Завантаження сайту

Пропуск процесуального строку для звернення до суду апеляційної інстанції у зв’язку з бездіяльністю суду першої інстанції є підставою для його поновлення.

Пропуск процесуального строку для звернення до суду апеляційної інстанції у зв’язку з бездіяльністю суду першої інстанції є підставою для його поновлення.
07.10.2016
       Як свідчить судова практика, поважність причини пропуску процесуального строку суд оцінює, зважаючи на обґрунтування скаржником поважності цих причин та надання відповідних доказів.
 
       З наведеного вбачається, що прийняття судом рішення на підставі власних висновків має суб’єктивний характер. 
 
       Апеляційне оскарження судового рішення є одним із основних процесуальних прав кожного з учасників відповідного судового спору. А, отже, свавільність у судочинстві і недбалість судді є порушенням цього права, зокрема, через безпідставну відмову у поновленні строку на подання апеляційної скарги. 
 
       Верховний Суд України розє'яснює, що на стадії апеляційного провадження вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду, залишення такої скарги без руху та визнання її неподаною, повернення скарги, поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, залишення без розгляду, прийняття заяви про відкликання скарги чи відмови від неї, незалежно від того, до суду якої інстанції вони подані, належить до повноважень апеляційного суду. 
 
       Окрім того, при вирішенні питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду до повноважень судді-доповідача належить перевірити: 
 
       1) чи передбачена законом можливість апеляційного оскарження ухвали;
 
       2) наявність в особи, яка подає скаргу, права на апеляційне оскарження судового рішення; 
 
       3) чи дотримано строк на подання апеляційної скарги; 
 
       4) відповідність апеляційної скарги формі та змісту, встановлених законом, і переліку додатків до неї; 
 
       5) чи сплачено в належному розмірі та у визначеному порядку судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 
 
       Тобто на цьому етапі суддя-доповідач уповноважений вирішувати суто організаційні питання відкриття апеляційного провадження, які не пов’язані із розглядом апеляційної скарги по суті на предмет її обґрунтованості.
 
       Окрім того, разом з апеляційною скаргою, скаржник має надати повний текст оскаржуваного рішення аби обґрунтувати незаконність та необгрутованість відповідного судового рішення, неповноту встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин, що, на думку скаржника, є підставою для його скасування.
 
       Процесуальним законодавством визначено, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. 
 
       Виникає питання – а що робити, якщо повний текст судового рішення в день його проголошення не виготовлений?
 
       Як свідчить судова практика, при вирішенні питання про поновлення процесуального строку, у зв’язку з бездіяльністю суду першої інстанції, суди апеляційної інстанції відмовляють стороні у апеляційному оскарженні, мотивуючи своє рішення пропущенням строку подання скарги і відсутністю підстави для його поновлення.
 
       З цього приводу Верховний суд України постановою від 7 вересня 2016 року у справі № 6-801цс16 зазначив: «що саме з вини суду банк не отримав повного тексту оскаржуваного судового рішення у зв’язку з чим він був позбавлений права визначення необхідності подання апеляційної скарги та її мотивування, що є вимогою статті 295 ЦПК України, а тому апеляційний суд дійшов до передчасного висновку щодо відмови у відкритті апеляційного провадження.» 
 
       Отже, вина суду в невчасному оформленні рішення у справі є поважною причиною для поновлення строку на оскарження. 
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту 
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group