Завантаження сайту

Окремі питання складання документації з ТЦУ.

Окремі питання складання документації з ТЦУ.
07.08.2017
       Чим ближче ми до дати 01-е жовтня 2017 року, тим все більше платники податків замислюються над тим, як коректно скласти та подати оновлений звіт про КО (про його основні новації в своєму блозі ми вже говорили), та найголовніше яким чином підготувати документацію з обґрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки», аби витрати часу та коштів на її підготовку були розумними та не позначались негативно на роботі підприємства. 
 
       В цьому контексті для окремих типів контрольованих операцій багатьма платниками приймається рішення про застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни, а в якості документального підтвердження отримується акт цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ».  
 
       Зокрема, посилаючись на норму пункту 39.2.1.8. ст. 39 ПКУ, яка серед інших визначає умови, за яких господарські операції визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки», коли здійснення операції вимагає проведення оцінки. В таких операціях вартість об’єкта оцінки є підставою для встановлення відповідності принципу «витягнутої руки» для цілей оподаткування. 
 
       Саме з питання застосування акту цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ» ДФС України було видано податкову консультацію від 07.07.2017 року №1037/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, основні положення якої ми наведемо. 
 
       Якщо звернутись до законодавчої бази, то можливо констатувати, що відносини оцінки регламентуються наступним основним правовим актом - Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III, згідно якого може здійснюватися оцінка майна (нерухомі об’єкти, будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, паї, цінні папери, нематеріальні активи, права інтелектуальної власності, цілісні майнові комплекси) та майнових прав (права володіння, розпорядження, користування, права на провадження діяльності, використання природних ресурсів, права вимоги тощо).
 
       Зокрема, у цьому нормативному акті передбачені і обставини, за яких така оцінка здійснюється в обов’язковому порядку – створення, реорганізація, ліквідація, виділення, визначення вартості частки учасника  майна за участю держави, приватизації чи іншого відчуження, оренди, обміну, страхування державного майна, переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, оподаткування   майна, визначення збитків  або  розміру  відшкодування та в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку із необхідністю захисту суспільних інтересів.
 
       Тим же законодавчим актом регламентовано, що оцінку можуть здійснювати лише суб’єкти оціночної діяльності, а результати такої оцінки мають засвідчуватись звітом, складеним у відповідності до вимог щодо змісту звіту про оцінку майна. Зокрема, такий звіт має розкривати зміст проведених процедур, використану нормативно-правову базу, результати оцінки тощо.
 
       Центральний контролюючий орган справедливо зазначає, що посилання на п.39.2.1.8. ст. 39 ПКУ та використання звіту оцінювача, який складений за встановленою формою належним суб’єктом (оцінювачем) для цілей обґрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях  принципу «витягнутої руки» є обґрунтованим лише у тих випадках, коли така оцінка є обов’язковою згідно закону та застосовується саме для проведення контрольованої операції (а не проведення виключно розрахунків).
 
       З урахуванням того факту, що ДП «Держзовнішінформ» не є суб’єктом оціночної діяльності, його акти цінової експертизи за формою та змістом не відповідають вимогам до звіту оцінювача, отримання таких актів здійснюється не у відповідності до вимог чинного законодавства, а з метою доведення відповідності контрактних цін кон’юнктурі ринку, то й застосування таких актів цінової експертизи не може бути виправданим для цілей обґрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки».  
 
       Як на нашу думку, то застосування актів цінової експертизи може мати місце при складанні комплексної документації з обґрунтування ціноутворення в КО за умови, що така документація в повному обсязі відповідатиме вимогам п. 39.4.6 ст. 39 ПКУ (міститиме усю необхідну до розкриття інформацію), міститиме дослідження, проведені на підставі визначених методів встановлення відповідності. А результати, отримані в акті цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ», будуть слугувати додатковими аргументами на користь платника податків та підсилюватимуть його позицію.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group