Завантаження сайту

Візитки працівника підприємства! Відображення витрат для цілей оподаткування та «черговий» погляд фіскалів з питання обкладання ПДФО.

Візитки працівника підприємства! Відображення витрат для цілей оподаткування та «черговий» погляд фіскалів з питання обкладання ПДФО.
28.09.2016
       Візитна картка – засіб ділового спілкування, необхідність якого викликана реаліями сучасності і можна з впевненістю констатувати, що це обличчя як компанії так і її співробітників. І звичайно, практичне значення візитних карток полягає в тому, що вони є безпосереднім носієм інформації про особу та про установу, в якій працює її власник. 
 
       Отже, цілком логічно, що витрати на виготовлення (придбання) візитних карток для своїх співробітників є необхідністю для багатьох підприємств. 
 
       Відповідно «такі витрати» під «пильним наглядом контролерів». І як завжди, «контролери» дивують платників своїми роз’ясненнями. 
 
       Ще на початку 2016 року виникла дискусія з приводу розміщення на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі в категорії 103.02 роз'яснення, що візитні картки, виготовлені для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити суб’єкта господарювання та особисті дані конкретного працівника, є додатковим благом, отриманим платником податків від роботодавця та їх вартість включається до загального оподаткованого місячного доходу, з якого утримується податок за ставкою 18%. 
 
       Таким чином, можна зробити висновок, що візитки без логотипу, реквізитів суб’єкта господарювання та особистих даних конкретного працівника не є додатковим благом і відповідно не обкладаються ПДФО. Але що ж це за візитка така? Кого вона презентує? 
 
       Такі роз’яснення фіскалів викликали гучну реакцію не тільки бізнес – спільноти, але й представників Міністерства фінансів, у відповідь на яку Голова ДФС заявив про необхідність законодавчого врегулювання цього питання, щоб уникнути двозначності зловживань в цьому питанні та зазначив, що «виготовлення візиток для співробітників повинно лягти на витрати компанії, проте фіскальні органи мали прецеденти, коли у керівника підприємства офіційна зарплата встановлена на рівні мінімальної, але при цьому такий директор витрачає на виготовлення візиток щомісяця до 20 тис. грн.» 
 
       Проте, дозволимо собі зауважити та нагадати, що одним із принципів, визначених нормами ст.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), на яких ґрунтується податкове законодавство є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.
 
       Крім того, з 01 січня 2015 об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається за даними бухгалтерського обліку, скоригований на різниці, які визначені ПКУ. Жодних різниць по витратах на виготовлення та/або придбання візитних карток ПКУ не передбачено, а ПСБО № 16 «Витрати» якраз визначає поняття адміністративних витрат, до яких цілком правомірно можна віднести вищевказані витрати. 
 
       Отже, в разі виготовлення та/або придбання підприємством візитних карток, на яких зазначаються логотип, реквізити суб’єкта господарювання та особисті дані конкретної особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах, то такі витрати враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток (звичайно, за умови наявності належним чином оформлених первинних документів). 
 
       Що ж стосується «думки податківців», що такі візитки є додатковим благом та об’єктом оподаткування ПДФО, то це «досить спірне питання» (в цьому можна погодитись з Головою ДФСУ, тільки з ремаркою «на користь платника») .
 
       Так, знову звернемось до прямих норм ПКУ, а саме до визначення, що додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ) (пп. 14.1.47. п.14.1 ст. 14 ПКУ). 
 
       Отже, ключовою фразою є «не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму», а візитні картки якраз це яскраве свідчення трудових відносин працівника з роботодавцем. 
 
       До того ж нагадаємо, що у 2006 році ДПА України листом від 19.12.2006 р. № 23881/7/15-0317 висловлювала цілком протилежну сьогоднішній позицію та визначала, якщо придбання та (або) виготовлення візитних карток (на яких зазначається назва та адреса платника податку, а також контактні телефони посадової особи платника податку) для фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, має безпосереднє відношення до організації та ведення господарської діяльності цього платника, то витрати платника на зазначені цілі відносяться до складу його валових витрат.
 
       Отже, кардинально змінивши думку протягом останніх 10 років (при тому що з 2015 року податковий облік «максимально» наближений до бухгалтерського), ідучи всупереч всім законам логіки, податківці застосовують свої сьогоднішні роз’яснення на практиці при проведенні перевірок, донараховуючи податкові зобов’язання. 
 
       Проте, з врахуванням вищевказаного, цілком логічно, якщо візитні картки, отримані фізичними особами - найманими працівниками від працедавця, мають безпосереднє відношення до підприємства (у візитках зазначені назва, адреса та контактні телефони юридичної особи - працедавця), то вартість таких візиток не є об’єктом оподаткування ПДФО. І в разі виникнення суперечок з контролюючим органом, платнику податку варто сміливо захищати і відстоювати свою позицію, до того ж судова практика свідчить про наявність аналогічних справ на користь платників. 
 
 
З повагою, керівник організаційно – правового департаменту
 
Олена Самодіна

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group