Завантаження сайту

Виплата заробітної плати один раз на місяць. Відповідальність та її застосування.

Виплата заробітної плати один раз на місяць. Відповідальність та її застосування.
01.06.2016
       Відповідно до вимог ст.115 Кодексу законів про працю (далі КЗпП) заробітна плата має виплачуватись працівникам регулярно у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць. Аналогічна норма дублюється і в статті  24 Закону України «Про оплату праці». 
 
       В той же час значна частина роботодавців ігнорує вимогу про виплату заробітної плати двічі на місяць з різних причин – або через періодичні обмеження платоспроможності, або через складність процесу розрахунків з співробітниками (не налагоджено виплату через банк), або з інших обставин. 
 
       І якщо до недавнього часу за таке порушення трудового законодавства до роботодавців застосовувались лише адміністративні санкції згідно статті 41 КУАП (адмінштраф у розмірі від 30 до 100 НМДГ, повторне порушення від 100 до 300 НМДГ), то в редакції КЗпП, яка змінена Законом від 28.12.2014 № 77-VIII (чинний з 01.01.2015 року), вже передбачено фінансову відповідальність:
 
       За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з травня 2016 року – 4 350грн.) незалежно від кількості працівників щодо яких допущено таке порушення.
 
       І оскільки відповідальність як адміністративна, так і фінансова передбачена, то логічно постає питання, а хто ж є контролером щодо дотримання таких законодавчих вимог – Державна служба з питань праці. Дана служба утворена Постановою КМУ від 10.09.2014 р. №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» з урахуванням положень Постанови КМУ від 11.02.2015 № 96, якою затверджено Положення про Державну службу України з питань праці (Держпраці України).
 
       Державна служба України з питань праці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ. На сьогодні проходить завершальна стадія процесу реорганізації органів державного нагляду (контролю), в тому числі в період дії мораторію на перевірки, який продовжено і на 2016 рік для суб’єктів господарювання із обсягом доходу менше             20 мільйонів гривень. 
 
       Відтак, майже для 80% підприємств та 99% підприємців діє мораторій на проведення перевірок, у тому числі перевірок Держпраці. Хоча практика засвідчує істотні порушення контролюючими органами положень щодо мораторію (при складанні графіків обсяг доходів підприємств не враховувався), ми рекомендуємо:
 
       - при проведенні безпідставної перевірки органів Держпраці малого суб’єкта господарювання відстоювати свої права в частині заборони здійснення контрольно-перевірочних заходів, але пам’ятати про можливість притягнення до відповідальності протягом усього терміну позовної давності (1095 днів);
       
       - великим та середнім суб’єктам господарювання намагатись дотримуватися законодавчих вимог в частині виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць.
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту  
                                                                   
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group