Завантаження сайту

Підготовка документації з трансфертного ціноутворення. Питання, що виникають при практичній реалізації.

Підготовка документації з трансфертного ціноутворення. Питання, що виникають при практичній реалізації.
12.06.2017
       Неодноразово на практичних конференціях та семінарах, присвячених трансфертному ціноутворенню та дотриманню вимог статті 39 Податкового кодексу України, нам доводилось від платників податків чути запитання: 
 
       - чи усі зобов’язані готувати документацію з трансфертного ціноутворення, чи можливо достатньо лише Звіту про контрольовані операції? 
 
       - як готувати документацію у випадку, якщо мають місце різнопланові операції з одним і тим же контрагентом і при цьому вартісні критерії окремо взятих операцій можуть не досягати п’яти мільйонів гривень, а усі разом вони перевищують такий критерій? 
 
       Щодо першого запитання, то варто зазначити, що  положення пункту 39.4 ст.39 ПКУ чітко визначають обов’язок платників податків, які у звітному періоді мали контрольовані операції, у визначений термін подати до контролюючого органу Звіт про контрольовані операції (форма такого Звіту затверджена Наказом Мінфіну №8 від 18.01.2016 року) а також скласти та зберігати окремо за кожний звітний рік документацію з трансфертного ціноутворення (форма такої документації не встановлена, а вимоги щодо її наповненню передбаченні положеннями п.39.4.6 ст.39 ПКУ).
 
       Відтак, жодних виключень щодо будь-яких контрольованих операцій чи окремих платників податків кодекс не містить та усі платники податків, які мали у звітному періоду контрольовані операції, в обов’язковому порядку повинні складати таку документацію. 
 
       Ми зі свого боку можемо лише порекомендувати своєчасно складати таку документацію, оскільки, як засвідчує практика, на підготовку досить простого пакету документації, який складається з одного типу контрольованих операцій, які здійснювались із одним контрагентом, щонайменше потребується від двох місяців часу. Відповідно, коли платник отримає запит від контролюючого органу про надання документації, її        підготовка в авральному режимі може призвести до втрати якості, відповідно, це дасть більше поле  для дій контролюючому органу аби не погодитися із такою документацією та застосувати свої розрахунки та твердження щодо контрольованих операцій. 
 
       Разом із тим необхідно брати до уваги той факт, що запит про надання документації, як правило, направляється тим платникам, ціноутворення в контрольованих операціях яких (за результатами аналізу Звіту про КО) викликають запитання та сумніви. 
 
       Відповідно, саме така документація має буди належно підготовленою та надійною з точки зору її аргументованості та доказовості. А підготовка надійної документації потребує часу та має готуватись не в авральному режимі. 
 
       Що ж до питання, чи усі контрольовані операції (якщо вони різнопланові) мають окремо описуватись у документації, то, на нашу думку, тут варто виходити із принципу, закладеного у пункті 5.6. розділу В «Рекомендації щодо правил і процедур, що регламентують документацію» розділу V «Документація» Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб (в редакції від 22.07.2010 року з наступними змінами), а саме: 
 
       Платник податків не повинен нести непропорційно високі витрати і тягар з отримання таких документів від іноземних асоційованих підприємств або залучати їх до обтяжливого пошуку порівнянних даних щодо неконтрольованих операцій, якщо платник податків вважає, з урахуванням принципів цих настанов, що або таких порівнянних даних немає, або вартість визначення таких порівнянних даних буде невиправдано висока порівняно з сумами податку, які є предметом розгляду. 
 
       Відповідно, якщо в складі різнопланових операцій з одним контрагентом, сукупна вартість яких робить такі операції контрольованими, можна виділити основні (за найбільшою їх питомою вагою в складі усіх операцій) та супутні (вартість яких є несуттєвою), необхідно визначитись, чи будуть витрати на проведення досліджень та підготовку документації по таким операціям співставними з можливими штрафними санкціями за таку документацію. Нагадаємо, що штраф за неподання документації становить 3% від суми контрольованих операцій. 
 
       Наприклад, між пов’язаними особами (материнською та дочірньою компанією) здійснюється постачання товарів (вартість постачання за звітний період склала 20 млн.грн.). Додатково дочірня компанія сплатила на користь материнської роялті у розмірі 0,5% - на суму 100тис.грн. Якщо сума супутніх операцій з контрольованим контрагентом становитиме до 100 тисяч гривень, вартість штрафної санкції за таку документацію становитиме до 3-х тисяч гривень, що, звісно, буде набагато менше, ніж вартість на проведення досліджень та підготовку повноцінної документації з роялті. Найімовірніше, що і контролюючі органи не будуть наполягати на суттєвих дослідженнях щодо таких операцій, оскільки потенційна сума донарахувань у цьому випадку становитиме лише 18тис.грн. (за основною ставкою податку на прибуток), що незрівнянно мало із потенційними сумами донарахувань по контрольованим операціям в обсягах від 5-ти мільйонів гривень.
 
       Разом із тим ми рекомендуємо навіть для таких операцій готувати документацію у скороченому форматі з дотриманням основних вимог, що висуваються до документації    у положенням п. 39.4 ст.39 ПКУ та робити таку документацію складовою частиною документації по основним контрольованим операціям. Такий підхід значно скоротить час на підготовку документації за усіма типами контрольованих операцій та дозволить уникнути претензій  по такій документації з боку податківців. 
 
       Звісно, що може мати місце безліч ситуацій, оскільки кожен господарюючий суб’єкт є індивідуальним і передбачити абсолютно усе неможливо. Але в разі, якщо у вас будуть мати місце нестандартні ситуації і ви шукатимете шляхи оптимального виходу з мінімальними зусиллями, звертайтесь в тому числі до професійних консультантів і вихід обов’язково буде знайдений.  
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group