Завантаження сайту

Облік інвестиційних сертифікатів (цінних паперів) у 2017 році.

Облік інвестиційних сертифікатів (цінних паперів) у 2017 році.
07.02.2017
       З урахуванням фактору набуття все більшої популярності інвестування коштів у нерухомість (як механізму збереження активів) також значної популярності серед інвесторів набувають такі інструменти  як інвестиційні сертифікати – цінні папери, що є високоліквідними активами, які можуть бути реалізовані та перетворені у грошові кошти у будь-який момент або при реалізації проекту трансформовані в нерухомість, що також може використовуватись як інвестиційний актив.  
 
       Інвестиційний сертифікат - іменний цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами (КУА) пайового інвестиційного фонду (ПІФ) та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.
 
       Відтак, для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування інвестиційні сертифікати потрібно розглядати з точки зору обліку та оподаткування цінних паперів, що регламентовано ПСБО 12 «Фінансові інвестиції» та п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу України. 
 
       Незважаючи на сутність інвестиційного сертифікату (посвідчення права власності інвестора на частку в інвестиційному фонді), придбання інвестиційних сертифікатів не є вкладенням до статутного капіталу підприємств, відтак, з урахуванням окремих рекомендацій (наприклад, лист НБУ 11.07.2006  N 12-111/896-7253) облік інвестиційних сертифікатів не може вестись за методом участі у капіталі, а повинен здійснюватися за  собівартістю з подальшою переоцінкою за справедливою вартістю. 
 
       Саме момент переоцінки цінних паперів на дату балансу – той фактор, що зазнав змін в ПКУ з січня 2017 року. Як і раніше, платники податку на прибуток повинні вести відокремлений облік операцій з цінними паперами та збільшувати отриманий фінансовий результат на суму позитивного фінансового результату від операцій з цінними паперами. 
 
       Разом із тим в редакції ПКУ до січня 2017 року переоцінки цінних паперів не брались до уваги при визначенні фінансового результату від операцій з цінними паперами, а уцінка збільшувала фінансовий результат в сумі, що перевищує дооцінку лише протягом  періоду з 2015 року (якщо дооцінка проводилась до 2015 року – вона до уваги не бралась). 
 
       Такі позиції засвідчувались листами ДФСУ від 20.11.2015 року № 24727/6/99-99-19-02-02-15 та від 01.02.2016 № 1899/6/99-99-19-02-02-15.
 
       Після 01.01.2017 року фінансовий результат до оподаткування також збільшується на суму від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів (дата проведення дооцінки вже не відіграє ролі), проте не зменшується на суму позитивного загального результату переоцінки таких цінних паперів.  
 
       Тобто, не маючи в наявності фінансового результату від руху цінних паперів (ЦП залишаються на балансі підприємства), платник податку може отримати збільшення фінансового результату до оподаткування через отриманий пасивний дохід від переоцінки справедливої вартості інвестиційного сертифікату.  
 
       Разом із тим, потрібно віддати належне законотворцю, сума отриманого фінансового результату від відчуження цінних паперів з 01.01.2017 року враховуватиме загальний результат здійснених переоцінок (як позитивні, так і від’ємні) інвестиційних сертифікатів та збільшуватиметься фінансовий результат на отриману позитивну різницю від операцій з ЦП з врахуванням усіх здійснених переоцінок (поточна редакція п. 141.2.4 та п.141.2.5 ст. 141 ПКУ).
 
       Зауважується, що усі вищезазначені вимоги не поширюються на платників податків, які не здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування, тобто для платників податків з обсягами доходів до 20 мільйонів гривень (пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ).
 
       Коротко згадаємо про відображення в бухгалтерському обліку операцій з інвестиційними сертифікатами. 
 
       Облік нaявності та руху пoточних фінансових інвестицій (підстави для визнання інвестиційних сертифікатів поточними інвестиціями викладено вище), ведеться нa рахунку 35 «Поточнi фінансові інвестиції». 
 
       До речі, ми рекомендуємо вести аналітичний облік цінних паперів та інвестиційних сертифікатів різних ПІФів - на окремих аналітичних субрахунках для цілей коректного визначення результатів їх переоцінки та фінансового результату від обігу.  
 
       Загальні проведення:
 
       Дт 352 Кт 685 / 377  (Дт 377 Кт 352) - придбання (продаж) інвестиційних сертифікатів;
 
       Дт 685/377 Кт 311 (Дт 311 Кт 377) - оплата придбаних (проданих) ЦП;
 
       Дт 352 Кт 74  (Дт 97 Кт 352) - відображення переоцінки за справедливою вартістю ЦП на дату балансу (доходи/збитки);
 
       Дт 311 Кт 373 (Дт 373 Кт 732) - отримання (та визнання) відсотків, якщо такі передбачаються умовами інвестиційного сертифікату.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group