Завантаження сайту

Працевлаштування інвалідів на підприємстві. Поради, як не потрапити у халепу, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Працевлаштування інвалідів на підприємстві. Поради, як не потрапити у халепу, - Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group
10.08.2018

Усі роботодавці рано чи пізно стикаються з законодавчою нормою про необхідність створення робочих місць (працевлаштування) осіб з інвалідністю. Адже, як відомо, стаття 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (№875-ХІІ) вимагає від роботодавців забезпечення робочих місць у кількості 4% від середньооблікової штатної чисельності але не менше 1 робочого місця (на підприємствах із чисельністю від 8 до 25 осіб).

З одного боку роботодавець має стимул для працевлаштування осіб з інвалідністю: на суми доходу у вигляді заробітної плати для таких осіб сума ЄСВ становить не 22%, а лише 8,41% (п. 1 частини першої ст. 7 Закону N 2464).  З іншого боку щодо застосування такої ставки існують певні обмеження. Так, одним із останніх листів ГУ ДФС у Чернігівській області від 12.07.2018 року №3076/ІПК/25-01-13-06-09 наголосило, що для застосування ставки 8,41% роботодавець має пересвідчитись у статусі інвалідності особи, який підтверджується не свідоцтвом про інвалідність, а виключно шляхом представлення завіреної копії довідки до Акту огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності (далі - МСЕК) (п. 8 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом МФУ від 20.04.2015 N 449).

Тобто, право у роботодавця на застосування ставки ЄСВ у розмірі 8,41% виникає не з дати встановлення групи інвалідності, а лише після одержання завіреної копії довідки до Акту огляду в МСЕК.

Чому ж постало питання стосовно підтвердження статусу інвалідності? По-перше, встановлена інвалідність (крім груп ІА та ІБ) потребує регулярного переогляду, і лише при пропуску строку  переогляду з поважних причин, інвалідність буде поновлена МСЕК з дня її зупинення. В усіх інших випадках виникають формальні підстави для ствердження, що особа не має підтвердженого статусу інвалідності, відповідно, застосовування ставки ЄСВ у розмірі 8,41% буде вважатись безпідставним.

По-друге, довідка МСЕК містить у собі  розроблену індивідуальну  програму  реабілітації (ІПР) інваліда,  в  якій визначаються обсяги та види  реабілітаційних  заходів,  методи  та строки  їх  здійснення,  засоби  реабілітації  та відповідальність за виконання. В ІПР також містяться обмеження щодо можливостей праці інваліда, потреби в особливих умовах праці та ін. Відповідно, недотримання роботодавцем рекомендованих умов праці особи з інвалідністю матиме цілком правомірні підстави для висновків стосовно порушення вимог щодо організації робочого місця (ст. 18 Закону № 875-XII). Якщо бути відвертим, то приймаючи на роботу особу з інвалідністю, роботодавець бере на себе зобов’язання виконати норматив з працевлаштування інваліда, і має досить виважено підійти до самого робочого місця – чи потребує воно якихось спеціальних умов, чи відповідає вимогам ІПР. Навіть якщо прийняте рішення про працевлаштування інваліда з виконанням робот на дому, роботодавець також зобов’язаний потурбуватись, чи відповідатиме робоче місце інваліда вдома необхідним умовам реабілітації такого інваліда.

Відповідно, якщо робоче місце та умови праці інваліда не будуть відповідати умовам, виписаним у ІПР, роботодавець може наразитись на застосування штрафних санкцій з боку відповідних органів контролю (інспекція з охорони праці).

Нагадаємо про основні види відповідальності, яка може бути застосовувана до роботодавця у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю:

  • Для підприємств, де працює  від  8  до  15  осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій  за  робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю  і  не  зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі 0,5 середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві. Для підприємств, де працює понад 15 осіб розмір АГС становить 1 середню річну з/п. Сплата санкцій відбувається самостійно до 15 квітня року, що настає за звітним (орган контролю Фонд соціального захисту інвалідів);
  • Несплата у встановлений термін АГС спричинятиме застосування ще й пені – 120% облікової ставки НБУ за кожен день прострочки та адмінштрафу на керівника – від 170 до 340 грн. (орган контролю Фонд соціального захисту інвалідів);
  • Невжиття заходів по організації навчання, перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, не встановлення на їх прохання неповного робочого дня або неповного робочого тижня, пільгових умов праці -  1 МЗП (орган контролю Держінспекція з праці);
  • Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди - 10 МЗП (орган контролю Держінспекція з праці).

То ж будьте уважними при реалізації трудових відносин з особами з інвалідністю, аби, прагнучи зробити благо, не втрапити у халепу.

З повагою,

Тетяна Савчук

Керівник практики трансфертного ціноутворення та аудиту

ID Legal Group

Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group