Завантаження сайту

Юридичний аутсорсинг – перспективний напрям розвитку юриспруденції!

Юридичний аутсорсинг – перспективний напрям розвитку юриспруденції!
18.08.2016
       Аутсорсинг (від англ. Outsourcing: зовнішнє джерело) – передача компанією певних виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній області. На відміну від послуг сервісу, що мають разовий характер і обмежених початком і завершенням, на аутсорсинг передаються зазвичай функції по професійній підтримці безперебійної працездатності окремих систем та інфраструктури на основі тривалого контракту. Зовнішньому виконавцеві можуть бути передані практично будь-які функції підприємства.
 
       Принцип аутсорсингу полягає у наступному: «залишаю собі тільки те, що можу робити краще інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще за інших».
 
       Юридичний аутсорсинг – являє собою комплексне правове обслуговування компанії, яке включає за бажанням Замовника будь-який спектр юридичних послуг, консультаційні, представницькі, документальні тощо.
 
       Юридичний аутсорсинг здійснюється на засадах пріоритету інтересів Замовника, чесності, об'єктивності та повної конфіденційності.
 
       Аутсорсинг дозволяє замовнику сконцентруватися на основних бізнес-процесах компанії, не відволікаючись на правову сторону питання.
 
       Найбільшим недоліком в разових договорах про надання юридичної допомоги є відсутність у юридичної компанії комплексного бачення ситуації. Зазвичай, за послугами юристів звертаються в критичній ситуації, коли вирішення проблеми є нагальним і невідкладним питанням. Необхідність оперативних дій позбавляє фахівців можливості глибоко вникнути в суть проблеми та передумови розвитку конфліктної ситуації.
 
       До ризиків юридичного аутсорсингу можна віднести наступні обставини:
 
       1. відсутність досвіду роботи з аутсорсингом у Замовника з одного боку, і декларований досвід у Виконавця - аутсорсера - з іншого. Уникнути цієї ситуації можна шляхом «точкових» випробувань, рекомендацій, пробних етапів взаємодії.
 
       2. відсутність стандартів та методології ускладнює вимірювання результату і якості.
 
       3. відсутність організаційної залученості. Уникнути можна шляхом визначення конкретних прав у договорі, а також закріплення відповідальності за процес за Виконавцем.
 
       4. очікування неймовірного результату. Уникнути можливо шляхом встановлення мінімальних очікувань.
 
       5. втрата критичних знань для бізнесу всередині компанії (витік конфіденційної інформації). У компанії Замовника повинен бути контролер процесу надання послуг, який буде оцінювати ефективність роботи і прив'язки аутсорсингових послуг до загальної бізнес-стратегії.
 
       6. можливе зниження продуктивності праці власного персоналу (втрата мотивації, оцінка змін як негативних).
 
       7. можливість розірвання контракту з аутсорсером (банкрутство аутсорсера, повернення функцій всередину бізнесу).
 
       8. податкові ризики. Підвищені ризики й інтерес до договорів послуг і складність підтвердження економічної вигоди.
 
       Однак крім ризиків аутсорсингу для Замовників, існують вони і для Виконавців, тобто самих аутсорсерів:
 
       1. договір аутсорсингу укладається зазвичай на тривалий період, а це означає, що існує небезпека майбутніх витрат і ризиків, тому що можливий  варіант кабальної залежності від Замовника, працюючи тривалий період без прибутку, а часом і зі збитками.
 
       2. реорганізація процесів надання послуг підприємства може спонукати його керівництво достроково завершити контракт і знову передати функції обслуговування переданих бізнес-функцій внутрішнього підрозділу, але вже відповідно з новими процесами.
 
       3. очікування неймовірного результату.
 
       4. зміна потреби у процесі виконання Договору.
 
       5. зміна кредитоспроможності Замовника.
 
       Щоб уникнути розбіжностей між сторонами слід приділяти увагу обсягу послуг, що закладаються в пакет аутсорсингу.
 
       Вибір компанії аутсорсера, це фактично вибір Партнера, з відповідним рівнем довіри.
 
       Кожному із Партнерів доведеться розкрити перед іншим свої внутрішні процедури та секрети, що містить певну долю ризику. Може виникнути і внутрішнє несприйняття колективом зовнішніх Виконавців. Тому при визначенні Партнера – аутсорсера, керівництву компанії потрібно виходити із стратегічних цілей, а не шукати постачальника дешевих, але якісних послуг.
 
       Договір надання послуг регулюється нормами цивільного законодавства, відповідно, і відповідальність настає цивільно - правова.
 
       Перед початком пошуку компанії аутсорсера Замовнику слід спершу відповісти на головне питання: «які завдання він ставить перед юристами?»
 
       Є чотири можливих варіанти побудови взаємовідносин із аутсорсером:
 
       1. ефективність аутсорсера не контролюється Замовником, ключовим є кінцевий результат;
 
       2. замовник самостійно контролює ефективність аутсорсера;
 
       3. ефективність аутсорсера контролює третя сторона;
 
       4. аутсорсер – інтегрований у юридичну службу.
 
       Підсумовуючи викладене хочеться зазначити, що вибір компанії, яка надаватиме послуги юридичного аутсорсингу за своєю складністю тотожний вибору Партнера, з яким плануєте розвивати свій бізнес і від того, які критерії вибору будуть ключовими і залежить результат взаємодії.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group