Завантаження сайту

Примусове виконання по-новому.

Примусове виконання по-новому.
12.10.2016
       5 жовтня 2016 року набрали чинності Закон України «Про виконавче провадження»  та Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», проаналізуємо як зміниться процедура виконання виконавчих документів.
 
       Головною новацією Законів є запровадження інституту приватних виконавців. 
 
       Законом про виконавче провадження розмежовується компетенція органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
 
       Виключно органами державної виконавчої служби будуть виконуватись рішення боржником та стягувачем у яких виступає держава, чи державні органи, а також щодо дій державного чи комунального майна, рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини, рішень про конфіскацію майна, рішень, які відповідно до закону виконуються іншими органами (маємо на увазі органи ДФС), рішень за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена законом, рішення про виселення недієздатних та обмежено дієздатних осіб.
 
       Важливим моментом зміни ситуації у напрямку покращення виконання рішень, є запровадження відкритого публічного Єдиного реєстру боржників, який є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження. 
 
       Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.
 
       Інформацію з Єдиного реєстру боржників зобов’язані використовувати нотаріуси, реєстратори та органи, що здійснюють реєстрацію майна, державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У разі звернення до них боржника у вчиненні правочину чи реєстраційної дії відмовляється, а інформація в день звернення направляється виконавцеві зазначеному в реєстрі.
 
       Укладання правочину протягом часу надсилання повідомлення та прийняття рішення про накладення арешту на майно, в результаті якого буде унеможливлено виконати боргові зобов’язання перед стягувачем за рахунок цього майна, є підставою для визнання такого правочину недійсним. 
 
       Тобто купуючи майно вкрай доцільно перевірити, чи не включено продавця до Єдиного реєстру боржників.
 
       Ідентифікація боржників буде здійснюватись за прізвищем, ім’ям та по батькові і датою народження для фізичних осіб та ідентифікаційним кодом юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 
 
       Початок примусового виконання рішення стає платним. 
 
       На відміну від попереднього механізму, авансування стягувачем початку примусового виконання рішення з добровільного стало обов’язковим. До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати.
 
       Закон звичайно містить перелік осіб, які звільняються від сплати авансового внеску, це стягнення зарплати, аліментів, відшкодування шкоди завданої каліцтвом, або шкоди завданої в наслідок вчинення кримінального правопорушення, а також від авансового внеску звільняються державні органи, інваліди, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
       Запроваджується можливість надсилання документів виконавчого провадження у формі електронних документів до державних органів підприємствами, установами та організаціями, посадових чи службових осіб без заяви учасників виконавчого провадження.
 
       Для учасників виконавчого провадження, які не контролюють хід примусового виконання рішення, закон передбачає і такий сюрприз, як закриття виконавчого провадження, якщо стягнені з боржника в повному обсязі кошти не витребувані стягувачем протягом року та у зв’язку з цим перераховані до Державного бюджету України.
 
       Відновлення виконавчого провадження можливе лише у судовому порядку.
 
       У п’ять разів підвищено штрафи за невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії та рішення про поновлення на роботі.
 
       Відтак, виконавець накладає штраф на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.
 
       Невиконання рішення про поновлення на роботі у новий строк, що встановив виконавець знову є підставою для накладення штрафу.
 
       Державні виконавці, залишились державними службовцями, з усіма наслідками передбаченими Законом України «Про державну службу».
 
       Приватний виконавець – є самозайнятою особою, яка повинна мати юридичну освіту, не мати судимості і на яку поширюються обмеження щодо сумісництва та зайняття іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю. 
 
       Приватному виконавцеві після складання кваліфікаційного іспиту видається посвідчення приватного виконавця.
 
       Міністерство юстиції забезпечує ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
       Законом встановлено, що Доступ до інформації Єдиного реєстру приватних виконавців України є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів.
 
       Виконувати свої повноваження приватні виконавці можуть в межах виконавчого округу, якими є територія АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 
       Для виконання своїх повноважень, приватний виконавець має право залучати працівників поліції за вмотивованою постановою.
 
       Приватний виконавець не має права здійснювати свою діяльність, якщо до Єдиного реєстру приватних виконавців України внесено запис про зупинення або припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця. 
 
       Враховуючи новели, які передбачені законами, що набрали чинності, в правове поле внесено достатню кількість механізмів, які стимулюватимуть боржників до недопущення примусового виконання рішень.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group