Завантаження сайту

Штрафи в обліку та їх оподаткування.

Штрафи в обліку та їх оподаткування.
15.10.2017
       До розгляду сьогоднішньої теми нас спонукала звернутись чергова індивідуальна консультація ДФС, видана 03.10.2017 року за №2115/6/99-99-155-02-02-15/ІПК, в якій фіскальна служба вкотре звернулась до питання, чи впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток сума штрафу та пені, які були нараховані контролюючим органом.
 
       Дане питання є закономірним в сенсі п. 140.5.11. ст. 140 ПКУ, за вимогами якого фінансовий результат платника податку до оподаткування збільшується на суму облікованих витрат внаслідок визнання штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб).
 
       Ні в кого не викликає сумнівів той факт, що контролюючий орган в силу своєї природи не є платником податку на прибуток, а штрафи, які він накладає, є штрафами відповідно до законодавства. В чергове представники ДФС наголосили, що зазначена норма стосується лише цивільних відносин між суб’єктами господарювання (штрафи за порушення умов цивільних угод, тобто коли боржник порушує своє зобов’язання перед кредитором) і лише у випадку, коли суб’єкт - отримувач штрафу не сплачує податок на прибуток на загальних підставах. Тільки такі штрафи не можуть зменшувати об’єкт оподаткування платника податку на прибуток. Аналогічна позиція роз’яснена ДФС на своєму офіційному сайті у ЗІР в категорії 102.02.
 
       Разом із тим завжди потрібно пам’ятати про нюанси відображення штрафних санкцій в обліку боржника. Так, якщо це штрафи внаслідок порушення зобов’язань за цивільно-правовою угодою, які нараховані та визнані у поточному звітному періоді, то й у складі витрат такі визнані штрафи, пеня, неустойка визнаються відповідно до положень ПСБО 16 «Витрати».
 
       В той же час, контролюючим органом штрафи накладаються внаслідок допущених порушень ведення обліку, що найчастіше потребує двосторонніх дій від платника податків - власне виправлення помилки та нарахування суми визначеної штрафної санкції (якщо, звісно ж, платник погоджується з таким висновком контролюючого органу). І в цьому випадку необхідно звернутись до положень ПСБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», відповідно до яких виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
 
       В контексті визначення об’єкта оподаткування помилка, виявлена представником ДФС обов’язково впливає на фінансовий результат (як наслідок нерозподілений прибуток/непокритий збиток), інакше б вона не була підставою для нарахування штрафної санкції через заниження об’єкту оподаткування. І наслідком виправлення помилки, що вже вплинула на фінансовий результат окремого звітного періоду має бути бухгалтерське проведення в кореспонденції рахунку 9-го класу (витрат) з рахунком 44.
 
       Одночасно таке проведення має супроводжуватись поданням уточнюючої декларації з податку на прибуток за звітний період, за який здійснюється виправлення помилки. Саме в уточнюючому розрахунку буде визначено суму податкового зобов’язання, яка є базою для розрахунку штрафної санкції. А власне суму штрафної санкції варто відображати проведенням поточного характеру - із використанням рахунку обліку податку та рахунку 948 - визнані штрафи, пені, неустойки. Аналогічний підхід варто застосовувати і до обліку інших податків та зборів - податку на додану вартість, ЄСВ, акциз, місцеві податки та збори тощо.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group