Завантаження сайту

Перевірки Держпраці. Хто, як і що потрібно. Практичні поради, - Інна Калюжна, аудитор ID Legal Group

Перевірки Держпраці. Хто, як і що потрібно. Практичні поради, - Інна Калюжна, аудитор ID Legal Group
30.10.2018

В продовження наших публікацій стосовно перевірок Державною службою України  з питань праці та її територіальних органів в сьогоднішній публікації спробуємо з'ясувати найбільше актуальні питання, які необхідно знати СГД щодо проведення таких перевірок.

 

Перевірки, які мають право проводити органи Держпраці та підстави для їх проведення.

Органи Держпраці мають право проводити інспекційні відвідування, невиїзні інспектування та виїзні перевірки юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Перелік обставин (підстав) для проведення інспекційних відвідувань,визначено пунктом 5Порядку здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою КМУ № 295 від 26.04.2017 року (Порядку).

Таке інспектування може здійснюватися за зверненням працівника, права якого порушено. Підставою для проведення інспекційних відвідувань може бути надана органами ДФС, Державної статистики, ПФУ, інформація стосовно ймовірних порушень.

Суб’єкт господарської діяльності, який в господарській діяльності використовує працю фізичних осіб за укладеними договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ) та переукладає такі договори протягом року, або на такому підприємстві працюють понад тридцяти відсотків осіб за договорами ЦПХ, у такому разі існує певний ризик потрапити у зону контролю стосовно з’ясування питання щодо ймовірного приховування трудових відносин.

 

Порядок проведення перевірок.

Інспекційні відвідування:

Порядком визначено, що інспектор праці повинен повідомити СГД проінспекційне відвідування (абзац 1 пункт 8 Порядку). Зауважуємо, що існує виняток. У разі, якщо інспектор вважає, що таке повідомлення може зашкодити предмету перевірки (ймовірне порушення стосовно нелегальної праці, тощо) у такому випадку інспектор не буде повідомляти про таке відвідування. 

Інспектор праці під час інспектування повинен пред’явити своє службове посвідчення інспектора праці. У разі відсутності посвідчення, СГД має право не допускати інспектора до інспектування (підпункт 2 пункту 14 Порядку).

Термін проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування для суб’єктів мікро-підприємництва не більше 10 робочих днів, для малого СГД не більше 2 робочих днів.

Окремо, треба зазначити, що інспектори праці мають право безперешкодно, без повідомлення про таке відвідування, у будь-яку годину доби проходити до будь-яких приміщень СГД, в яких використовується наймана праця (підпункт 1 пункту 11 Порядку).

Мають право ознайомлюватися з будь-якими документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та які є предметом перевірки (підпункт 2 пункту 11 Порядку).

Інспектор має право ставити посадовим особам та працівникам підприємства питання, отримувати усні або письмові пояснення стосовно поставлених питань, які стосуються виключно законодавства про працю (підпункт 3 пункту 11 Порядку).

Зобов'язання СГД  надати робоче місце інспектору праці для конфіденційної розмови з працівникамипідприємства стосовно предмета перевірки (підпункт 5 пункту 11 Порядку).

Якщо предметом інспектуванняє неоформлені трудові відносини, інспектор праці має право фіксувати проведення інспекційного відвідування засобамифото- , аудіо- та відео-фіксації (підпункт 5 пункту 11 Порядку).

Інспектор праці не має право вилучати оригінали документів, комп’ютери та їх частини (підпункт 7 пункту 11 Порядку).

За результатами інспектування складається акт. У разі встановлення порушень робиться припис про їх усунення. Крім того, до акту перевірки інспектор праці долучає всі матеріали, які зафіксовані на фото-, аудіо- або відео-фіксацію з відповідним записом в акті перевірки. Якщо, матеріали знаходяться в електронному вигляді, такі матеріали надаються на дисках з зазначенням на таких дисках номеру акту (пункт 22 Порядку).

 

Невиїзні інспектування:

Невиїзне інспектування проводиться у приміщені органу Держпраці, без відвідування СГД. Таке інспектування здійснюється за рішенням керівника/ або заступника органу контролю та погоджується із СГД (пункт 15 Порядку)

При здійсненні невиїзного інспектування, інспектор має право з метою перевірки ознайомлюватися з документами, які є предметом інспектування та встановлювати їх відповідність нормам чинного законодавства, отримувати завірені копії таких документів (підпункт 2 пункту 11 Порядку). За результатами такого невиїзного інспектування складається акт перевірки, та у разі встановлення порушення законодавства про працю складається припис про усунення таких порушень (пункт 19 Порядку).

 

Виїзні перевірки:

На підставі індивідуального графіка, який затверджується керівником/ заступником керівника органу контролю та плану роботи на відповідний період, проводяться виїзні перевірки, про що повідомляється СГД не пізніше ніж за 5 робочих днів до її початку.

Термін такої перевірки не може перевищувати 5 робочих днів з подальшим можливим подовженням до 10 робочих днів.

 

Які документи вимагають інспектори праці при проведенні перевірок.

Підпунктом 2 пункту 11 Порядку зазначено, що інспектори праці мають право в ході інспектування ознайомлюватися з будь якими книгами, реєстрами, документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та які є предметом такого інспектування.

Форма акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування)юридичної особи  (фізичної особи), яка використовує найману працю, затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 18.08.2017 року № 1338 (Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю).

У цій формі акту, зазначено повний перелік питань, з відповідним переліком документів, що вивчається в ході інспектування.

Основні напрямки, які  можуть вивчаються у ході інспекційного відвідування/невиїзного інспектування, інспекторами праці наступні:

- колективний договір (при наявності);

- трудовий договір;

- робочий час;

- час відпочинку;

- оплата праці;

- особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту;

-трудова дисципліна;

- гарантії найманих працівників;

- охорона праці;

-загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- атестація робочих місць за умовами праці.

 

Практичні рекомендації, щодо підготовки СГД  до перевірок .

До перевірки слід підготуватися, а для цього необхідно перевірити наявність всіх документів, які необхідно складати відповідно до законодавства про працю. Крім того, аби запобігти ризикам на предмет ймовірних порушень, перевірити документи щодо правильності їх складання.

Перше за все необхідно забезпечити правильність оформлення трудових відносин з працівниками підприємства, виплачувати заробітну плату за 1 та 2 половину місяці у законодавчо визначені строки з дотримуванням розмірів виплати заробітної плати, надання співробітникам гарантій і пільг, передбачених законом.

Забезпечити наявність наказів на прийняття працівників, штатний розклад і робочий графік, відомості по виплаті заробітної плати. Перевірити записи в трудових книжках працівників, які повинні здійснюватися відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок.

 

З повагою,

Інна Калюжна, аудитор

юридичного об’єднання ID Legal Group

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group