Завантаження сайту

Довідка щодо змісту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності».

Довідка щодо змісту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності».
18.11.2016
       Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 № 1666-VIII (далі – Закон № 1666, дата набрання чинності – 02.11.2016)* передбачено удосконалення врегулювання питань державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб – підприємців та державної реєстрації прав речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, посилення адміністративної і кримінальної відповідальності державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, які уповноважені на здійснення реєстраційний дій за протиправне вчинення реєстраційних дій або відмови від їх вчинення, а також встановлення кримінальної відповідальності за протиправні посягання сторонніх осіб на майно або майнові права (так званих «рейдерів»).
 
       Зміст Закону № 1666:
 
       1) щодо державної реєстрації  юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб – підприємців передбачено:
 
       - право заявника, окрім виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) у електронній формі, отримувати її також у паперовій формі (у разі необхідності) з обов’язковим проставленням на ній підпису та печатки державного реєстратора (нотаріуса);
 
       - виключення принципу екстериторіальності щодо здійснення реєстраційних дій стосовно юридичної особи, громадських формувань або фізичної особи-підприємця: 
 
       при наданні паперових документів здійснення реєстраційних дій  обмежується територією Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Допускається також здійснення реєстраційних дій у межах кількох адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення Мін’юсту; 
 
       при наданні електронних документів здійснення реєстраційних дій обмежується територією України. 
 
       - обов’язкове нотаріальне посвідчення справжності підписів засновника (учасника) або уповноваженої ними особи на:
 
       установчому документі (у випадку внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР);
 
       передавальному акті (у випадках злиття, приєднання, перетворення юридичної особи);
 
       розподільчому балансі (у випадку поділу або виділу юридичної особи), заяві про вихід з товариства, що подаються для реєстрації змін про юридичну особу.
 
       Поряд із цим, винятком є реєстрація створення юридичної особи на яку вимога щодо обов’язкового нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється. 
 
       - врегулювання питання щодо права виходу учасника з товариства  обмеженою відповідальністю з обов’язковим повідомленням про це у 3-х місячний строк до такого виходу;
 
       -  формування інформації в ЄДР на підставі баз даних інших державних реєстрів:
 
       Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (норма набирає чинності з 01.01.2019);
 
       - право заявника (за його бажанням) з метою реєстрації змін до відомостей про юридичну особу подати заяву встановленої форми:
 
       або про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій у разі внесення змін до установчих документів, які впливатимуть на зміну його системи оподаткування (подання такої заяви має на меті зміну інформації в ЄДР та не призводить до прийняття будь-яких рішень органами ДФС);
 
       - проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, зокрема на  підставі судових рішень, що набрали законної сили та впливають на зміну відомостей в ЄДР, а також тих, що надійшли у електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (тобто, внесення змін до ЄДР здійснюється на підставі рішень судів, які набрали законної сили та відомостей про порушені виконавчі провадження, без необхідності участі заявника).
 
       2) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачено:
 
       - визначення терміну «реєстраційна дія», який включає в себе саму  реєстрацію прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав (далі – ДРП), скасування реєстрації прав, а також інші дії, що проводяться в ДРП, (окрім надання інформації з цього Реєстру);
 
       - уточнення порядку реєстрації прав: 
 
       прийняття/отримання документів для реєстрації прав та формування і реєстрація заяви у базі даних заяв;
 
       виготовлення електронних копій документів (сканування документів у паперовій формі), поданих для реєстрації прав та їх розміщення у ДРП;
 
       визначення черговості для розгляду заяв, які зареєстровані у базі даних заяв;
 
       перевірка документів щодо наявності підстав для зупинення розгляду заяви або реєстрації прав, або відмови щодо проведення реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;
 
       прийняття рішення про реєстрацію прав при відсутності підстав для зупинення розгляду заяви або реєстрації прав, або відмови щодо проведення  реєстрації прав;
 
       відкриття нового розділу в ДРП та/або внесення до існуючого розділу або спеціального розділу ДРП відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав;
 
       формування витягу з ДРП про проведену реєстрацію прав з метою подальшого використання заявником;
 
       видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.
 
       - формування інформації в ДРП на підставі інших державних реєстрів:
 
       Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек;
 
       - обов’язкове виготовлення електронних копій документів, які надані заявником для проведення реєстраційних дій під час прийняття заяви у нього у паперовій формі;
 
       - зміни строків та видів проведення реєстраційних дій, а також надання інформації з ДРП:
 
       реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки передбачено виняток) – не більше 5 робочих днів з дня реєстрації заяви в ДРП;
 
       реєстрація обтяжень, іпотек речових прав – не більше 2  робочих днів з дня реєстрації заяви в ДРП (раніше було 24 год з моменту прийняття заяви тільки для обтяжень);
 
       реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом -  невідкладно після завершення нотаріальної дії, але не пізніше строків, встановлених абзацами першим і другим цієї частини, тобто максимально 5 робочих днів); 
 
       внесення змін до записів ДРП, надання інформації з ДРП у паперовій формі – не більше 1 робочого дня з дня реєстрації заяви в ДРП; 
 
       зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування реєстрації прав, внесення запису про скасування рішення державного реєстратора – не більше 2 годин з часу реєстрації заяви/рішення суду в ДРП;
 
       - зупинення проведення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна, які реєструється у ДРП.
 
