Завантаження сайту

«Покращення» або Зміни щодо порядку проведення перевірок фіскалами!

«Покращення» або Зміни щодо порядку проведення перевірок фіскалами!
14.02.2017
       З 1 січня 2017 року набув чинності ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII. Цим Законом внесено чисельні зміни до ПКУ, що стосуються порядку проведення документальних і фактичних перевірок.
         
       Отже, розглянемо більш детально зміни внесені в ПКУ, які стосуються проведення контролюючими органами документальних і фактичних перевірок. 
 
       Підпунктом 191.1.1 пункту 191.1 статті 191, визначено перелік функцій державних податкових інспекцій. Крім того, функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів. 
 
       Це означає, що з 01.01.2017 року наказ на проведення перевірки, направлення на проведення перевірки, складання акту/або довідки, винесення податкових повідомлень-рішень, вимоги (рішення) зі сплати ЄСВ за результатами перевірки, може бути здійснено виключно контролюючими органами обласного та центрального рівнів.
 
       Крім того, внесено доповнення до ПКУ щодо прийняття рішення про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки. Отже, з 01.01.2017 таке рішення може прийматись не тільки керівником органу державної фіскальної служби, а також його заступником або уповноваженою особою (п. 20.4 ст. 20, п. 77.4 ст. 77, п. 78.4 ст. 78, п. 79.2 ст. 79 та п. 80.2 ст. 80 ПКУ).
 
       Зміни внесені в ПКУ, передбачають оприлюднення плану-графіка проведення документальних перевірок на офіційному веб-порталі ДФС до  25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки (п. 77.1 ст. 77 Кодексу).
 
       З 01.01.2017 року сумарна тривалість усіх планових перевірок контролюючими органами протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання не може перевищувати 30 робочих днів. Максимальний строк проведення планової перевірки скорочено з 15 до 10 робочих днів.
 
       Підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу змінено критерії належності платника до категорії великих платників податків (збільшено показник зі сплати платежів до бюджету з 12 до 20 млн. грн.; збільшено обсяг доходу за останні чотири послідовні податкові квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. грн.).
 
       З 01.01.2017 року у разі отримання заяви зі скаргою від покупця контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку у термін до 90 календарних днів (п.п. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 ПКУ). Отже, внесеними змінами в ПКУ збільшено термін проведення документальної перевірки по заяві зі скаргою від покупця (з 15 до 90 календарних днів). 
 
       Внесеними змінами в ПКУ, визначено порядок дій посадових осіб контролюючих органів у разі відмови у допуску  до проведення перевірки (п. 81.2 ст. 81 ПКУ). У разі відмови у допуску до проведення виїзної документальної перевірки, посадовими особами контролюючого органу складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків. Крім того, змінами в ПКУ передбачено  надання письмових пояснень посадовою особою платника податків до складеного контролюючим органом акту. Так у разі відмови від підписання такого акту, посадовими особами контролюючого органу складається акт, в якому зазначається про факт відмови в отримані акту та/або наданні письмових пояснень до нього.
 
       Підпунктами 78.1.1, 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 Кодексу встановлено чіткі вимоги до змісту запиту, який надається платнику податку та визначено термін в 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту для надання платником податків пояснень на цей запит. 
 
       Підпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статті 78 Кодексу визначено  контролюючий орган, який має право видавати наказ про проведення документальної позапланової перевірки у разі подання платником податків контролюючому органу заперечення до акту перевірки та/або додаткових документів, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення.
 
       Це означає, що з 01.01.2017 року наказ про проведення перевірки, видається:
 
       - контролюючим органом, який проводив перевірку у разі розгляду заперечення до акту перевірки та/або додаткових документів;
 
       - контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків під час проведення процедури адміністративного оскарження.
 
       З 01.01.2017 року позапланова перевірка не проводиться у разі отримання постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора (вилучено з п.п.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПКУ можливість проведення такої перевірки).
 
       У разі якщо платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, з 01.01.2017 року це є новою підставою для проведення документальної позапланової перевірки (п.п.78.1.19 п.78.1 ст.78 ПКУ).
 
       Внесеними змінами в ПКУ, збільшено термін вручення акту (довідки) документальної невиїзної перевірки, а саме не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається особисто платнику податків  або надсилається у порядку, визначеному ПКУ (п.86.4 ст.86 ПКУ).
 
       Крім того, внесеними змінами в ПКУ змінено порядок подання та розгляду заперечень у разі незгоди платника податків з висновками перевірки. Отже, платник податку з 01.01.2017 року подає свої заперечення та додаткові документи, до контролюючого органу, який проводив перевірку. Раніше заперечення подавались до контролюючого органу за основним місцем обліку.
 
       Зауважуємо, що збільшено строк розгляду заперечення з 5 до 7 робочих днів та строк для повідомлення контролюючим органом про місце і час проведення розгляду заперечення з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду (п.86.7 ст. 86 ПКУ).
 
       Статтею 86 ПКУ встановлено загальний порядок прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами фактичних перевірок (з урахуванням перенесення контрольних функцій на обласний та центральний рівні). Так податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків,  акту перевірки, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акту перевірки, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акту перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків (п. 86.8 ст. 86 ПКУ).
 
       Одна зі змін,  на яку треба звернути увагу, це змінено об’єкт зустрічної звірки. 
 
       Отже, з 01.01.2017 визначено, що зустрічна звірка передбачає здійснення співставлення даних, які отримані від платника податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, а також підтвердження відносин, вид, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків (п. 73.5 ст. 73 ПКУ). 
 
       За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається платнику податку у 10-денний строк. Крім того, заборонено повторне здійснення зустрічних звірок з одного і того самого питання контролюючими органами .
 
       Відтак, з набуттям чинності змін внесеними до ПКУ, з 01.01.2017 року  встановлені нові правила проведення перевірок бізнесу. 
 
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group