізується в залежності від періоду доби здійснення зазначених дій.
 
       Однак вважаємо за доцільне зазначити, що аналізуючи прийнятті НПА з питань митного законодавства можна зробить висновок, що норма МК України щодо вступу в дію НПА з питань митного законодавства після спливу 45-денного строку з дня їх офіційного опублікування останнім часом на практиці не виконуються, в НПА з питань митного законодавства визначається певна дата його вступу в дію або встановлюється певний строк з дня його офіційного опублікування або містить посилання на дату офіційного опублікування.
 
       Щодо застосування норм НПА з питань митного законодавства МК України передбачено, що під час здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що постачаються на митну територію України необхідно застосувати норми НПА, які діяли в день прийняття митницею митної декларації, а під час виконання митних формальностей без подання митної декларації, застосовуються норми НПА, які діяли на день виконання таких формальностей. Тобто, застосування норм митного законодавства тісно пов’язано з періодом вчинення певної дії.
 
       Також у МК України реалізовано норми Конституції і встановлено, що зворотну дію у часі мають лише норми НПА з питань митного законодавства, які пом’якшують або скасовують відповідальність осіб за порушення митних правил, передбачені МК України, які полягають у поширені на правопорушення, вчинені особами до моменту прийняття таких НПА.
 
       При неоднозначності трактування прав та обов’язків фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо застосування норм митного законодавства рішення митним органом приймається на користь цих фізичних осіб та суб’єктів господарювання.
 
       Крім того, слід враховувати, що норми законодавства, у тому числі з питань державної митної справи зазнають частих безсистемних змін, що призводить до недосконалості його норм та виникнення проблемних ситуацій щодо їх застосування.
 
       Так, наприклад при внесенні змін до МК України не завжди забезпечується своєчасне та доцільне внесення змін до інших законів з питань митного законодавства або підзаконних НПА.
 
       Враховуючи зазначене вище, рекомендуємо з метою правильного застосування норм митного законодавства передусім застосовувати норми Митного та Податкового кодексів України, а при застосуванні норм інших НПА перевіряти не лише їх чинність, а також і відповідність нормам вказаних кодексів, оскільки це впливає не лише на дотримання процедур митного контролю, митного оформлення, митних формальностей, а також на результати прийняття рішень судами під час розгляду адміністративних справ щодо митних спорів, оскільки у кожному з таких рішень міститься посилання на застосування норм діючих на момент виникнення спірних правовідносин (зокрема, щодо скасування рішення про коригування митної вартості товарів і картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення тощо).
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group