       При цьому про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або за наявності зареєстрованих заяв інших осіб на проведення реєстраційних дій державний реєстратор зобов’язаний невідкладно повідомити власника об’єкта нерухомого майна;
 
       - визначення особливостей проведення реєстраційних дій виключно на підставі рішень судів, отриманих у результаті інформаційної взаємодії ДРП та Єдиного державного реєстру судових рішень за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів у електронній формі (без подання відповідної заяви заявником) у порядку, встановленому  Мін’юстом та ДСА (Державна судова адміністрація України);
 
       - збільшено до 60-ти днів строк оскарження рішень, дії або бездіяльності державного реєстратора.
 
       Щодо інших питань також передбачено: 
 
       3) включення до суб’єктів надання адміністративних послуг державних реєстраторів (у тому числі нотаріусів) та суб’єктів державної реєстрації, які надають витяги і виписки з реєстрів, довідки, копії, дублікати документів, а також встановлено нові розміри плати (адміністративного збору) за здійснення реєстраційних дій:   
 
       - змінено види реєстраційних дій щодо реєстрації речових прав, для яких встановлено такі розміри адміністративного забору:
 
       за реєстрацію права власності – 0,1 мінімальної заробітної плати;
 
       за реєстрацію права власності у більш короткі строки:
 
       2 робочі дні – 1 мінімальна заробітна плата;
 
       1 робочий день – 2 мінімальні заробітні плати;
 
       2 години - 5 мінімальних заробітних плат;
 
       за реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) – 0,05 мінімальної заробітної плати;
 
       за реєстрацію інших речових прав у більш короткі строки:
 
       2 робочі дні – 0,5 мінімальної заробітної плати;
 
       1 робочий день – 1 мінімальна заробітна плата;
 
       2 години –  2,5 мінімальної заробітної плати;
 
       за реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки – 0,05 мінімальної заробітної плати;
 
       за реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій  – 0,1 мінімальної заробітної плати;
 
       за внесення змін до записів ДРП, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника – 0,04 мінімальної заробітної плати.
 
       За отримання інформації з ДРП:
 
       за отримання інформації, витягу в паперовій формі – 0,025 мінімальної заробітної плати;
 
       за отримання інформації, витягу у електронній формі – 0,0125 мінімальної заробітної плати;
 
       за отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до ДРП – 0,04 мінімальної заробітної плати. 
 
       Адміністративний збір справляється за кожну надану послугу щодо реєстрації прав.
 
       При наданні послуги одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз, при наданні – кожному окремо – справляється з кожного із співвласників;
 
       - встановлено розмір адміністративного збору за реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання або благодійну організацію, що містяться в ЄДР –  0,1 мінімальної заробітної плати.
 
       4) розширення права державних  реєстраторів прав на нерухоме майно, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців  та  громадських формувань,  нотаріусів на засвідчення  чинності відкритого ключа електронного цифрового підпису з використанням лише посиленого сертифіката ключа (перевірка  інформації, необхідної для реєстрації і формування посиленого сертифіката ключа здійснюється виключно за  присутності підписувачів);
 
       5) розширення права нотаріусів (особисто) під час вчинення нотаріальних дій на використання відомостей та надано доступ до єдиних та державних реєстрів (Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України); 
 
       6) встановлення чіткого контролю Мін’юсту за здійснення реєстраційних дій (як щодо реєстрації юридичних осіб громадських формувань та фізичних осіб-підприємців, так і щодо реєстрації речових прав на майно та їх обтяжень) шляхом:
 
       - моніторингу реєстраційних дій у ДРП та ЄДР метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами та уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації;
 
       - проведення камеральних перевірок (у приміщенні Мін’юсту на підставі даних ДРП та ЄДР);
 
       - за результатами проведення перевірок та виявлення порушень Мін’юстом може прийматися рішення про:
 
       тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до ДРП або до ЄДР;
 
       анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до ДРП або до ЄДР;
 
       притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації;
 
       направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Мін’юсті подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
 
       скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації прав.
 
       7) уточнено порядок притягнення осіб, які уповноважені на здійснення реєстраційних дій до адміністративної відповідальності та збільшено розміри відповідних штрафів (за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
       за порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) та до кримінальної відповідальності (за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; за зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
 
       8) уточнено порядок притягнення до кримінальної відповідальності особи або групи осіб за здійснення протиправних дій об’єктом яких є майно (об’єкти права власності), майнові права юридичних, фізичних осіб, громадських формувань.
 
       *Примітка. Законом № 1666 внесено зміни до Кримінального та Цивільного кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про нотаріат», «Про господарські товариства», «Про електронний цифровий підпис», «Про адміністративні послуги», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про політичні партії в Україні», «Про громадські об’єднання» та «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group