Завантаження сайту

Відкриття матеріалів стороною захисту у кримінальному провадженні - є важливим для подальшого захисту, - Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Відкриття матеріалів стороною захисту у кримінальному провадженні - є важливим для подальшого захисту, - Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group
23.11.2018

Порядок відкриття матеріалів стороною захисту у кримінальному провадженні передбачений ст. 290 КПК України.

Визнавши зібрані в ході досудового слідства докази достатніми для притягнення особи до кримінальної відповідальності слідчий (прокурор) зобов’язані повідомити підозрюваному та його захиснику про закінчення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема цікавим є питання самого моменту відкриття матеріалів стороною захисту та важливість цієї дії для подальшого захисту обвинуваченого (підсудного).

Згідно вимог ч.6 ст. 290 КПК України сторона захисту за запитом прокурора повинна здійснити відкриття зібраних матеріалів, якщо має намір використати їх в суді в якості доказів. Тобто сторона захисту повинна здійснити відкриття матеріалів за ініціативою (запитом) прокурора. Однак на практиці захисник самостійно повідомляє слідчого (прокурора) про можливість ознайомитись з матеріалами сторони захисту, оскільки сторона захисту зацікавлена у використанні цих матеріалів в якості доказів в суді, а запит від прокурора може і не надійти.  

Відкрити зібрані стороною захисту матеріали (документи, інформація, висновки експертиз, відео та аудіо записи тощо) захисник у кримінальному провадженні зобов’язаний одразу після закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України. Захисник має відкрити стороні обвинувачення всі матеріали, які він планує використати в суді в якості доказів. Це питання врегульовано положенням ч.12 ст.290 КПК України. В разі не відкриття стороною захисту стороні обвинувачення в повному обсязі або частково своїх матеріалів, суд не може допустити їх в якості доказів. Відповідно наслідком не відкриття матеріалів стороною захисту є неможливість використати їх в подальшому в суді.

В деяких випадках частина доказів (наприклад, висновок експерта) надходить захиснику значно пізніше відкриття ним своїх матеріалів стороні обвинувачення. В такому випадку захисник має можливість заявити клопотання в суді про ознайомлення сторони обвинувачення з додатковими матеріалами і про долучення їх до кримінального провадження в якості доказів, що виходить із змісту ч.11 ст.290 КПК України.

Це положення стосується і сторони обвинувачення. В разі не ознайомлення підозрюваного, обвинуваченого та його захисника з будь-якими матеріалами кримінального провадження, прокурор не зможе використати їх в суді в якості доказів.

Крім того, на етапі завершення досудового розслідування підозрюваний (обвинувачений) та його захисник мають право заявляти клопотання (про проведення слідчих дій, закриття кримінального провадження, перекваліфікацію дій підозрюваного тощо), а слідчий (прокурор) зобов’язані їх розглянути в загальному порядку та прийняти процесуальне рішення (задовольнити або відмовити (повністю або частково).  

Таким чином, в інтересах сторони захисту відкривати стороні обвинувачення всі зібрані матеріали, які заплановано використати в якості доказів. Також, слід звертати увагу на порушення процесуального порядку ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з матеріалами кримінального провадження або часткове не ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами, що може бути підставою для недопустимості доказів сторони обвинувачення в суді. 

З повагою,

Вікторія Горожанова

ID Legal Group

Вікторія Горожанова

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group