Завантаження сайту

Первинний документ як підстава для обліку господарської операції.

Первинний документ як підстава для обліку господарської операції.
03.10.2017
       З часу внесення змін до податкового обліку з податку на прибуток, коли оподаткуванню став підлягати фінансовий результат, обрахований за правилами бухгалтерського обліку, все більше уваги бухгалтерами приділяється факту документального підтвердження господарських операцій. І у цьому контексті питання первинного бухгалтерського документу, його достатності та повноти оформлення іноді викликає запитання: чи дійсно той чи інший первинний документ є достатнім, аби на його підставі здійснити запис у бухгалтерському обліку.
 
       Нагадаємо, що до з урахуванням останніх змін, внесених до Закону України «Про бухгалтерський облік» первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію і відсутня вимога щодо підтвердження факту її здійснення. З нашої точки зору відбулась принципова зміна акцентів, які змістились з первинного документа на саму господарську операцію. Тобто мета первинного документу вже не підтвердити факт здійснення господарської операції - цей факт з точки зору ЗУ про бухгалтерський облік не оспорюється, а зафіксувати відомості щодо такої господарської операції (її зміст, вартісний та кількісний показник, одиницю виміру, дату здійснення тощо). В цьому контексті варто враховувати позицію Вищого адміністративного суду України, який у своєму листі від 02.06.2011 році №742/11/13-11 зазначив наступний висновок: «будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством». Ми не зосереджуємося на усіх позиціях, неодноразово висловлених податковим органом, який у своїй боротьбі з фіктивними господарськими операціями неодноразово звертав увагу на супутні факти, що засвідчують безтоварність, «недійсність», «удаваність» господарських операцій, розробив цілу низку методичних рекомендацій щодо дій контролюючих органів під час доведення фіктивності господарських операцій. Ми розглядаємо ситуації щодо первинних документів, які засвідчують реально здійснені господарські операції.
 
       Саме тому, аби дотриматись усіх законодавчих вимог щодо документального оформлення господарської операції в першу чергу необхідно дотриматись вимог щодо обов’язкових реквізитів для первинного документу, до яких відносяться: назва, дата складання, назву суб’єкта, від імені якого складено такий первинний документ, зміст та обсяг операції, в тому числі одиницю її виміру, прізвища, посади відповідальних осіб та їх підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати таких відповідальних осіб.
 
       Далі постає питання, а які ж документи (за їх змістом чи назвою) можуть визнаватись первинними. Залежно від типу та характеру операції, такими первинними документами можуть бути: накладні, різного роду акти та відомості, платіжні та розрахункові документи, журнали, реєстри та інші доречні для тієї чи іншої операції форми документів.
 
       Слід зауважити, що такого типу документ як рахунок-фактура в діловій практиці ведення обліку в Україні не відносився до переліку первинних документів, оскільки не фіксує факту здійснення господарської операції. Як правило рахунок-фактура - це документ, який пропонує покупцю погодитись на запропонованих умовах виконати повну або часткову попередню оплату. На противагу нашій діловій практиці у зарубіжних партнерів інвойс (рахунок-фактура) є комерційним документом, який видається продавцем покупцеві та засвідчує операцію з продажу товарів, фіксує вид, кількість товарів чи послуг, узгоджену ціну на такі товари або послуги. Саме з огляду на міжнародну ділову практику прийнятим Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» 03.11.2016 № 1724-VIII законодавчо закріплено інвойс як первинний документ що засвідчує здійснену господарську операцію у випадку експорту послуг.
 
       Зовсім по-іншому можуть складатись обставини у випадку, коли стороною господарської операції є лише один суб’єкт господарювання (наприклад, введення в експлуатацію об’єкту основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань у звітному періоді, списання використаних запасів чи врахування в обліку рівномірно понесених протягом певного періоду витрат в т.ч. страхування, оренда чи передплата періодичних видань, коли оплата здійснюється один раз на рік, первинний документ видається в кінці або на початку звітного періоду, а в обліку відображати потрібно рівномірно помісячно або поквартально). В цьому випадку нам на допомогу приходить відомість, реєстр або ж бухгалтерська довідка - документи, оформлені у відповідності з вимогами щодо обов’язкових реквізитів до первинних документів.
 
       Цікавим є лист Мінфіну від 22.08.2017 року №35210-07/23-3364/2658 в якому регуляторний орган розглядав питання достатності документального оформлення операцій з оренди у випадках, коли акт складається в кінці звітного року, а оплата здійснюється помісячно. У такій ситуації МФУ висловило свою позицію, що оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в обліку операції з надання послуги оренди майна без складання акту наданих послуг. При цьому також зроблено оговорку, що оплата такої послуги є обов’язковою та має підтверджуватись відповідними банківськими документами.
 
       Як бачимо, фіскальність вимог в частині документального оформлення господарських операцій потрохи втрачає свою домінуючу позицію. Проте ми радимо прискіпливо відноситись як до порядку створення власних первинних документів, так і контролювати вхідний документообіг, аби уникати безпідставних претензій фіскальних органів, які можуть негативно позначитись на нормальній роботі підприємства.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group