Завантаження сайту

Вибір часового проміжку для порівняння контрольованих та неконтрольованих операцій для цілей складання документації з ТЦУ.

Вибір часового проміжку для порівняння контрольованих та неконтрольованих операцій для цілей складання документації з ТЦУ.
18.07.2017
       Повернімось знову до складання документації з обґрунтування відповідності ціноутворення в контрольованих операціях принципу витягнутої руки. Неодноразово на практичних конференціях та семінарах, присвячених трансфертному ціноутворенню та дотриманню вимог статті 39 Податкового кодексу України, нам доводилось від платників податків чути запитання чи обов’язково для побудови ринкового діапазону, що використовується для порівняння ціноутворення в КО з кількома зіставними неконтрольованими операціями використовувати трирічний період, адже норми ПКУ цього не вимагають. Висловимо свою думку з цього приводу.
 
       Відповідно до вимог п.39.3.2.2 ст. 39 ПКУ вимагається: під час застосування методів ТЦУ для співставлення рівня ціни або рівня рентабельності в контрольованій операції з цінами або показниками рентабельності кількох зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб, які не здійснюють операції з пов’язаними особами, обов’язково має використовуватись діапазон цін (рентабельності). При цьому деталізований механізм побудови ринкового діапазону для співставлення контрольованих та неконтрольованих операцій прописаний у «Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення», що затверджений Постановою КМУ від 04.06.20015 року №381. І знову ж таки, пункт 2 Порядку визначає лише необхідність впорядкування цін (показників рентабельності) за зростанням від меншого до більшого та не визначає, який період потрібно застосувати для здійснення вибірки таких цін (показників рентабельності). 
 
       І якщо відповідно до вимог п. 39.2.1.2 ст.39 ПКУ при застосуванні методу ПНЦ для біржових товарів чітко зазначено, що діапазон цін на такі товари формується на підставі біржових котирувань  за декаду, що передує проведенню КО (або укладанню форвардного/ф’ючерсного контракту), то відповідно до вимог п. 39.3.2.8 ст.39 ПКУ при розрахунку діапазону рентабельності вимагається використання даних фінансової звітності на момент здійснення контрольованої операції та/або за звітний податковий рік, в якому здійснювалася контрольована операція, та/або звітні податкові періоди (роки), що безпосередньо передують календарному року, в якому була здійснена контрольована операція. 
 
       І от, коли мова заходить за податкові періоди, що безпосередньо передують періоду здійснення КО, у багатьох виникає питання – чому саме три роки вибрано як період, достатній для побудови діапазону рентабельності? В цій ситуації ми звернулись до Настанов ОЕСР, де в п.3.36 також засвідчується, що інформація, зібрана саме за той самий період, що й контрольована операція розглядається як найбільш надійна інформація для використання аналізу порівнянності. 
 
       Разом із тим у пунктах 3.76 – 3.79 Настанов ОЕСР зроблено висновки, що здійснювати аналіз за рік, що розглядається, і попередні роки доцільне з тієї точки зору, щоб продемонструвати, чи збитки контрольованої операції у поточному періоді є частиною збитків по аналогічним операціям, результатом конкретних економічних умов минулих періодів, або ж відображенням факту, що товар перебуває в кінці життєвого циклу. Дані попередніх періодів можуть показати  чи вплинули порівнянні економічні умови порівнянним чином на незалежне підприємство. 
 
       Саме виходячи з логіки Настанов ОЕСР, ми вважаємо період в три роки (період здійснення операції та два попередніх роки) таким, що відповідає світовій практиці та дозволяє знівелювати вплив специфічних ринкових чинників та встановити стійку тенденцію, що відповідає тій чи іншій галузі або окремому напрямку діяльності.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group