Завантаження сайту

Сплата судового збору при апеляційному та касаційному оскарженні у справах про адміністративні правопорушення!

Сплата судового збору при апеляційному та касаційному оскарженні у справах про адміністративні правопорушення!
21.03.2017
       Внаслідок реформування системи доступу громадян до права на справедливий суд, приведення законодавства у відповідність з європейськими нормами прийнято ряд законодавчих актів. 
 
       Так, наприклад державне мито в судовому процесі замінено судовим збором, який запроваджено в 2011 році шляхом прийняття Закону України «Про судовий збір» (далі - Закону № 3674-VI). 
 
       Однак, як досить часто буває закони приймаються поспіхом, в результаті чого залишаються прогалини в законодавстві, які призводять до неоднакового застосування правових норм в конкретних життєвих ситуаціях, а також в ході розгляду спорів у судах і як наслідок регулювання спірних питань вирішується шляхом формування судової практики. Шлях тернистий, тривалий на сьогодні не дешевий, але за відсутності альтернативних варіантів прийнятний.
 
       Так, наприкінці 2016 та на початку 2017 року Верховний суд України вкотре виконав свою місію і закріпив правову позицію, що апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у справах про адміністративні правопорушення щодо постанов, які складені уповноваженими органами, здійснюється без сплати судового збору.
 
       Зазначену позицію ВСУ висловив у постановах від 13 грудня 2016 року по справі № 21-1410а16 та від 31 січня 2017 року у справі № 21-1493а16.
 
       В своєму правовому висновку ВСУ зазначив, що «у справах про оскарження постанов у справах про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КпАП, статей 2-4 Закону № 3674-VI позивач звільняється від сплати судового збору. КпАП дає вичерпний перелік осіб, які можуть мати статус позивача у справах про оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення і на цій підставі не повинні сплачувати судовий збір при зверненні до суду першої інстанції. 
 
       У випадку незгоди із судовим рішенням, прийнятим за наслідками розгляду справи цієї категорії, позивач вправі оскаржити його в апеляційному порядку. Однаковою мірою це стосується й відповідача у спірних правовідносинах, оскільки він як рівноправна сторона в адміністративній справі також має право на апеляційне/касаційне оскарження судового рішення.
 
       Необхідними умовами для обчислення та сплати судового збору за подання апеляційної/касаційної скарги у цій категорії справ є встановлення і віднесення предмета оскарження до об’єктів справляння судового збору; ставка цього платежу, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. Розгляд позовної заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення провадиться з урахуванням положень статей 287, 288 КпАП, які передбачають звільнення від сплати платежу за судовий перегляд цих рішень. Норми Закону № 3674-VI не містять положень щодо підстав, умов, розміру та порядку сплати судового збору за подання позовної заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення, а відтак і за подання апеляційної/касаційної скарги.
 
       У зв’язку з цим за подання позивачем або відповідачем – суб’єктом владних повноважень апеляційної/касаційної скарги на рішення адміністративного суду у справі про оскарження постанови про адміністративне правопорушення судовий збір у поряду і розмірах, встановлених Законом № 3674-VI, сплаті не підлягає».
 
 
З повагою, керівник керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group