Завантаження сайту

«Підводні камені» оподаткування неприбуткових організацій.

«Підводні камені» оподаткування неприбуткових організацій.
02.11.2016
       На сьогоднішній день неприбуткові організації (далі - НО) не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, (в т. ч. і від підприємницької діяльності) за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються неприбутковою організацією виключно для фінансування потреб на утримання такої неприбуткової організації, досягнення та реалізації мети, цілей та завдань такої організації за напрямками діяльності, що визначаються її статутом. 
 
       Звільнення від оподаткування податком на прибуток неприбуткових установ та організацій, визначення умов застосування такого звільнення та відповідальність за їх порушення регламентується пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України в редакції від 17.07.2015р., яка почала діяти з 13.08.2015 року (далі - ПКУ). 
 
       При цьому ПКУ передбачено ряд умов, виконання яких одночасно, надає право підприємству, установі, організації вважатись неприбутковою.
 
       Зокрема, однією із умов дотримання статусу неприбуткової установи є дотримання вимоги щодо «заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) в тому числі їх частки серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (за виключенням оплати їхньої праці та нарахування відповідних податків), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб1» (абз.3 пп.133.4.1 ПКУ).
 
       Визначення терміну «пов’язані особи» наводиться у пункті 14.1.159 ст. 14 ПКУ. В контексті неприбуткової організації пов’язаними особами можуть виступати:
 
       юридичні та/або фізичні особи, господарські відносини між якими можуть мати вплив на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:
 
       - це юридична або фізична особа, що безпосередньо чи опосередковано (через ряд пов’язаних осіб) володіє часткою в статутному капіталі іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; 
 
       - це юридична або фізична особа, що вповноважена приймати рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи, 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;
 
       - це одні і ті самі фізичні особи, що складають принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи;
 
       - одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 
       - це фізична особа, що здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі;
 
       - для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування;
 
       - та інші випадки, передбачені чинним законодавством.
 
       Як вбачається з положень п. 133.4 ст. 133 ПКУ, сфера обмеження податкового законодавства більш широка, ніж законодавство щодо благодійних чи інших організацій, що можуть набувати статусу неприбуткових, оскільки ПКУ забороняє розподіляти між учасниками, членами та працівниками і їх пов’язаними особами доходи неприбуткової організації, в той час як законодавство щодо благодійних та інших організацій, що можуть набувати статусу неприбуткових зазвичай таке обмеження поширює лише на прибуток, тобто різницю між доходами та витратами таких організацій. 
 
       Наприклад, частина перша ст. 11 Закону № 5073 «Про благодійну діяльність та благодійні організації» передбачає, що метою благодійних організацій не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
 
       І тут, на нашу думку, важливо зупинитись на такому питанні, як укладання правочинів або цивільно-правових угод неприбутковою організацією з засновниками, учасниками або членами такої організації, її працівниками, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами, оскільки досить часто для цілей реалізації своїх проектів, виконання різного роду робіт та послуг для неприбуткових організації залучаються співробітники таких організацій, їх учасники через укладання з ними цивільно-правових угод.
 
       Безперечно, укладання правочинів або цивільно-правових угод неприбутковою організацією зі своїми учасниками чи співробітниками не заборонене чинним законодавством.
 
       Разом із тим, укладання цивільно-правових угод на надання послуг/виконання робіт в тому числі в рамках виконання завдань проектів неприбуткової організації із своїми співробітниками чи учасниками та їх подальше виконання, що супроводжуватиметься виплатою грошової винагороди, починаючи з 13.08.2015 року, спричинить факт розподілу доходів благодійної організації між такими учасниками, що в свою чергу сприятиме виникненню підстав для виключення контролюючими органами неприбуткової організації з реєстру неприбуткових організацій. 
 
       Саме таку позицію засвідчили представники ДФСУ у листі від 03.10.2016 № 21415/6/99-99-15-02-02-15.
 
       Відтак, радимо ретельно зважувати при прийнятті рішень щодо порядку організації виконання проектів та робіт НО та уважно обирати підрядників та виконавців.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group