Завантаження сайту

Слідчі дії з 16 листопада 2017 року: які гарантії захисту бізнесу, чи є усунення зловживань з боку правоохоронців?

Слідчі дії з 16 листопада 2017 року: які гарантії захисту бізнесу, чи є усунення зловживань з боку правоохоронців?
01.12.2017
       16 листопада 2017 року Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (надалі Закон) на підставі проекту Закону №7275.
 
       Зміни внесені даним Законом, направлені на істотне підвищення гарантій захисту бізнесу в Україні та усунення можливості зловживань з боку правоохоронців під час проведення слідчих дій (обшуків), зокрема на розширення прав та законних інтересів: 
 
       - сторони захисту у кримінальному процесі; 
 
       - осіб, права та законні інтереси яких обмежуються під час досудового слідства; 
 
       - заявників та власників речей, документів та електронних інформаційних систем (комп`ютерів та інших носіїв електронної інформації тощо). 
 
       А також внесеними змінами на сторону обвинувачення (слідчого, прокурора) покладаються нові обов’язки, зокрема відеофіксації обшуків.
 
       Так, особи, права та законні інтереси яких обмежуються під час досудового слідства у відповідності до змін до ст.ст.28,303 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України) мають право оскаржувати дії слідчого, прокурора щодо недодержання розумних строків розслідування та дії або бездіяльність слідчого, прокурора, зокрема бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій.
 
       Перспектива корисності для осіб, права та законні інтереси яких обмежені, таких нових прав має місце за умови своєчасного та об’єктивного розгляду таких скарг і притягнення до відповідальності правоохоронців. 
 
       Сторона захисту (адвокат) тепер має право на будь-якій стадії проведення обшуку надавати правову допомогу особі, житло чи інше володіння якої обшукують. При цьому адвокат має право на безперешкодну технічну фіксацію (відеозапис) проведення обшуку. В разі недопущення адвоката до місця проведення обшуку, докази зібрані під час такого обшуку, можуть бути визнані судом недопустимими, однак за умови доведення цього факту недопущення самим адвокатом. Також особи, які проводять обшук, зобов’язані здійснювати відеофіксацію проведення обшуку, яка є невід’ємним додатком до протоколу обшуку, а в разі її відсутності, докази, зібрані під час такого обшуку, мають бути визнані судом недопустимими. 
 
       Зазначені зміни дійсно актуальні, корисні і вирішили проблему останніх років - недопущення адвокатів після початку проведення обшуку до приміщення, в якому проводиться обшук. Крім того, звуко- та відеофіксація у судовому засіданні під час прийняття рішення про надання дозволу на проведення обшуку, а також обов’язкова відеофіксація самого проведення обшуку може зменшити кількість, покращити якість проведення обшуків та усунути зловживання і порушення, які мали місце раніше з боку правоохоронців.
 
       Заявник з дня наступного за опублікуванням даного Закону матиме право у відповідності до змін до ст.60 КПК України отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який слідчий зобов’язаний надати протягом 24 годин.
 
       На користь власників комп’ютерної техніки та інших носіїв електронної інформації у відповідності до змін до ст.168 КПК України заборонено тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, необхідності проведення експертного дослідження інформації, яка в них міститься, або якщо такі об’єкти є засобом або знаряддям вчинення злочину, а також якщо доступ до них обмежується їх власником чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту. 
 
       Гарне формулювання змін до статті 168 на жаль не приховує справжній зміст, у відповідності з яким все ж таки дозволено тимчасове вилучення вищевказаної техніки, за умови якщо вона необхідна для проведення експертизи або може бути знаряддям чи засобом вчинення злочину і якщо доступ до неї обмежений. А такі випадки складають напевно 90% підстав, які вказує слідчий, прокурор, звертаючись до суду, в клопотанні про надання дозволу на тимчасове вилучення комп’ютерної техніки, тому прийняття рішення про дійсну достатність таких підстав у слідчого для вилучення, як і раніше залишається за судом. Тому проблема незаконного вилучення комп’ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації правоохоронними органами та захист прав її володільців на жаль не вирішена внесеними змінами до КПК України.
 
       Дійсно, розширено права осіб (власників майна), внесенням змін до ст.236 КПК України, відповідно яких особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право на будь-якій його стадії користуватись правовою допомогою адвоката.
 
       Крім того, внесено зміни про обов’язкову технічну фіксацію (звуко- та відео-) у судових засіданнях, які на жаль вступають в дію тільки з 01 січня 2019 року.
 
       Таким чином, Закон дійсно містить ряд змін, які в певній мірі можуть запобігти зловживанням правоохоронних органів. Але в частині протидії безпідставним вилученням електронних інформаційних систем, зміст Закону явно не має на меті вирішення цієї проблеми.
 
 
З повагою, адвокат
 
Вікторія Горожанова

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group