Завантаження сайту

Подання звітності при ліквідації: нюанси для платника!

Подання звітності при ліквідації: нюанси для платника!
14.06.2016
       Взагалі ліквідація може стати підсумком діяльності будь - якого підприємства  i досить часто вона відбувається за ініціативою власника.
 
       Скасування державної реєстрації позбавляє суб’єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. 
 
       Згiдно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV  зi змiнами та доповненнями державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців — офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
 
       Згідно з п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація як юридичної особи або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства.
 
       Відповідно до п. 7 ст. 111 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. 
 
       До моменту затвердження ліквідаційного балансу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період.
 
       Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів (п. 11 ст. 111 ЦКУ).
 
       Отже, до моменту скасування реєстрації cуб’єкт господарювання – юридична особа зобов'язаний вести податковий та бухгалтерський облік. 
 
       А як же подавати податкову звiтнicть у випадку лiквiдацiї?
 
       Пунктом 49.2 статтi 49 ПКУ визначено обов’язок подання податкової декларації до контролюючих органів за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування.
 
       В разi, якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (п.п. 137.4.3 ст. 137 ПКУ).
 
       Отже, до моменту зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов'язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана розраховувати податковi зобов'язання, подавати відповідну звітність та здiйснювати сплату. 
 
       Таким чином, обов'язок подавати звітність остаточно припиняється лише з моменту повної ліквідації платника податків, але нi в якому разi не на дату подання заяви про зняття з обліку. 
 
З повагою, керiвник органiзацiйно – правового департаменту
       
Олена Самодiна

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group