Завантаження сайту

Припинення ФОП після відкриття провадження, при врегулюванні спору у судовому порядку, не є підставою для автоматичного припинення провадження по справі.

Припинення ФОП після відкриття провадження, при врегулюванні спору у судовому порядку, не є підставою для автоматичного припинення провадження по справі.
20.09.2017
       Чинним Законодавством України врегульовано питання та визначено вичерпний перелік підстав, які є критеріями для припинення провадження по справі, а саме: якщо суб’єкт господарювання, який був однією із сторін по справі, припинив свою діяльність; у разі, якщо настала смерть фізичної особи або її оголосили померлою і такі спірні правовідносини не допускають.
 
       Проте, 09 серпня 2017 року Верховний суд України, розглядаючи справу з аналогічним вищенаведеному випадком, дійшов іншого висновку, що і розберемо детальніше.
 
       У справі з відповідним випадком, де розглядалось питання між ФОП-ами про стягнення грошових сум внаслідок невиконання умов договору оренди обладнання і в якій одна із сторін по справі припинила свою підприємницьку діяльність, про що було внесено відповідний запис до ЄДРЮОФОПГФ ВСУ скасував рішення судів попередніх інстанцій про припинення провадження у справі, враховуючи наступне. 
 
       Суд вказав, що у випадку, коли підставою для звернення до суду є невиконання зобов’язання, яке визначене договором (у даному випадку договір оренди обладнання), з чого слідує, що між сторонами виникає спір, який стосується саме виконання умов господарського договору, то по даній категорій справи припинення провадження є безпідставним, оскільки відповідно до приписів Господарського кодексу України такий спір підвідомчий господарським судам.
 
       Нормами Цивільного кодексу України передбачено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно - правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Окрім того, ФОП несе відповідальність за зобов’язаннями, які пов’язані з підприємницькою діяльністю, за рахунок усього свого майна, (виключенням є випадок, якщо на вказане майно накладено стягнення).
 
       Також, ВСУ звернув увагу на те, що однією з особливостей підстав припинення зобов’язань для ФОП є те, що у разі виключення ФОП з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності її зобов’язання, які виникли на підставі укладеного договору не припиняються, враховуючи той факт, що сама по собі фізична особа не перестає існувати.
 
       Якщо ж зміна статусу ФО відбулася вже після моменту порушення судом провадження у справі, тоді вона не буде тягнути за собою наслідків у виді зміни підвідомчості такої справи та припинення провадження відповідно, оскільки така справа належала юрисдикції цього суду.
 
       Зважаючи на вищенаведене, можна зробити висновок, що випадок, коли ФО втрачає статус суб’єкта господарювання, дана обставина не буде слугувати правовою підставою для припинення судом провадження по справі (постанова від 09.08.2017 у справі № 3-788гс17).
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group