Завантаження сайту

Протиправність дій з боку Митниці. Порядок та строки оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів.

Протиправність дій з боку Митниці. Порядок та строки оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів.
11.04.2016

       Суперечок щодо протиправності дій органів митного контролю при проведенні митного оформлення товарів чимало.

       І більшість таких справ вирішуються на користь фізичних чи юридичних осіб, а не суб’єктів владних повноважень.

       Якщо виходити із загальної статистки, рішень на користь органів митного контролю приймається менше.

 Визначення митної вартості товарів. 

       Хочеться звернути увагу на випадки, коли митне законодавство порушується, саме митними органами.

       Наприклад, законом передбачено, що декларант повинен надати необхіднi документи, які підтверджують заявлену митну вартість товару.

       У випадку, якщо такий пакет не надано, або у митників виникають обґрунтовані сумніви у заявленій вартості, митний орган має право вимагати додаткові документи, передбачені статтею 53 Митного кодексу України (далі – МКУ).

       Однак на практиці буває так, що митному органу подано усі документи, але у нього виникає сумнів щодо вартості товару лише через те, що у базі митниці є дані, що подібний товар було розмитнено за іншою ціною.

       Досить часто, при відсутностi претензій до наданих декларантом документів, митний орган посилається лише на відомості, які містяться у ціновій базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи митниці, про не відповідність заявленiй митній вартості, а інших мотивацій щодо таких сумнівів не наводить, то слід пам’ятати, що вказані аргументи не є підставою для вимоги додаткових документів і не можуть вважатися обґрунтованим сумнівом.

       Крім цього, закон зобов’язує митні органи при визначенні митної вартості товарів обґрунтовувати неможливість застосування попередніх методів визначення митної вартості товару.

       За відсутності вказаного обґрунтування є підстави для визнання такого рішення про визначення митної вартості товару незаконним.

       Якщо митниця зазначає, що вартість товару не підтверджена, але при цьому вимагає документи, які її підтвердити аж ніяк не можуть, такі дії свідчать про відсутність обґрунтування щодо митної вартості товарів, і, як правило, суд робить висновок не на користь митних органів.

Порядок та строки оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів. 

       Кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси (стаття 24 МКУ).

       Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду визначаються Законом України "Про звернення громадян".

       Саме в порядку «досудового врегулювання спору» і виникають перші складнощі.

       Так, відповідно до частини першої та другої статті 17 Закону України "Про звернення громадян" (далі – Закон), скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

       Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

       Згідно з частиною першою статті 20 Закону, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

       Граничний загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

       Слід наголосити, що у разі пропущення місячного строку на оскарження рішення в адміністративному порядку, суд в подальшому визнає зазначену скаргу такою, що не відповідає Закону та на підставі цього залишає позов без розгляду, оскільки строк оскарження в такому разі розраховується з моменту отримання первинного рішення.

       Оскільки у більшості випадків скаржник отримує рішення (зазвичай не на його користь) про розгляд скарги не раніше, ніж через місяць, тому єдиною реальною можливiстю захистити свої законні права є судове оскарження, порядок якого визначається Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАСУ).

       Відповідно до частини четвертої статті 99 КАСУ, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

       Таким чином, важливим нюансом є те, що перебіг строку звернення до суду для оскарження рішення починається саме з моменту, коли скаржник дізнався про рішення, що в більшості випадків збігається з отриманням відповіді про розгляд скарги або надання самої відповіді.

       Головне пам’ятати, що запорукою позитивного вирішення спірних питань є своєчасність реагування та обрання правильної стратегії захисту.

З повагою, керiвник судово - правового департамента

Олег Нiкiтiн

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group